Philip Bing

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Philip Victor Schnell Bing (født 24. september 1893 i New York, død 12. november 1971 i Spania) var språkutdannet lektor og NS-rektor.

Han var sønn av ingeniør Nicolay Christian Bing (1867–1913) og Johanna Sophie f. Schriver (1872–). Skolegangen var for det meste i Drammen, litt i Oslo og et par år i New York. Ved konfirmasjonsalderen i 1908 ble han ansatt i Norges Handels- og Sjøfartstidende. Høsten 1909 begynte han på skolen igjen, og høsten 1911 hadde han fullført både middelskole, eksamen artium og forberedende prøver på universitetet.

Etter en ny periode i Norges Handels- og Sjøfartstidende, opphold i London, privatundervisning («hvilket sinket mig meget») og til dels samtidig med jobber som lærervikar tok han bifageksamen i tysk (1918) og fransk (1920). Hovedfaget tok han i 1923, i engelsk med oppgaven Viljesbegrepet i engelsk, og pedagogisk eksamen samme år. Vikarjobbene hadde han ved Askim, Sarpsborg (1919) og Vadsø (1919–20). Den 1. januar 1921 kom han tilbake til Sarpsborg; etter fullført hovedfag ble han lektor, og ble ved Nedre Glomma til 1934.

I mai 1918 ble han gift ved moingen Josefine «Jossie» Fossen. Hun fødte en datter i Vadsø i 1919, deretter tre døtre og en sønn i Sarpbsorg mellom 1921 og 1932.

Høsten 1934 fikk Bing jobb i konas hjemdistrikt, da han ble bestyrer ved Øvre Eiker kommunale høyere almenskole. Han oppga å trives «meget godt i provinsen, hvis rolige, harmoniske liv jeg langt foretrekker fremfor hovedstadens støi og jag».

Bing dyrket opprinnelig jobben, hjemmet og hobbyer som hagearbeid, sykling og radio—«politikk og foreningsliv har jeg hittil ikke hatt nogen større interesse for», skreiv han på midten av 1930-tallet. Han reiste på studietur til nazi-Tyskland, til Lübeck i 1934, etter å tidligere ha vært i Berlin i 1922.

I juli 1940 meldte han seg inn i Nasjonal Samling. Han hadde tillitsverv i partiet som organisasjonsleder på kretsnivå, seinere forfremmet til kretsfører. I august 1941 ble han anmodet av Kirke- og undervisningsdepartementet om å søke jobben som rektor ved Bergens katedralskole, hvilket han gjorde. Under lærerstriden var han ansvarlig for å utarbeide lister over motstandere som burde arresteres. Han var også fylkesleder i Norges Lærersamband. Tiltalebeslutningen mot Bing under landssvikoppgjøret var på hele 15 sider med 100 punkter.

Etter krigen ble han igjen skolebestyrer, på Tornerud i Askim.

Kilder og litteratur