Pollsivaks i Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Pollsivaks
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla
Starrfamilien
Pollsivaks BH.JPG
Strandeng, Skipstadsand på Asmaløy. Dato: 22.6.2021

Foto: Bård Haugsrud

Kart og graf oppdatert: 5.11.2021
40 av 228 5x5 km-ruter
142 av 4680 km-ruter
139 av 445013 0,1 km-ruter
Først funnet: 1872
Sist funnet: 2023

Pollsivaks er en art som vokser vann og viker i brakkvann, av og til i ferskvann i Østfold. Den skilles fra sjøsivaks ved at dekkskjellene har kjertler.

Hyppighet og utbredelse

Pollsivaks er spontan og er ganske sjelden i 5x5 km-skalaen og spredt - vanlig i 1x1 km-skalaen. Den har en sørlig  og sørvestlig utbredelse og er hovedsakelig funnet i Fredrikstad, Hvaler og ved Iddefjorden[1].

Økologi

Pollsivaks vokser ved brakkvannsdammer og grunne brakkvannsviker[2]. Det er noen få funn i ferskvann.

Oppdagelseshistorikk

Det eldste belegget er samlet av Sophie Møller ved Askevigen i Fredrikstad og er datert den 1.1.1872

Utviklingstrekk, endringer i tid og rom

Pollsivaks er stabil på sine vokseplasser. Flere funn i senere tid henger sammen med økt innsats i florakartlegging. Øivind Johansen omtaler pollsivaksfra Mærrapanna og utløpet av Seut-elva i Onsøy[3]. Videre er den listet opp i artslistene på Kråkerøy[4]. På Søndre Asmaløy er ikke pollsivaks uvanlig[5]. I Bohuslän er pollsivaks mycket vanlig vid havet och ganska vanlig vid fjorderna og antall funn var stabile fra 1950 til 2010[6].

Forvaltningsstatus

Arten regnes som livskraftig (LC) i Norge[7].

Kilder og litteratur

  1. Stabbetorp, Odd. Pollsivaks i Østfold, kart, grafer og nøkkeltall. Nettsiden Østfoldbotanikk.
  2. Elven, Reidar, Charlotte S. Bjorå, Eli Fremstad, Hanne Hegre & Heidi Solstad 2022. Norsk flora, 8. utgåva. - Det norske samlaget, Oslo. 1255 s.
  3. Johansen, Øivind 1981. Onsøy's flora. - Østfold-Natur 11. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  4. Hanssen, Ole Jørgen 1982. Kråkerøy's natur - flora og fauna. - Østfold-Natur 14. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  5. Viker, Morten G, Rune G. Bosy & Per R. Viker 1990. Flora på S. Asmaløy, s. 61-78, i: Fauna og flora på søndre Asmaløy, Hvaler. - Østfold-Natur 31. 81 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  6. Blomgren, Evastina, Eva Falk & Birgitta Herloff (red.) 2011. Bohusläns Flora. - Föreningen Bohusläns Flora, 731 s.
  7. Artsdatabankens ekspertkomité, rødlistede karplanter. Vurdering av pollsivaks Schoenoplectus tabernaemontani for Norge. Rødlista, siste versjon. Nettside hos Artsdatabanken.

Eksterne lenker