Peter Anton Hansen Grøn (1833–1903)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Peter Anton Hansen Grøn. Fra Sandefjord, utgitt 1914.
Foto: Ukjent
Kontorbygningen til Grøns rederi. Fra Sandefjord, utgitt 1914.
Foto: Ukjent

Peter Anton Hansen Grøn (født 8. august 1833 i Sandefjord[1], død 1. oktober 1903 samme sted) var skipsfører og reder i Sandefjord.

Han ble hjemmedøpt av presten Cato Aal. Dåpen ble bekreftet i kirken 22. juni 1834. Peter Anton fikk fadrene Madam Maria Steen, Jfr: Andrea Andersen; Lensmand Bryn; Hr Kjøbmand Wilhelm Hvidt; og Skibsf: H: E: Grøn.[2]

Foreldrene var Hans Eriksen Grøn og Anne Amalie Klavenes, de hadde giftet seg 8. september 1823.[3] Første barn fikk paret allerede året efter: sønnen Thor Henrich ble født 5. september og døpt 17. desember 1824.[4] Knappe to år senere fikk de datteren Erika Juliane; hun så dagens lys 25. november 1825 og ble døpt 6. februar 1826[5] – efter å ha blitt hjemmedøpt av sognepresten: dette var et møblert hjem.[6] 26. mai 1826 kom nok en datter som muligens ble forsøkt kalt «Jasmine» Christiane – skriften er ytterst uklar – ved dåpen 11. oktober samme år.[7] Andrea ble født 6. august 1829 og ble døpt 9. oktober samme år.[8]

Efter Peter Anton kom Carl Martin, nest yngste sønn, som viste seg 30. september 1835 og ble døpt 25. juni året efter.[9] Og til slutt - flere enn fire år senere - kom Hans Albert; født 17. juli 1840 ble døpt 29. desember.[10]

Peter Anton ble konfirmert 1. oktober 1848. han er ført opp som nummer 22 – først i 2 Skoledistrikt – og hadde karakteren «meget god Kundskab og Flid». De var til sammen 45 gutter.[11]

Skipsfører og ungkar Peter Anton Grøn giftet seg i 1865. Det ble ikke lyst for ham og hans tilkommende, Elen Cathrine Christensen – de hadde bevilling datert 31. juli, og vielsen fant sted allerede 3. august. Han var 33 og hun 19 år gammel.[12]

Ved folketellingen for 1865 – den ble utført tidlig i 1866 – er paret bosatt i Langgaden, gård nummer 190. Det er tre husstander på eiendommen – Peter Anton og Elen Katrine er en av dem; de har ikke barn så det var vel ikke svangerskap som forårsaket det tilsynelatende hastverket da de giftet seg. Sammen med dem bor tjenestepiken Ingebor Erichsen, hun er 28 år gammel og født i Sandeherred.[13]

Ti år senere, i 1875 , er Peter Anton skipsreder og familien bor for seg selv i Torvgaden 95a, som han eier selv. De har fremdeles ikke barn, men har tatt til seg en pleiedatter – 13 år gamle Marie Amalie Borgen fra Modum. Og tjenestepike: Anne Kirstine Christiansen som er fra Moss og 22 år gammel.[14]

I slutten av tiåret, 27 november 1879, var det valgforsamling i Sandefjord, det ble notert i Dagbladet 24. november – her foreligger det nok en feil – slik:

Sandefjord med 213 Stemmeberettigede, 118 St. afg., hvoraf 3 forkastedes. Valgmænd: 1) Skibsreder, Husejer Ole Andersen med 91 St., 2) Handelsborger Peder Christian Pedersen med 65 St., 3) Husejer Kæmner Holm Hansen med 65 St., 4) Husejer, Skolelærer Anders Henrik Nilsen med 60 St. – Suppleanter: 1) Kjøbmand Johannes Aagaard med 37 St., Kjøbmand Fredrik Høst med 31 St., Skibsreder, Husejer, Peter Anton Grøn med 27 St., 4) Korpslæge, Husejer Jørgen Tandberg Ebbesen med 21 St.[15]

Enda ti år gikk og de bor samme sted. Marie Amalie Borgen er borte, men der er to nye pleiebarn – Carsten og Therese Knutsen fra Christiania, han er 13 år gammel, hun 10. Tjenestepiken er 28 år gammel Gina Larsen fra Sandeherred. På midlertidig basis har de to piker – døtre av Chr. Christensen fra Sandeherred – boende hos seg. Disse var Helga (12) og Otilie (11).[16]

Sommeren 1891 kunne man lese i Norsk Kundgjørelsestidende om stiftelsen av et nytt rederi:

Hr Magistraten

i Sandefjord

Overensstemmende med Lov af 17 Mai 1890 tillade vi os herved at anmelde til Registrering det uansvarlige Skibsaktieselskab

«Nora»

Vedtagelse av Statuterneden 6 April 1891. Selskabets formål er Fragtfart. Forretningskontoret er i Sandefjord. Aktiekapitalen er Kr. 112,000 fordelt paa 112 Aktier a Kr. 1.000. Aktiebrevene lyder paa Navn, og er Aktierne fuldt indbetalte. Bekjendtgjørelse paa Stedets Tidende er paabudt. Selskabets bestyrelse ere Hans Fredriksen Hjertnæs No 338 i Sandefjord, og Meddirektører Peter Anton Grøn, Torvgaden No. 95, og Marthinius Olsen Grøn i No. 280 i Sandefjord. Kun Hans Fredriksen elene er berettiget til at tegne Firmaet og forpligte Selskabet.

Firmategningen skjer således:
p.p. Skibsaktieselskabet «Nora»
H. Fredriksen

Et Exemplar af Selskabets Statutter og Udskrift af Forhandlingsprotokollen 6 April 1891, forsaavidt angaar valg af bestyrelse, følger. Selskabet er ikke tidligere anmeldt.

Sandefjord den 22 Juni 1891

H. Fredriksen

Som Meddirektører
P. A. Grøn og M. Grønli[17]

Året efter, i januar, publiserte samme blad dannelsen av «Aktieselskab Turist», med aksjekapital på 160.000 kroner og Hans Christian Anton Michelsen som bestyrer. Meddirektører var Peter Anton Grøn, Ole Halvorsen, nummer 377; og Suppleant, Hans Larsen i Skippergaten 77.[18]

Mot slutten av det året, 5 november 1892, var det stortingsvalg i Larvik og Sandefjord. Som representant ble valgt, med 16 stemmer, Overlærer Nils Peter Martin Arctander, født 1841, fra Larvik. Som suppleant valgte man, med 12 stemmer, Skibsreder Peter Anton Grøn fra Sandefjord. Arctander hadde representert byene 1883-85, mens dette var første gang Grøn ble valgt.[19]

En måned tidligere hadde Peter Anton Grøn, sammen med Chr. Christensen og A. F. Klavenæs, stiftet «Aktieselskabet Sandefjords Flydedokker» som skulle beskjeftige seg med dokking og reparasjon av skip. Bestyrer var Chr. Christensen og kontoret skulle ligge i Sandeherred. Selskapet ble registrert hos fogden i Larvik 9 januar 1893 og det helle ble annonsert i Norsk Kundgjørelsestidende 13. januar.[20]

Attende mars 1898 var Peter Anton Grøn i Christiania, der Odelstingspresident Wollert Konow annonserte ved begynnelse av et møte: «Jeg skal meddele, at Supleanten for Larvik og SandefjordHr. Skibsreder Peter Anton Grøn idag har taget Sæde i Odelsthinget».[21]

Noen måneder senere stiftet Peter Anton Grøn, uten partnere, aksjeselskapet «Therese» med kapital på 255.000 kroner, fullt innbetalt. Denne gangen var han selv bestyrer av selskapet, som hadde kontor hjemme hos ham. Dette ble annonsert i Kundgjørelsestidende 6. juli 1898.[22]

Samme høst skrev han til byfogden i Sandefjord at «Undertegnede Peter Anton Grøn, bopæl matr. nr. 95, Sandefjord, anmelder herved at jeg under firma P. A. Grøn agter at drive skibsrederi og assuranceforretning med kontor i Sandefjord», noe som ble registrert 16 desember 1898 og annonsert i Kundgjørelsestidende julaften det året.[23]

Norsk Kundgjørelsestidende brakte 7. januar 1899, en nyhet:

Magistraten

i Sandefjord

Undertegende Peter Anton Grøn anmelder herved, at jeg dags dato har optaget undertegnede Karsten Grøn i min før anmeldte forretning, der fortsættes under firma P. A. Grøn. Vi hæfter begge in solidum for firmaets forpligtelser og er begge berettiget til signatur.

Sandefjord den 4 januar 1899
P. A. Grøn. Karsten Grøn.

Registreret samme dag
Schie
Magistrat[24]

Fremdeles i Torvgaden 95a i 1900 er Peter Anton og Ellen Kathrine uten pleiebarn men – som alltid – med en tjenestepike. Hun var den 33 år gamle Marie Andersen fra Stokke. Det går frem at huset i Torvgaten var på to etasjer og innehold bare en leilighet. Ved siden av forhuset var det også et uthus på eiendommen.[25]

Skibsreder Peter Anton Grøn døde 1 oktober 1903, straks over 70 år gammel. Han ble begravet tre dager senere. Dødsårsaken var hjertesvekkelse.[26]

Malmskipet D/S «Sandefjord» 11000 tonn. Fra Sandefjord, utgitt 1914.
Foto: Ukjent

Nettstedet Lardex har dette å fortelle om Peter Anton:

Peter Anton Grøn (1833-1903) kom fra en sjømanns- og rederfamilie. Han ble i 1860 skipsfører på briggen AUGUSTA. Grøn eide og drev en rekke seilskuter. En stor del av Grøn-flåten gikk i fruktfart på Messina, mens flere av de øvrige gikk i langfart på Vestindia, Mexico og Brasil. P. A. Grøn var også medeier i skuter sammen med broren Albert Grøn og svogeren Christen Christensen.

I 1897 ble hans adoptivsønn Karsten Grøn opptatt i rederiet. Det var han som fikk rederiet til å endre fokus fra seil til damp. DS THERESE, DS TELEFON, DS TELEGRAF, DS TANKE, DS TURBIN og DS TROLD ble disponert av rederiet i denne perioden. Etter P. A. Grøns død ble rederiets virksomheter utvidet ytterligere. I 1914, like for utbruddet av den første verdenskrig disponerte Karsten Grøn en flåte på åtte større dampskip, bl.a den, etter datidens målestokk, enorme DS SANDEFJORD på 11. 000 tonn dødvekt. De fleste av rederiets skip var bygd for malmtrafikk. I 1915 solgte Grøn flåten til A. D. Christensen & Markus Stenseth, som solgte de fleste skipene videre til skipsreder Wrangell i Haugesund. P. A. Grønn var ordfører i Sandefjord i flere perioder og i to perioder varamann til Stortinget.[27]

Referanser

 1. Hoffstad, O.A.: Sandefjord: byens udvikling og nuværende standpunkt. Utg. Hanches bogtrykkeri og forlag. Kristiania. 1914. Digital versjonNettbiblioteket., side 3
 2. Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1834, side 54-55.
 3. Sandar, Ministerialbok nr. 4 (1814-1832), Ekteviede 1824, side 209.
 4. Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1825, side 162.
 5. Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1826, side 176.
 6. Sandar, Ministerialbok nr. 4 (1814-1832), Fødte og døpte 1826, side 142.
 7. Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1827, side 191.
 8. Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1829, side 309.
 9. Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1836, side 104-105.
 10. Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1840, side 198-199.
 11. Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Konfirmerte menn 1848, side 166.
 12. Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Ekteviede 1865, side 30.
 13. Petter A. Grønn i folketelling 1865 for Sandefjord kjøpstad fra Digitalarkivet.
 14. Anthon Grøn 1875 i folketelling Sandefjord kjøpstad fra Digitalarkivet.
 15. Dagbladet 1879.11.24. Digital versjonNettbiblioteket.
 16. Peter Anton Grøn i folketelling 1885 for Sandefjord kjøpstad fra Digitalarkivet.
 17. Norsk Kundgjørelsestidende 1891.06.26. Digital versjonNettbiblioteket
 18. Norsk Kundgjørelsestidende 1892.01.29. Digital versjonNettbiblioteket.
 19. Stortingsforhandlinger. 1892 Del 5 Stortingsforhandlinger. 41, p 75. Digital versjonNettbiblioteket.
 20. Norsk Kundgjørelsestidende 1893.01.13. Digital versjonNettbiblioteket.
 21. Stortingsforhandlinger. 1898 Del 8 Stortingsforhandlinger. 47. Digital versjonNettbiblioteket.
 22. Norsk Kundgjørelsestidende 1898.07.06. Digital versjonNettbiblioteket.
 23. Norsk Kundgjørelsestidende 1898.12.24. Digital versjonNettbiblioteket.
 24. Norsk Kundgjørelsestidende 1899.01.07. Digital versjonNettbiblioteket.
 25. Peter Anton Grøn i folketelling 1900 for Sandefjord kjøpstad fra Digitalarkivet.
 26. Sandefjord, Ministerialbok nr. 4 (1894-1905), Døde og begravede 1903, side 276.
 27. Se http://www.lardex.net/andre%20rederier/pa_gron/index.htm.

Litteratur og kilder


Byvaapen 1929 - Sandefjord.jpg Peter Anton Hansen Grøn (1833–1903) er basert på en artikkel skrevet av Tore Svenning og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Artikkelen inngår i prosjektet Sandefjords befolkning 1701–1845, der den er registrert som 1834-12 Peter Anton Hansen Grøn.

.