Privatarkiv frå Bø Museum (Telemark)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Privatarkiv frå Bø Museum er ei liste som syner privatarkiva ved Bø Museum i i Telemark. Museet oppbevarer privatarkiv frå 223 arkivskaparar, samt meir enn 10 000 fotografi.

Lista kan sorterast ved å trykke øvst i kolonnane.

Depotinstiusjon Full sti Arkivnamn Organisasjons-/næringskategori Frå år Til år Sted Kommune Omfang i hm Ordningsgrad På arkivportalen
Bø Museum (Telemark) Bø-0024 Borgja (Bø i Telemark gnr. 51/1) gardsarkiv Gardsarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0025 Brenne (Bø i Telemark) gardsarkiv Gardsarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0114 Eikjarud (Bø i Telemark) gardsarkiv Gardsarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0212 Glennahaugen (Bø i Telemark) gardsarkiv Gardsarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0137 Hørte (Bø i Telemark gnr. 3/3) gardsarkiv Gardsarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0125 Jønneberg (Bø i Telemark) gardsarkiv Gardsarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0060 Nordbø (Bø i Telemark gnr. 54/4) gardsarkiv Gardsarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0062 Nordbø (Bø i Telemark gnr. 54/14) gardsarkiv Gardsarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0139 Oredalen (Bø i Telemark) gardsarkiv Gardsarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0215 Otterholt (Bø i Telemark gnr. 21/5) gardsarkiv Gardsarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0106 Sisjord (Bø i Telemark gnr. 43/7) gardsarkiv Gardsarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0141 Slåtta (Bø i Telemark gnr. 62/13) gardsarkiv Gardsarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0121 Steinarsrud i Nes (Bø i Telemark) gardsarkiv Gardsarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0079 Sønstebø (Bø i Telemark) gardsarkiv Gardsarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0212 Tjønntveit (Bø i Telemark gnr. 32/9) gardsarkiv Gardsarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0057 Torstveit (Bø i Telemark) gardsarkiv Gardsarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0031 Uvdal (Bø i Telemark) gardsarkiv Gardsarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0034 Øvre Bø ungdomslag Lag for almén kultur, historie, museum, målsak og teater Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0046 Bø folkeakademi Lag for almén kultur, historie, museum, målsak og teater Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0080 Foreningen Norden (Bø i Telemark) Lag for almén kultur, historie, museum, målsak og teater Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0129 Holla folkeakademi Lag for almén kultur, historie, museum, målsak og teater Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0087 Studentenes friundervisning (Bø i Telemark) Lag for almén kultur, historie, museum, målsak og teater Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0020 Bø historielag Lag for almén kultur, historie, museum, målsak og teater Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0161 Telemark museumslag Lag for almén kultur, historie, museum, målsak og teater Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0198 Bø Museum Lag for almén kultur, historie, museum, målsak og teater Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0015 Bø mållag Lag for almén kultur, historie, museum, målsak og teater Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0083 Bø teaterlag Lag for almén kultur, historie, museum, målsak og teater Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0002 Bø avholdslag Avholdslag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0068 Losje Lifjell Avholdslag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0102 Spelemannslaget Bøheringen Folkemusikk- og danselag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0223 Bø dansarring Folkemusikk- og danselag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0008 Bø helselag Helserelaterte lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0010 «Vilje» yngreslag v. Bø helselag Helserelaterte lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0035 Øvre Bø helselag Helserelaterte lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0221 Bø og Sauherad hørsellag Helserelaterte lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0017 Bø skyttarlag Idrettslag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0063 Øvre Bø idrottslag Idrettslag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0070 Idrettslaget Skarphedin Idrettslag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0072 Bø turlag Idrettslag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0158 Bø skeiselag Idrettslag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0014 Bø KFUM Kristelege lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0039 Bø søndagskule Kristelege lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0065 Austbygdens kvinneforening Kristelege lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0066 Prestegardens kvinneforening Kristelege lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0076 Hørte indremisjon Kristelege lag Hørte Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0077 Bø misjonslag Kristelege lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0082 Ungdomslaget Vårglimt, Hørte Kristelege lag Hørte Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0152 Oterholt kvinneforening Kristelege lag Oterholt Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0154 Søndagskulen på Oterholt bedehus Kristelege lag Oterholt Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0164 Valen santalforening Kristelege lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0165 Vatnar bedehus Kristelege lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0190 Hørte barneforening Kristelege lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0162 Fellesmøtekomiteen (Bø i Telemark) Kristelege lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0210 Symra barnelag, Oterholt Kristelege lag Oterholt Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0214 Bø kr. ungdomsskulelag Kristelege lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0001 Bø bondekvinnelag Landbruksrelaterte lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0003 Øvre Bø feavlslag Landbruksrelaterte lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0038 Sætersbø innkjøpslag Landbruksrelaterte lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0021 Bø småbrukarlag Landbruksrelaterte lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0075 Eikaelvas fløtningslag Landbruksrelaterte lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0084 Sætersbø og Valen feavlslag Landbruksrelaterte lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0126 Bø skogeigarlag Landbruksrelaterte lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0127 Hørteelvens skogeierforening Landbruksrelaterte lag Hørte Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0144 Oterholt egglag Landbruksrelaterte lag Oterholt Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0136 Hørte melkelag Landbruksrelaterte lag Hørte Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0196 Bø fjørfe- og egglag Landbruksrelaterte lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0193 Foreningen til fellesfløtning av trelast i Hørte- og Lona-elvvassdraget, Bø Landbruksrelaterte lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0013 Bø venstrelag Politiske lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0151 Bø «Nei til atomvåpen» Politiske lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0200 Bø senterpartis kvinnegruppe Politiske lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0153 Aksjonsgruppa for utbygging av skule og grendehus i Eikjabygda. Politiske lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0004 Bø Songlag Song- og musikklag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0012 Bø skulemusikk Song- og musikklag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0044 Bø pensjonistlag Yrkesrelaterte lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0101 Bø husmorlag Yrkesrelaterte lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0222 Rjukan-Holla gruppen av Norges Husmorforbund Yrkesrelaterte lag Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0207 Margit og Gunhild Apalnes Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0059 Hilleborg og Kittil Bergland Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0124 Gunhild G. Bergskås Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0119 Toralv Besteland Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0033 Bergit H. Borgen (1889-1974) Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0028 Clas H. Borgen (1884-1945) Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0026 Gunnulv H. Borgen (1812-1880) Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0027 Gunnulv H. Borgen (1881-1952) Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0032 Halvor H. Borgen (1855-1907) Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0030 Ingeborg G. Borgen (1855-1921) Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0040 Ingebjørg S. Brenne (1900-1987) Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0159 Johannes Bøen Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0121 Birgit O. Børte Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0041 Mari H. Eikja (1873-1899) Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0045 Ingebjørg Skoe Forberg (1895-) Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0110 Karl Flatland Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0133 Hans og Karen Gjærnes Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0132 Eilev K. Grave Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0069 Gjermund N. Grivi Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0181 Iver Gundersen Grivi Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0071 Erling Momrak Haugan Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0105 Johannes Haugen Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0143 Lars, Anne og Ingrid Haugen Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0211 Ingrid Haugland Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0074 Halvor A. Heldal Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0213 Gunnar G. Halland Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0073 Johan Fr. Hoch Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0216 Hans Høybø Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0093 Lars Jysereid Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0116 Julius A. Kofod Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0081 Toralv Bergland Kvernes Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0163 Halvor og Anne Kvaalen Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0109 Olav Kvaalen Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0113 Hans Lia Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0117 Olav S. Lien Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0120 Aslak J. Lid Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0128 Aaste Lie Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0023 Nils N. Lona (1822-1903) Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0162 Johannes og Edvarda Løvland Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0201 Olav Midttun Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0156 Olav H. Moen Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0218 Jostein Nerbøvik Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0131 Erik T. Nordbø Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0053 Gunnulv G. Nordbø (1819-1901) Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0022 Kittil T. Oterholt (1875-1953) Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0199 Tor Sisjord-Otterholt Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0115 Johannes Saga m.fl. Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0189 Østen L. Sandsdalen Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0049 Halvor G. Sisjord Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0050 Ingeborg H. Sisjord Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0085 Olav I. Sisjord Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0123 Halvor H. Skogen Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0111 Svein Skogen Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0142 Hallvard Stadskleiv Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0118 Torleiv Stadskleiv Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0140 Olav Ø. Torshøl Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0208 Mari H. Torstveit Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0103 Halvor N. Tveten Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0188 Neri Valen Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0160 Johannes B. Vellemyr Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0143 Mari, Ragnhild og Lars Øyhagen Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0134 Aasta Øverbø Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0107 Martin Aanås Personarkiv Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0052 Bygdeboknemnda (Bø i Telemark) Samlingar Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0058 Knut H. Nordbø Samlingar Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0064 Halvor H. Nordbø Samlingar Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0095 Bidragsprotokoll for bevaring av Bø gml. Kyrkje Samlingar Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0147 Gregar O. Nordbø Samlingar Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0150 Olav G. Nordbø Samlingar Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0155 Ola Andreassen Samlingar Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0018 Bø Handelsforening Verksemder Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0036 Hørte øvre mølle Verksemder Hørte Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0037 Hørte Dampfarveri Verksemder Hørte Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0042 Hørte Samvirkelag Verksemder Hørte Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0047 Åheim landhandel Verksemder Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0048 Midtbygda Handelslag Verksemder Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0051 Telemarkingen Verksemder Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0054 Bø Meieri Verksemder Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0067 Tjønnås torvstrøfabrikk Verksemder Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0078 Lien oksestasjon Verksemder Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0088 Sisjord & Sønstebø Verksemder Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0089 Bø Forbrugsforening Verksemder Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0090 Gunnar S. Bø & Co/Bø Handelsforening Verksemder Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0096 Halvor H. Skogens forretningsverksemd Verksemder Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0098 Oterholt meieris interessentskap Verksemder Oterholt Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0099 Oterholt farveri Verksemder Oterholt Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0104 H. G. Sisjords eftef. A/S Verksemder Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0108 Nordbygdens Forbrugsforening Verksemder Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0138 Sveinung O. Rønningens handelsverksemd Verksemder Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0157 Akkerhaugens Forbrugsforening Verksemder Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0195 Kristen Grivi Verksemder Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0201 Løvlund Handelslag Verksemder Bø kommune (Telemark)
Bø Museum (Telemark) Bø-0220 Lars T. Espesett rivefabrikk Verksemder Bø kommune (Telemark)