Pasvikdalen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Riksgrensen mellom Norge og Russland gjennom Pasvikdalen, med Pasvikelva i midten.

Pasvikdalen er et dalføre i Sør-Varanger kommune. Gjennom Pasvik renner Pasvikelva, som mer enn 100 km danner riksgrense mellom Norge og Russland. Fylkesvei 8850 går gjennom dalen til Nyrud.

Postkort med Nyrud og Pasvikelva til høyre og hesjer i forgrunnen.
Foto: Mitten & Co./Sør-Varanger Museum (tidl 1950-åra).
September 1940. Nytt hjemmefra.
Foto: fra Kirkenes-Litsa tur-retur

Store deler av dalen består av furuskog, hvorav 450 km² er produktiv skog. Det ble drevet med tømmerfløting på elva i mellomkrigstiden, og skogen eies av staten, som hadde sagbruk i Elvenes fra 1920. Pasvik-Timber hadde sagbruk på Jakobsnes ved utløpet av Pasvikelva, og sysselsatte på det meste 250 mann. Dette ble bombet under det tyske felttoget i 1940, og gjenreist i Kirkenes etter andre verdenskrig.

Øverst i dalen ligger treriksrøysa mellom Norge, Finland og Russland.

Befolkningen i Pasvik var opprinnelig østsamer, skoltesamer, men fra midten av 1800-tallet kom det også bosetning fra nordmenn. Særlig i 1920-årene foregikk det en aktiv bureisingspolitikk og utbygging av jordbruket, og norsk tilstedeværelse ble også markert med innflytting, veibygging, en militæravdeling i Svanvik, skole og etableringen av Svanvik kapell fra 1934. Det bor 750 innbyggere i den norske delen av Pasvik (2001).

Store deler av Øvre Pasvik er vernet våtmarksområde med navn Øvre Pasvik nasjonalpark fra 1970. Pasvik naturreservat grenser til Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde.

Kilder


Koordinater: 69.2153° N 29.2978° Ø