Noregs Mållag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Noregs Mållag vart skipa i 1906 som ein samlande organisasjon for dialektane og nynorsk skriftspråk. Laget er ein paraplyorganisasjon, med både geografiske og faglige særlag. Totalt er det om lag 10 000 medlemmar fordelt på 200 lokallag og 18 fylkeslag. Norsk Målungdom er Mållagets ungdomsorganisasjon. Hovudkontoret ligg på Lilletorget i Oslo.

Laget gjev ut medlemsbladet Norsk Tidend, og i seinare år også nettbladet Magasinett. Mållaget deler årleg ut tre prisar: Nynorsk litteraturpris, Nynorsk barnelitteraturpris og Nynorsk næringslivspris. Dei deler også ut, med ujamne mellomrom, Målprisen og Målblome.

Dei største faglege særlaga er Noregs Lærarmållag, Noregs Forretningsmållag, Medisinsk Mållag, Juristmållaget, Teologisk Mållag og Mediemållaget.

Leiarar i Noregs Mållag

Tittelen vart endra frå formann til leiar i 1982. Leiaren er på val på alle ordinære landsmøte. I 2014 gjekk leiarperioden frå å vere eitt til to år.

 1. 1906–1909: Marius Hægstad
 2. 1909–1912: Jørgen Løvland
 3. 1912–1915: Nikolaus Gjelsvik
 4. 1915–1917: Fredrik Voss
 5. 1917–1921: Olaus Islandsmoen
 6. 1921–1925: Halvdan Koht
 7. 1925–1926: Knut Liestøl
 8. 1926–1929: Torleiv Hannaas
 9. 1930–1932: Gustav Indrebø
 10. 1932–1936: Anders Todal
 11. 1936–1942: Knut Markhus
  (verksemda var nedlagd i tida 1942–1945)
 12. 1946–1949: Hans Eidnes
 13. 1949–1952: Asbjørn Øverås
 14. 1952–1957: Knut Robberstad
 15. 1957–1958: Hartvig Kiran
 16. 1958–1960: Magne Skodvin
 17. 1960–1963: Ivar Eskeland
 18. 1963–1965: Trygve Bjørgo
 19. 1965–1970: Hans Olav Tungesvik
 20. 1970–1971: Bjarne Slapgard
 21. 1971–1973: Steinar Lægreid
 22. 1973–1975: Johan Krogsæter
 23. 1975–1977: Ola Breivega
 24. 1977–1979: Kjell Snerte
 25. 1979–1980: Dagfinn Hjellbrekke
 26. 1981–1984: Maria Høgetveit Berg
 27. 1984–1987: Ola E. Bø
 28. 1987–1989: Jon Låte
 29. 1989–1991: Marta Østerås Falch
 30. 1991–1993: Kristian Ihle Hanto
 31. 1993–1994: Jan Olav Fretland
 32. 1994–1997: Olav Randen
 33. 1997–1999: Liv Ingebrigtsen
 34. 1999–2002: Oddmund Løkensgard Hoel
 35. 2002–2002: Vidar Lund
 36. 2002–2003: Håvard Teigen
 37. 2003–2005: Endre Brunstad
 38. 2005–2005: Steinulf Tungesvik
 39. 2005–2006: Nils Ulvund
 40. 2006–2009: Hege Myklebust
 41. 2009–2013: Håvard B. Øvregård
 42. 2013–2016: Marit Aakre Tennø
 43. 2016–2020: Magne Aasbrenn
 44. 2020– : Peder Lofnes Hauge


Kjelder