Sjøsivaks i Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sjøsivaks
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
Starrfamilien
Sjøsivaks BH.JPG
Strandkant, Kilebutangen i Rakkestad. Dato: 15.6.2006

Foto: Bård Haugsrud

Kart og graf oppdatert: 5.11.2023
112 av 228 5x5 km-ruter
293 av 4680 km-ruter
295 av 445013 0,1 km-ruter

Sjøsivaks er en art som vokser i tette bestander ved sjøer og vann i Østfold. Den kan minne om pollsivaks.

Hyppighet og utbredelse

Sjøsivaks er spontan og er mindre vanlig i 5x5 km-skalaen og ganske vanlig i 1x1 km-skalaen. Den vokser ved mange sjøer, men har flest funn i vest[1].

Økologi

Sjøsivaks vokser ved sjøer og vann[2], men har også mange funn langs Hvalerkysten på grunn av ferskvann fra Glomma.

Oppdagelseshistorikk

Robert Collett skriver i 1868 at sjøsivaks er alminnelig på Hvaler[3]. Det eldste belegget er samlet av Hans Christian Printz ved Søndre Dalen i Rakkestad og er datert den 1.1.1844.

Utviklingstrekk, endringer i tid og rom

Sjøsivaks er stabil på sine vokseplasser. Flere funn i senere tid henger sammen med økt innsats i florakartlegging. Øivind Johansen skriver at sjøsivaks vokser ved tjern og vann i Onsøy[4] og er vanlig til Søster. I Bohuslän er den vanlig til mycket vanlig utom vid havet og antall funn har økt fra 1950 til 2010[5].

Forvaltningsstatus

Arten regnes som livskraftig (LC) i Norge[6].

Kilder og litteratur

  1. Stabbetorp, Odd. Sjøsivaks i Østfold, kart, grafer og nøkkeltall. Nettsiden Østfoldbotanikk.
  2. Elven, Reidar, Charlotte S. Bjorå, Eli Fremstad, Hanne Hegre & Heidi Solstad 2022. Norsk flora, 8. utgåva. - Det norske samlaget, Oslo. 1255 s.
  3. Collett, Robert 1868. Zoologiske botaniske Observationer fra Hvaløerne. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 15: 1-84. Christiania. Digital versjonNettbiblioteket.
  4. Johansen, Øivind 1981. Onsøy's flora. - Østfold-Natur 11. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  5. Blomgren, Evastina, Eva Falk & Birgitta Herloff (red.) 2011. Bohusläns Flora. - Föreningen Bohusläns Flora, 731 s.
  6. Artsdatabankens ekspertkomité, rødlistede karplanter. Vurdering av sjøsivaks Schoenopectus lacustris for Norge. Rødlista, siste versjon. Nettside hos Artsdatabanken.

Eksterne lenker

  • Sjøsivaks hos Store norske leksikon
  • Sjøsivaks hos Norsk Wikipedia
  • Sjøsivaks hos Artsdatabanken