Prestenggata 10 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prestenggata 10 ble vakkert restaurert i 2010.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Nr. 8 og nr. 10 har helt forskjellige uttrykk, men henger allikevel godt sammen.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Prestenggata 10 sett fra Peder Hanssens gate.
Foto: Einar Dahl, 2017.

Prestenggata 10 i Tromsø ble totalrenovert i 2010. - Gammelt matr.nr. 699.

Sjømann Isaksen

Utgått fra P. Hanssen & Cos eiendom «Pouls Minde».

Oppmålingsforretning avholdt 19. aug. 1899, tinglyst 22. sept. 1902.

Skjøte fra P. Hansen & Co i likvidasjon til Elias Eilertsens barn Margot, Edith, Erlanda, Marie og Gunlaug, på tomta, i 1902.

Auksjonsskjøte fra Elias Eilertsens barn til Albert Isaksen i 1904.

I 1910 bodde disse her: Sjømann Albert og Anne Isaksen med to sønner, smedmester Bernhard og Elise Korneliussen, fisker/tømmermann Petter J. og Henriette Widding med to barn, enkemann og gullsmedmester Severin Dalbye med tre barn, dyrlege Olav Kraabøl, husholderske Kathinka Jespersen.

Montør Halvorsen

Skjøte fra Albert Isaksen til Ole Hagbart Halvorsen i 1913.

I 1916: Montør Ole Hagbart, Karl Henry og Terese Berntine Halvorsen, montør Oscar og tjenestepike Maren Anna Andreassen, gullsmed Severin Dalbye, m/forretning i Storgata 54, kullsjauer Birger Kristian og Marie Erlanda Hermansen, husbestyrerinne Kathinka Emilie Jespersen.

Eid av Hagbart Halvorsen i 1918/32 og 1946. Halvorsen drev motorverksted på 1930-tallet.

Ingrid Halvorsens kolonialforretning i 1932. Byggmester Nils Roesen (1932).

Maskinist Karl og maskinarbeider Nils Halvorsen, butikkdame Anna, dreier Hjalmar, butikkdame Johanna Engen, styrmann Alfon og bokhandler Adrian Pettersen, maskinist Hjalmar Olsen, (1940).

Pedell Hagbart, maskinist Karl og montør Nils Halvorsen, ekspeditrise Anna Engen, Alf Jonsson m/tobakksforretning i Storgata 51, (1946).

Skjøte fra Ole Hagbart Halvorsen til sønnene Karl Henry og Nils Andreas Halvorsen, i 1951.

Mekaniker Halvorsen

Maskinist Karl og mekaniker Nils Halvorsen, tømmermann Alfon Enoksen, kjører Normann Andersen, (1957). - Nils Halvorsen drev MC-verksted her, var en dyktig tekniker og en sterk mann.

Skjøte til Nils Halvorsen på ½-delen av eiendommen, i 1960.

Nils og Anna Halvorsen, Normann Andersen, Aksel Kristiansen, (1966).

Ryel Elektriske

Skjøte fra Nils Halvorsen til firmaet Ryel Elektriske i 1970.

Ryel elektriske, installasjonsavdeling, (1972/86), Kodak Norge A/S, Tromsøkontoret, (1972/86).

Harald Ryel døde i 1988 og Ryel Elektriske opphørte i 1990. Arvingene var medeiere og søsken: Olaf, Kirsten og Lauritz Ryel, i 1990.

Jan Haukland

Skjøte fra arvingene til Jan Haukland, i 1990.

Lillian Evensen, (1993), Egon Holstad, (1993), Johnny Jaklin, (1993), Kjersti Nicolaisen, (1993), Eivind Norbye, (1993).

Huset begynte etter hvert å se ganske slitt ut, men i 2010 ble gården totalrenovert og brakt tilbake til fordums storhet.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.