Norsk etnologisk gransking

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Norsk Etnologisk Gransking»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Logo for Norsk etnologisk gransking.

Norsk etnologisk gransking (NEG) ble opprettet i 1946, som et tradisjonsarkiv ved Norsk Folkemuseum. Arkivet driver landsomfattende dokumentasjon av emner knyttet til hverdagslivets kulturhistorie, samt formidling og forsking.

Historie

Høybæring i Masfjorden på 1930-talet.
Foto: Norsk etnologisk gransking.

Fra opprettelsen i 1946 og fram til 2016 samlet arkivet inn kulturhistoriske kilder gjennom å sende ut (lengre) spørrelister og (kortere eller svært spesifikke) særemne, som et landsomfattende nettverk av kultur- og lokalhistorieinteresserte privatpersoner svarte på. I tillegg var det mange som sendte inn viktig dokumentasjon til arkivet utenom det som ble spurt om, som har blitt ivaretatt i arkivserien NEG Varia.

I begynnelsen var det faste hjemmelsfolk som besvarte spørsmålene på vegne av sitt miljø eller sin bygd. Da var de mest ute etter å dokumentere gammel kunnskap om det gamle jordbrukssamfunnet som begynte å gå tapt. De tidligste spørrelistene handlet i stor grad om kollektiv tradisjon knyttet til materiell kultur. For eksempel handlet den første spørrelisten om ard og plog, mens man i 1949 spurte om henholdsvis gjødselstell, våronna, ulike typer gjerder, kornskurd og torvtaking.

Etter hvert har spørsmålene rettet seg mer mot å samle inn individuelle svar - om folks egne erfaringer, tanker og opplevelser. Særlig fra 1970-tallet beveger spørsmålene seg mer mot samtiden, for eksempel het en spørreliste i 1976 "Bruk av poteten i dag". I 1997 spurte man om russeklær, og i 2011 om minnemarkeringene etter 22. juli. Dette metodeskiftet, frå folkeminne som utgangspunkt til personlege minne, tok NEG fyrst i bruk i 1964 ved innsamling av spørjelista NEG 106 Foreninger og organisasjoner. Der heiter det "Denne lista er annerledes enn de listene vi hittil har sendt ut. Den gjelder nemlig et område hvor medarbeideren bare kan svare for seg selv". Med det ynskjer NEG å vite om medarbeidarne sine personlege knytnader til foreiningar og organisasjonar.

Det var per 2016 blitt gjennomført mer enn 300 slike undersøkelser - noen på initiativ fra NEG selv, andre på initiativ fra eller i samarbeid med forskere, organisasjoner og institusjoner utenfor NEG. Spørrelistesvarene til NEG (fra starten i 1946 og fram til 2014) ble innskrevet i Norges dokumentarv 2. desember 2014.

I tillegg til spørrelistesvarene rommer NEGs arkiv materiale blant annet etter Norges Bondekvinnelags prosjekt Norsk Mat, svarene til Den liturgiske kommisjon av 1928, "Kirkelig skikk", en liten fotosamling, NEG varia, dagbokprosjektet En dag i Norge med mer.

Dagens drift

Fra 2016 tok NEG steget for fult inn i digitaliseringens tidsalder, og begynte med heldigital innsamling gjennom minner.no. Både gamle og nye undersøkelser er fremdeles åpne for nye bidrag. Flere av arkivseriene ved arkivet er digitaliserte i sin helhet, og arkivet har også arbeidsplasser for besøkende. NEG gir også bistand til andre som ønsker å sende ut undersøkelser om dagliglivets historie.

Pløying med tospann på Fiskum (1935).
Foto: Erik Hægstad/Eiker arkiv

Fra 2020 inngikk NEG i et stort samarbeidsprosjekt, det nasjonale digitale infrastrukturprosjektet Samla, som fra 2024 er det nasjonale digitalarkivet for kulturhistoriske kilder og dokumentasjon.

Fotografi

Fra NEG Spørrelister, Særemne og Varia er det skilt ut ca. 3500 amatørfotografi som dokumenterer hverdagslivets historie i bilder fra slutten av 1800-tallet og fram til 2016. Disse bildene har i svært stor grad sammenheng med de skriftlige spørrelistesvarene.

Det er også fotosamlinger knytt til de andre arkivseriene.

Arkivserier ved Norsk etnologisk gransking

Se også

Eksterne lenker

  • Minner.no inneholder innsamlingsportal og minnesamlinger fra 2016.
  • Arkivportalen inneholder arkivoversikt.
  • Samla.no er formidlingssiden til Samla-prosjektet.

Kilder

  • Grønstad, Line (2013): Norsk Etnologisk Gransking. I Anne Eriksen og Bjarne Rogan: Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Oslo, Novus forlag
  • Moestue, Anne m.fl. (1996): Spørre og grave i 50 år. Norsk etnologisk granskings 50-års jubileum, 1996. Oslo. ISBN 82-91161-12-7