Nordre Foss (Storstun)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foss nordre
Sted: Blaker
Kommune: Lillestrøm
Fylke: Akershus
Gnr.: 121
Bnr: 5/6 (?)

Nordre Foss (Storstun) er en gard i Blaker i Lillestrøm kommune. Den har vært eget bruk fra 1685, og ble solgt til sjøleie i 1756. Garden har skiftet eiere ofte, og har i løpet av 250 år hatt nesten tjue eiere.

1700-tallet

Nordre Foss ble delt i to bruk i 1685, og begge bruka ble solgt til sjøleie i 1756 etter å ha vært eid av justisråd Christian Ancher. Kjøperen var korporal Ole Hansen, han kjøpte garden for 500 daler. Han solgte den allerede i 1758 for 520 daler, og flyttet til Mjøluken.[1]

Neste eier var Hans Andersen Kjølstad (1730-1792) fra Kjølstad søndre (gammelt gnr. 65/4).[2] Han var gift med Marte Eriksdatter Berger (1734-1780) fra Berger vestre i Aurskog (gnr. 15/7),[3] satt på Kjølstad søndre, og overlot derfor Foss til svigermora Anne Amundsdatter Berger (født 1712). Hun var opprinnelig fra Mork mellom.[4] Etter mannen var død i 1764, reiste løytnant Kjell Colbjørnsen odelssøksmål om garden, og fikk kjøpt den for 500 daler.[5] I 1768 var det en mann ved navn Hans Amundsen som var eier av garden, han fikk en takst over garden dette året, der det ble slått fast at garden ikke var i særlig god stand. Like fullt ble den solgt videre for 800 daler til Ole Olsen Sønsterud i 1770.

Ole Sønsterud (1737-1773) var gift med Anne Andersdatter Huseby store (1743-1784) fra Huseby store (gammelt gnr. 74/8).[6] De hadde to sønner da han kjøpte garden, og de fikk ei datter i 1772. 8. august 1773 døde Ole, og Anne giftet seg på nytt med Syver Andersen Foss søndre (født 1746) fra Foss søndre (gammelt gnr. 75/2), og de fikk tre barn sammen. Syver Andersen solgte den ene halvdelen på ti lispund til Kristoffer Evensen (det senere bnr. 5), og beholdt den andre (det senere bnr. 6).

Slektshistorie

Ole Olsen Sønsterud (1737-1773) og Anne Andersdatter Huseby store (1743-1784) fikk tre barn:

 1. Ole Olsen, født 1763, død 24. august 1773.
 2. Anders Olsen, født 1769.
 3. Eline Olsdatter, født 7. juli 1772, død 30. mai 1773.

Anne Huseby og Syver Andersen Foss søndre (født 1746) fikk tre barn:

 1. Marte Syversdatter, født 13. mars 1775, død 1794.
 2. Ole Syversen, født 13. mars 1778, død på Nebbenes i 1798.
 3. Engebret Syversen, født 1784, død 1785.

Bnr. 5

Kristoffer Evensen kjøpte denne delen, solgte den videre i 1796 til kvartermester Anders Gudmundsen Nitteberg fra Nitteberg,[7] som solgte den videre igjen til Engebret Øyset i 1805. Han fikk en takst over garden samme år, som takserte garden til 1250 daler, enda bygningene var i enda dårligere stand enn i 1768. Samme år kjøpte og takserte han også det ene bruket av Foss søndre (76/2), som også var i svært dårlig stand.[8] Øyset solgte begge gardene videre til Nils Taugbøl i 1813, han kom opprinnelig fra Tobøl i Eidskog og hadde tidligere vært lensmann i Vinger og Nes. Nils Taugbøl han beholdt de to gardene til han gikk konkurs i 1824 - da solgte han Foss nordre til Paul Gudmundsen Neslerud fra Neslerud (24/1) i Sørum, mens han beholdt Foss søndre.

Paul Gudmundsen Neslerud tok altså over garden i 1824. Han var gift med Kristine Jakobsdatter, som var eldste datter av brukeren på Foss søndre (76/1), Jakob Kristensen Foss (1760-1839), og Paul tok over også denne garden i 1830.[9] I 1849 lot han eldstesønnen Gudmund overta Foss søndre, og han beholdt Foss nordre fram til sin død. Nest eldste sønnen Jakob fikk skjøte på garden i 1857, og han var bosatt her i folketellinga 1865 sammen med mora og søstera Marte Randia.

Slektshistorie

Paul Gudmundsen Neslerud (1792-1852) og Kristine Jakobsdatter (1794-1879) ble gift i 1814, og fikk seks barn:[10]

 1. Gudmund Paulsen, født 1815, død 8. april 1899. Han ble gift med Marte Engebretsdatter søndre Foss (76/2) i 1840. Han overtok Foss søndre (76/1) etter faren i 1849.
 2. Anne Marie Paulsdatter, født 1817, gift 1839 med Ole Hansen Frilset (født 1803) på en av store Huseby-gardene.
 3. Jakob Paulsen, født 1822, død 21. januar 1888. Han hadde Foss nordre fra 1857 til 1866.
 4. Kristen Paulsen, født 12. januar 1827, død 7. januar 1828.
 5. Marte Randia Paulsdatter, født 11. april 1829, død 2. februar 1879, bosatt på Foss nordre i 1865.
 6. Kristen Paulsen, født 19. februar 1835, død 4. desember 1920. Gift 1859 med Maren Helene Olsdatter Haneborg (1836-1894), senere gift med Lina Mathilde Mærli, også fra Aurskog. Han var kirkesanger, lærer, eier og bruker av Haneborg søndre (gnr. 5/1) i Aurskog.[11]

Bnr. 6

Syver Andersen Foss søndre hadde igjen denne delen etter at han hadde solgt halvparten til Kristoffer Evensen, men i 1789 ble den solgt ved auksjon til Hans Hansen Imshaug (1740-1789), som tidligere hadde vært på Fossmoen. Han kom fra Imshaug (gnr. 29), som den gang hørte til Blaker, men som ble overført til Sørum 1. januar 1862.[12] Hans Imshaug døde samme år, og deretter gikk garden videre fra hand til hand gjennom gjengifter: enka Anne Paulsdatter Teien (1755-1792) giftet seg på nytt med Hans Olsen Monsrud (1755-1809). Etter at Anne døde giftet han seg først i 1795 med Johanne Amundsdatter (1750-1799) fra Sørum, og så i 1800 med Helene Hansdatter Kjølstad. Da Hans døde i 1809, giftet Helene seg igjen med Kristen Kristensen Udnes, og denne beholdt garden fram til 1834, da han overlot den til stesønnen Hans Hansen Foss, sønn av Hans Monsrud og Helene Kjølstad.

Slektshistorie

Hans Hansen Imshaug (1740-1789) og Anne Paulsdatter Teien (1755-1792) fikk tre barn:

 1. Hans Hansen, født 1780, gift med Helene Amundsdatter Imshaug (1780-1847) fra Imshaug (29/2), de fikk åtte barn. Han døde i 1863.[13]
 2. Inger Marie Hansdatter, født 1783, gift 1815 med Kristoffer Larsen Kvevli (1767-1843), død 21. oktober 1838.
 3. Kari Hansdatter, født 1787, gift med Hans Halvorsen Engen.

Hans Olsen Monsrud (1755-1809) og Anne Paulsdatter Teien (1755-1792) fikk ei datter:

 1. Anne Hansdatter, født 15. august 1791, gift med Paul Kristensen Tønsberg i 1820, død 18. mai 1891.

Hans Olsen Monsrud (1755-1809) og Helene Hansdatter Kjølstad (1775-1839) fikk fire barn:

 1. Marte Hansdatter, født 1801.
 2. Ole Hansen, født 1801, død 1804.
 3. Berte Marie Hansdatter, født 1805, død 1808.
 4. Hans Hansen, født 1809, gift 1836 med Maren Paulsdatter Fossum nordre (født 1815), overtok garden i 1834.

Kristen Kristensen Udnes (1774-1834) og Helene Hansdatter Kjølstad (1775-1839), gift 1810, fikk fire barn:

 1. Berte Marie Kristensdatter, født 13. august 1811, gift 1836 med Anders Johannessen (født 1806).
 2. Anne Kristensdatter, født 29. desember 1815, gift 1836 med Anders Jacobsen Jødal lille (født 1809).
 3. Hans Kristian Kristensen, født 18. november 1817, død 8. august 1827.
 4. Helene Kristensdatter, født 27. desember 1819.

Hans Hansen Foss (født 1809) og Maren Paulsdatter Fossum nordre (født 1815), gift 1836, fikk ei datter:

 1. Karen Helene Hansdatter, født 8. januar 1842.

Samlet bruk

Gustav Slora kjøpte begge bruka i 1866, og samlet dem igjen. Han beholdt dem til 1870 da Kristen Paulsen, sønn av Paul Gudmundsen Neslerud, kjøpte hele eiendommen ved auksjon. Han eide og drev Haneborg søndre i Aurskog (gnr. 5/1), og drev Foss nordre ved forpakter fram til han solgte den til Blaker husholdningsforening i 1875. Disse drev også med forpakter, denne het Jakob Kristoffersen Aningrud, og han drev skysstasjon her. I 1888 ble bruksnummer 12 og 13 skilt ut til dyrlege Gustav Gran, og senere ble også bruksnummer 20 (Granli) skilt ut.

Så eide Robert Iversen Foss en stund, han var venstrepolitiker og drev landhandleri på Foss før han solgte hovedbølet til Gustav Gran. Gran bygde den store hovedbygningen på garden. I 1907 solgte han den så videre til Anton Torgersen Karterud, som var født på Karterud i Skedsmo i 1864. Han var driftig, garden fikk ny garasje og nytt stabbur mens han satt der, og han dyrket opp mye av jorda på nytt. Karterud satt på garden i 33 år, som var relativt lenge sammenliknet med tidligere eiere. I 1940 tok så Thorleif Thorseng over, som drev frilandsgartneri der, og i 1953 tok sønnen Kjell Thorseng over, han var eier i 1965.

Slektshistorie

Thorleif Thorseng (født 1894) og Sigrid Torvund fikk to barn:

 1. Kjell Thorseng, født 1919, gift med Olaug Synnøve Nafstad.
 2. Aage Thorseng, født 1922.

Bygninger

Bygningsmassen på garden var ganske ung i 1965: Våningshuset var bygd rundt 1900, og restaurert i 1940, stabburet var bygd rundt 1925, og garasjen var bygd i 1924.[14]

Referanser

 1. Eierhistorikken er for det meste hentet fra Lillevold 1963, side 602-606.
 2. Lillevold 1963, side 338-339 og 341 for mer informasjon om ham.
 3. Lillevold 1961, side 413.
 4. Lillevold 1963, side 202.
 5. Colbjørnsen var ættling av en tidligere eier, men Lillevold er ikke spesifikk på hvem.
 6. Lillevold 1963, side 576.
 7. Lillevold 1963, side 472.
 8. Lillevold 1963, side 629.
 9. Lillevold 1963, side 622.
 10. Lillevold 1963, side 624; Horgen 2003, side 590-591.
 11. Se også Lillevold 1961, side 149.
 12. Se Horgen 2005, side 75 for informasjon om hans foreldre og søsken.
 13. Horgen 2005, side 75.
 14. Norske Gardsbruk, side 203.

Kilder

 • Jan Erik Horgen. Lørenfallet, Vølneberg og Fosserud kretser, bind 1 av Sørum bygdebok - bosettings- og næringshistorie. Sørum kommune, 2003.
 • Jan Erik Horgen. Midtbygda, bind 2 av Sørum bygdebok - bosettings- og næringshistorie. Sørum kommune, 2005.
 • Eyvind Lillevold. Aurskog og Blaker, bind 1. Hamar Stiftstidendes trykkeri A/S, 1961. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eyvind Lillevold. Aurskog og Blaker, bind 2. Hamar Stiftstidendes trykkeri A/S, 1963. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norske gardsbruk: Akershus fylke, bind 1. 3. utgave, Hokksund, Landbrukets bokklubb, 1989. Digital versjonNettbiblioteket

.

Eksterne lenker