Presteseter (Vestre Toten)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hovedbygningen og direktørboligen på Presteseter. Gjøviks Blad skreiv 15. mars 1913 at den nybygde «Centralbygningen ligger smukt og dominerende til, høi og mægtig som en Kongeborg.»
Foto: Arkivnett Oppland

Presteseter er et psykiatrisk sjukehus og en gard ved Reinsvoll i Vestre Toten. Sjukehuset åpna i 1913 som «sinnssykeasyl» for Kristians amt (Oppland fylke), etter at amtet hadde kjøpt garden Presteseter. Sjukehuset er nå en del av Sykehuset Innlandet og har det offisielle navnet Sykehuset Innlandet Reinsvoll. Da Kristians amt oppretta det psykiatriske sjukehuset, het det Prestesæter asyl.

Garden Presteseter lå opprinnelig til Hoff prestegard i Østre Toten. Toten prestebol eide garden helt til 1858, da leilendingefamilien på Presteseter fikk kjøpt den. Slekta hadde bodd på garden helt sia 1650. Ole Christian Prestesæter (1832-1911), som solgte eiendommen til Kristians amt i 1910, var den siste i ei lang slektsrekke på Presteseter.

Eiendommen tilhører fortsatt (2014) Oppland fylke og har sia 1989 blitt drevet av Valle videregående skole. Presteseter er en av de største landbrukseiendommene i Vestre Toten, med 670 mål dyrka jord, 100 mål beite og 1200 mål skau. Besetningen er på 50-60 mjølkekuer. Tradisjonelt deltok de friskeste pasientene på Presteseter i gardsarbeidet, blant annet med fjøsstell, innhøsting og nydyrking. Lenge var sjukehuset delvis sjølberga med mat fra egen gard.

Sjukehuset og garden er blant de største arbeidsplassene i området og har bidratt sterkt til utviklinga av tettstedet Reinsvoll. I 1987 var det 272 fast ansatte ved Presteseter sykehus.

Direktører

Presteseter i 2016.
Foto: Dagny Owrenn

Gardsbestyrere

Arkiv

Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll avleverte i 2001 første del av sitt historiske arkiv til Fylkesarkivet i Oppland. Dette besto av seks paller.

Kilder og litteratur