Peder Anchersen (død 1749)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Peder Anchersen var en prest som levde på første halvdel av 1700-tallet. Det er sannsynlig at han var født i Danmark, men familiebakgrunnen er ikke kjent.[1]

Som ung skal Anchersen ha vært skipsprest hos Peter Wessel Tordenskjold. Han var sogneprest i Eiker prestegjeld fra 1720 til 1749, da han trolig døde. Ifølge en av sine etterfølgere i sogneprestembetet, Hans Strøm, «en streng Mand, som undertiden ind- viklede sig i Processer, men derhos nidkiær og redelig. Han forefandt Menigheden i et halvt Barbarie, da Faa kunde læse i en Bog, Psalme Bøger vente Nogle forkeert i Kirken, og saa videre; men ved utrættelig Flid i Catechisation med Unge og Gamle, bragte han dem til bedre Begreb og Orden, som Almuen selv tilstaaer, og nu bedre end da paaskiønner.»[2]

I ettertid er Peder Anchersen særlig blitt kjent for den «Beskrivelse over Eger Præstegjæld» som han i 1743 sendte til biskopen om tilstanden i prestegjeldet. Den er gjengitt i Eiker Historielags skrift Eikerminne 1949.

Referanser

  1. Muligens kan han være identisk med den Peder Jensen Anchersen som ble født i Randers i 1686 som sønn av kjøpmann Jens Anchersen og Inger Jensdatter - se:Geni.com: Peder Jensen Anchersen
  2. Strøm, s.266-267Kilder
Eiker Leksikons logo.jpeg Peder Anchersen (død 1749) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!