Per Palle Storm

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto fra andre halvdel av 1960-tallet fra Statens kunstakademi i Kunstnernes Hus i Oslo, til høyre ses Per Palle Storm. Boge Berg til venstre.
Foto: Henrik Ørsted.

Per Palle Storm (født 1. desember 1910 i København, død 6. januar 1994) var billedhogger og i en årrekke professor i skulptur ved Statens kunstakademi, kjent for sine pedagogiske evner og som en produktiv kunstner, også som tegner, grafiker og illustratør.

Familie

Per Palle Storm var sønn av utvandret forretningsmann og norsk konsul i Argentina, Hans Peter Blix (“Pedro”) Storm (f. 1869) og Ellen von Müllen (f. 1871), og ble gift i 1948 med Ingeborg Aasengen Dal f. Amundsen (1903-1991). Han var nevø av forretningsmannen Ole Johannes Storm (1858-1934), som i likhet med faren også drev virksomhet i Argentina.

Liv og virke

Minnesmerket over Thorleif Haug ved Spiralen i Drammen var blant Per Palle Storm første offentlige arbeider.
Minnesmerke over de henrettede i Trandumskogen, avduket 1954.
Foto: Tommy Gildseth (2007).

Per Palle Storm var født i København, men vokste fra 1913 opp i Buenos Aires i Argentina, der han fikk kunstnerisk utdannelse under billedhuggerne Bartolomé Tasso og Urbici Solér 1927–1929. Deretter dro han til Norge og studerte ved Statens kunstakademi under Wilhelm Rasmussen 1930–1933.

Storm ble boende resten av livet i Oslo, kun avbrutt av enkelte utenlandsopphold. Fra 1954 hadde han sitt hjem og atelier på Smestad, i Holmenveien 67.

Storm vant i 1939 konkurransen om et monument over skiløperen Thorleif Haug i Drammen, og i 1941 hadde han sin første separatutstilling, i Kunstnerforbundet i Oslo. Han var professor i skulptur ved Statens kunstakademi fra 1947 til 1980.

I tillegg til en omfattende billedhuggerkarriere, var Per Palle Storm også tegner, grafiker og illustratør. Han sto blant annet for utformingen av kong Olavs første myntrekke (1959-1973), der han benyttet naturalistiske dyrebilder.

Blant Per Palle Storms øvrige arbeider kan nevnes:

 • Minnesmerke over falne fra Sarpsborg, Tune, Skjeberg og Varteig (bronse), 1946-1948, Kulåsparken, Sarpsborg
 • Arbeiderbevegelsens pionerer (helfigur, bronse), avduket 1958, Youngstorget, Oslo.
 • Statsråd Sven Oftedal (byste, bronse), 1950, Sven Oftedals plass, Stavanger.
 • Kong Haakon VII (helfigur, bronse), 1950-1951, Torget, Kristiansand.
 • Krigsminnesmerke ved Ris kirke i Oslo, 1952.
 • Seks bronseskulpturer, 1950-1960 (Håndlangeren, Elektrikeren og Steinhoggeren 1950, Mureren 1951, Tømmermannen 1954, Steinbryteren 1960), foran Oslo rådhus
 • Minnesmerke over de henrettede i Trandumskogen, avduklet i 1954.
 • Mann som drikker (bronse), 1958, Kronprinsesse Märthas plass, Oslo og Horten videregående skole.
 • Kong Haakon VII (helfigur, bronse), 1967-1969, Rådhusparken, Tromsø.
 • Byste av Martin Tranmæl, LO-skolen i Sørmarka, bronse, avduket 1969
 • Bronsebyste ved Stortinget av statsminister Christian Michelsen, avduket 1980.

Per Palle Storm ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden i 1980.

Ettermæle

Per Palle Storm er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Gravminnet prydes av en bronsestatue av Storms hund Nitus.

I en nekrolog over Per Palle Storm i Aftenposten 13. januar 1994 av Skule Waksvik ble han omtalt slik (utdrag):

Det var alltid mye blest rundt Per Palle Storm. Ikke fordi han hadde så stridbart gemytt – egentlig var han et meget elskelig menneske, men mange oppfattet ham som en provokatør fordi han var så urokkelig i sitt syn på rett og vrangt i kunsten. Trassig som en fjellfuru sto han stødig i de skiftende vinder fra kunstens forskjellige motesentra. Og grunnlaget han sto på, var naturstudier og de tre store profeter: Michelangelo, Rembrandt og Rodin.

Per Palle Storm er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Gravminnet prydes av en bronsestatue av Storms hund Nitus, en statue han selv hadde laget.

Ekteparet Storm hadde ingen barn, og eiendommen på Smestad med alle tilhørende verdier ble testamentert til et legat til beste for billedhuggerkunsten i Norge.

Galleri

Kilder og referanser