Peder Blessing Dahle

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Peder Blessing Dahle (født 7. januar 1877 på Emangeni i Zululand, død 12. november 1948 i Oslo) var teolog. Han var fra 1924 til 1936 sokneprest i Vardal.

Dahle vokste opp som misjonærsønn i Natal. Foreldrene var Markus Dahle (1838-1915) og Bertha f. Sivetsen (1834-1910). Da Peder var 15 år, reiste familien hjem til Norge for en periode. Han gikk da middelskolen og gymnaset i Stavanger, og tok i 1903 teologisk embetseksamen.

Etter ferdig utdanning var Dahle blant ansatt i Oslo Indremisjon og som prest i Berlin. Fra 1908 til 1922 tok han opp arven etter foreldrene og virka som misjonær.

Høsten 1924 kom Dahle og familien til Vardal. Til dette soknekallet hørte den gangen også Gjøvik by, og Dahle satte seg fore å få delt embetsdistriktet, slik at Gjøvik ble et eget sokneprestembete. Dette lyktes ikke før i 1940, etter at Dahle for lengst hadde forlatt Vardal, men det var trulig hans grundige utredningsarbeid som var den viktigste årsaken til soknedelinga.

I 1932 var Gjøvik kirke 50 år, og festgudstjenesten allehelgensdag ble kringkasta i radio. I prekenen kritiserte Dahle teaterstykket Guds grønne enger, som gikk på Nationaltheatret den høsten. «I disse dager hører vi endog at landets nasjonalteater skal gå til den hjerteråhet å oppføre et negerskuespill, hvor Gud fremstilles på scenen i bonjour og med sigarett i munnviken, og vi sier: Stans råskapen!» Dahle ble en av frontfigurene for de som mente at stykket var blasfemisk, og særlig i det liberale Dagbladet ble han en skyteskive.

Året etter meldte Peder Blessing Dahle seg inn i det nystifta Nasjonal Samling. Han skal også ha forsøkt å påvirke sin venn pastor Mølbach (sekretær for Misjonsselskapet) til å melde seg inn, men dette lyktes ikke. Den 21. mai 1936 var Dahle til stede under det kjente Torvslaget på Gjøvik, der advokat Johan B. Hjort, nestlederen i NS, holdt en provoserende tale, retta mot Arbeiderbevegelsen. Dahle var en av dem som arbeiderungdommen kasta steiner og hestemøkk etter.

I 1936 ble han utnevnt til sokneprest i Ullern i Aker, og etter den tyske invasjonen fortsatte han som nazistisk prest i menigheten. Ei tid var han sensor i Norsk Rikskringkasting, for å godkjenne prekenutkast som skulle brukes i radioen. Høsten 1943 ble Dahle forordna til biskop i Bjørgvin bispedømme. I 1947 ble han dømt til 4 1/2 års fengsel for landssvik. Han døde under soning i Oslo 12. november 1948.

Kilder og litteratur

  • Grønland, Tormod: Hvem var Peder Blessing Dahle, semesteroppgave i kirkehistorie, våren 2008.
  • Thorsdahl, Geir: Quislings biskoper - en norsk kirke i nazismens tjeneste. Kagge, 2017. ISBN 9788248918868
  • Peder Blessing Dahle i Historisk befolkningsregister.