Ole Devik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto av Ole Devik sammen med kona Martha i hagen til Bryn skoles overlærerbolig.
Foto: Ukjent, hentet fra Bryn skoles jubileumsbok (2000).

Ole Gabriel Johnsen Devik (født 27. februar 1856 i Gloppen i Nordfjord, død 5. april 1941) var skolemann og menighetsmann. Etter å ha virket som lærer i hjemfylket noen år, kom han til Østre Aker på 1890-tallet, hvor han ble livet ut. Han var mangeårig overlærer ved Bryn skole, var lærerorganisasjonsmann, og aktiv innen jordbruksopplæring. Han virket dessuten som kirkesanger (klokker) ved Østre Aker kirke i nesten 50 år.

Familie

Ole Devik var gift med Martha, født Clausen (1857-1929).

Liv og virke

Devik tok lærerskoleeksamen ved Stord lærerskole i 1876. Etter å ha vært lærer blant annet i Florø og Bø i Ytre Sogn, kom han til Østre Aker (nåværende Oslo kommune) i 1893 som lærer ved den daværende Ulven skole, og ble samtidig kirkesanger (klokker) ved Østre Aker kirke.

I 1900 sto Bryn skole ferdig, og den gamle skolen på Ulven ble nedlagt. Devik ble med over til den nye skolen som førstelærer, fra 1915 var han overlærer. Devik ble ved Bryn skole yrkeslivet ut, til 1927. Også Deviks kone, Martha, virket en periode som lærer ved Bryn skole.

Fra 1896 til 1908 var Devik formann i Akershus krets av Norges Lærerlag. Fra 1907 til 1914 var han medlem av sentralstyret for samme organisasjon. I 26 år var Ole Devik med og ledet Statens lærerkurser i jordbruksopplæring, samtidig som han drev utstrakt foredragsvirksomhet.

Ved folketellingen for Aker herred for 1900 er Devik og kona, med seks barn, registret på adressen Bryn (nye) skole. Lærerbolig no 1. Det samme er familien ved folketellingen for 1910. I adressebok for Oslo og Aker i 1940, året før han døde, er Devik oppført som klokker på adressen Fugeliveien 26 på Bryn.

Ettermæle

Ole Devik er gravlagt på Østre Aker kirkegård.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Ole Devik ble begravet fra Østre Aker kirke 12. april 1941, som var påskeaften. I sin utgave 15.april 1941 omtalte Aftenposten sørgehøytideligheten slik (utdrag):

Den gamle skolemanns og kirkevenns venner hadde fylt kirken. Rundt båren i koret stod speiderpiker æresvakt og foran kirkebenkene paraderte speiderpiker og speidergutter med troppsflaggene. I midtgangen var det anbragt flere faner og flagg, blant andre fra Bryn avholdsforening og Bryns mannskor. … Etter fellessangen gikk biskop Berggrav op til kisten Den norske kirke, sa han, vil gjerne at manges takk skal lyde her ved Deviks båre. Biskopen nevnte hvor vidt hans gjerning og hjertelag hadde strukket sig. … Sogneprest Ivar Welle nedla krans fra Østre Akers prester, menighet og menighetsråd. I 48 år hadde Devik lest kirkebønnen fra kordøren. Uten forkleinelse for nogen kan det sies, at ingen mann har øvet en innflytelse utover hele meigheten som han.

Ole Deviks vei i bydel Alna i Oslo fikk navn etter ham i 1952. Veien passerer like sør for Bryn skole, hvor Devik virket i 27 år. I 1927, samme år som han gikk av, fikk Devik Kongens fortjenstmedalje i gull. I 1929 mottok Devik Norges Bondelags gullmedalje.

Ole Devik er gravlagt på Østre Aker kirkegård. Gravminnet bærer hans portrettrelieff, og tittelen overlærer er benyttet.

Kilder og referanser

Vintermotiv fra Ole Deviks vei i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)