Privatarkiv frå Bø Museum (Telemark)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Innhaldet i tabellen nedanfor vil, som følgje av kommunesammenslåinga, bli flytta til Midt-Telemark lokalhistoriske arkiv. Den vert ståande til overføringa er sluttført, men blir ikkje oppdatert.

Privatarkiv frå Bø Museum er ei liste som syner privatarkiva ved Bø Museum i i Telemark. Museet oppbevarer privatarkiv frå 223 arkivskaparar, samt meir enn 10 000 fotografi.

Lista kan sorterast ved å trykke øvst i kolonnene. Vil ein sortere etter fleire kriterium er det berre å halde nede shift-knappen og velje fleire kolonner.

Depotinstitusjon Arkivid Arkivnavn Arkivskaper Aktørtype Organisasjonskategori Næringskategori Startdato Sluttdato Kommune Omfang Antall Ordningsgrad
Bø Museum (Telemark) Bø-0024 Borgja (Bø i Telemark gnr. 51/1) gardsarkiv Borgja (Bø i Telemark gnr. 51/1) B *A G
Bø Museum (Telemark) Bø-0025 Brenne (Bø i Telemark) gardsarkiv Brenne (Bø i Telemark) B *A G
Bø Museum (Telemark) Bø-0114 Eikjarud (Bø i Telemark) gardsarkiv Eikjarud (Bø i Telemark) B *A G
Bø Museum (Telemark) Bø-0212 Glennahaugen (Bø i Telemark) gardsarkiv Glennahaugen (Bø i Telemark) B *A G
Bø Museum (Telemark) Bø-0137 Hørte (Bø i Telemark gnr. 3/3) gardsarkiv Hørte (Bø i Telemark gnr. 3/3) B *A G
Bø Museum (Telemark) Bø-0125 Jønneberg (Bø i Telemark) gardsarkiv Jønneberg (Bø i Telemark) B *A G
Bø Museum (Telemark) Bø-0060 Nordbø (Bø i Telemark gnr. 54/4) gardsarkiv Nordbø (Bø i Telemark gnr. 54/4) B *A G
Bø Museum (Telemark) Bø-0062 Nordbø (Bø i Telemark gnr. 54/14) gardsarkiv Nordbø (Bø i Telemark gnr. 54/14) B *A G
Bø Museum (Telemark) Bø-0139 Oredalen (Bø i Telemark) gardsarkiv Oredalen (Bø i Telemark) B *A G
Bø Museum (Telemark) Bø-0215 Otterholt (Bø i Telemark gnr. 21/5) gardsarkiv Otterholt (Bø i Telemark gnr. 21/5) B *A G
Bø Museum (Telemark) Bø-0106 Sisjord (Bø i Telemark gnr. 43/7) gardsarkiv Sisjord (Bø i Telemark gnr. 43/7) B *A G
Bø Museum (Telemark) Bø-0141 Slåtta (Bø i Telemark gnr. 62/13) gardsarkiv Slåtta (Bø i Telemark gnr. 62/13) B *A G
Bø Museum (Telemark) Bø-0121 Steinarsrud i Nes (Bø i Telemark) gardsarkiv Steinarsrud i Nes (Bø i Telemark) B *A G
Bø Museum (Telemark) Bø-0079 Sønstebø (Bø i Telemark) gardsarkiv Sønstebø (Bø i Telemark) B *A G
Bø Museum (Telemark) Bø-0212 Tjønntveit (Bø i Telemark gnr. 32/9) gardsarkiv Tjønntveit (Bø i Telemark gnr. 32/9) B *A G
Bø Museum (Telemark) Bø-0057 Torstveit (Bø i Telemark) gardsarkiv Torstveit (Bø i Telemark) B *A G
Bø Museum (Telemark) Bø-0031 Uvdal (Bø i Telemark) gardsarkiv Uvdal (Bø i Telemark) B *A G
Bø Museum (Telemark) Bø-0034 Øvre Bø ungdomslag Øvre Bø ungdomslag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0046 Bø folkeakademi Bø folkeakademi O 07,10: Undervisning og forskning G
Bø Museum (Telemark) Bø-0080 Foreningen Norden (Bø i Telemark) Foreningen Norden (Bø i Telemark) O 08,50: Fred og internasjonalt samarbeid G
Bø Museum (Telemark) Bø-0129 Holla folkeakademi Holla folkeakademi O 07,10: Undervisning og forskning G
Bø Museum (Telemark) Bø-0087 Studentenes friundervisning (Bø i Telemark) Studentenes friundervisning (Bø i Telemark) O 07,10: Undervisning og forskning G
Bø Museum (Telemark) Bø-0020 Bø historielag Bø historielag O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap G
Bø Museum (Telemark) Bø-0161 Telemark museumslag Telemark museumslag O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap G
Bø Museum (Telemark) Bø-0198 Bø Museum Bø Museum O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap G
Bø Museum (Telemark) Bø-0015 Bø mållag Bø mållag O 08,20: Språk G
Bø Museum (Telemark) Bø-0083 Bø teaterlag Bø teaterlag O 10,40: Sang og musikk, amatørteater G
Bø Museum (Telemark) Bø-0002 Bø avholdslag Bø avholdslag O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0068 Losje Lifjell Losje Lifjell O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0102 Spelemannslaget Bøheringen Spelemannslaget Bøheringen O 10,40: Sang og musikk, amatørteater G
Bø Museum (Telemark) Bø-0223 Bø dansarring Bø dansarring O 10,40: Sang og musikk, amatørteater G
Bø Museum (Telemark) Bø-0008 Bø helselag Bø helselag O 09,20: Helse og sosial velferd G
Bø Museum (Telemark) Bø-0010 «Vilje» yngreslag v. Bø helselag «Vilje» yngreslag v. Bø helselag O 09,20: Helse og sosial velferd G
Bø Museum (Telemark) Bø-0035 Øvre Bø helselag Øvre Bø helselag O 09,20: Helse og sosial velferd G
Bø Museum (Telemark) Bø-0221 Bø og Sauherad hørsellag Bø og Sauherad hørsellag O 09,20: Helse og sosial velferd G
Bø Museum (Telemark) Bø-0017 Bø skyttarlag Bø skyttarlag O 10,20: Skytterbevegelsen G
Bø Museum (Telemark) Bø-0063 Øvre Bø idrottslag Øvre Bø idrottslag O 10,10: Idrett G
Bø Museum (Telemark) Bø-0070 Idrettslaget Skarphedin Idrettslaget Skarphedin O 10,10: Idrett G
Bø Museum (Telemark) Bø-0072 Bø turlag Bø turlag O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0158 Bø skeiselag Bø skeiselag O 10,10: Idrett G
Bø Museum (Telemark) Bø-0014 Bø KFUM Bø KFUM O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger G
Bø Museum (Telemark) Bø-0039 Bø søndagskule Bø søndagskule O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger G
Bø Museum (Telemark) Bø-0065 Austbygdens kvinneforening Austbygdens kvinneforening O 10,50: Kvinneorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0066 Prestegardens kvinneforening Prestegardens kvinneforening O 10,50: Kvinneorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0076 Hørte indremisjon Hørte indremisjon O 11,20: Organisasjoner og foreninger innen statskirken G
Bø Museum (Telemark) Bø-0077 Bø misjonslag Bø misjonslag O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger G
Bø Museum (Telemark) Bø-0082 Ungdomslaget Vårglimt, Hørte Ungdomslaget Vårglimt (Hørte) O 10,60: Ungdomsorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0152 Oterholt kvinneforening Oterholt kvinneforening O 10,50: Kvinneorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0154 Søndagskulen på Oterholt bedehus Søndagskulen på Oterholt bedehus O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger G
Bø Museum (Telemark) Bø-0164 Valen santalforening Valen santalforening O 11,20: Organisasjoner og foreninger innen statskirken G
Bø Museum (Telemark) Bø-0165 Vatnar bedehus Vatnar bedehus O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger G
Bø Museum (Telemark) Bø-0190 Hørte barneforening Hørte barneforening O 10,70: Barneorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0162 Fellesmøtekomiteen (Bø i Telemark) Fellesmøtekomiteen (Bø i Telemark) O 11,00: Religiøse organisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0210 Symra barnelag, Oterholt Symra barnelag (Oterholt) O 10,70: Barneorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0214 Bø kr. ungdomsskulelag Bø kr. ungdomsskulelag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0001 Bø bondekvinnelag Bø bondekvinnelag O 10,50: Kvinneorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0003 Øvre Bø feavlslag Øvre Bø feavlslag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket G
Bø Museum (Telemark) Bø-0038 Sætersbø innkjøpslag Sætersbø innkjøpslag O 01,30: Jordbrukets omsetningsorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0021 Bø småbrukarlag Bø småbrukarlag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket G
Bø Museum (Telemark) Bø-0075 Eikaelvas fløtningslag Eikaelvas fløtningslag O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst G
Bø Museum (Telemark) Bø-0084 Sætersbø og Valen feavlslag Sætersbø og Valen feavlslag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket G
Bø Museum (Telemark) Bø-0126 Bø skogeigarlag Bø skogeigarlag O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst G
Bø Museum (Telemark) Bø-0127 Hørteelvens skogeierforening Hørteelvens skogeierforening O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst G
Bø Museum (Telemark) Bø-0144 Oterholt egglag Oterholt egglag O 01,30: Jordbrukets omsetningsorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0136 Hørte melkelag Hørte melkelag O 01,30: Jordbrukets omsetningsorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0196 Bø fjørfe- og egglag Bø fjørfe- og egglag O 01,30: Jordbrukets omsetningsorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0193 Foreningen til fellesfløtning av trelast i Hørte- og Lona-elvvassdraget, Bø Foreningen til fellesfløtning av trelast i Hørte- og Lona-elvvassdraget O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket G
Bø Museum (Telemark) Bø-0013 Bø venstrelag Bø venstrelag O 12,10: Politiske partier G
Bø Museum (Telemark) Bø-0151 Bø «Nei til atomvåpen» Bø «Nei til atomvåpen» O 12,30: Kampanjer og bevegelser G
Bø Museum (Telemark) Bø-0200 Bø senterpartis kvinnegruppe Bø senterpartis kvinnegruppe O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier G
Bø Museum (Telemark) Bø-0153 Aksjonsgruppa for utbygging av skule og grendehus i Eikjabygda. Aksjonsgruppa for utbygging av skule og grendehus i Eikjabygda. O 12,30: Kampanjer og bevegelser G
Bø Museum (Telemark) Bø-0004 Bø Songlag Bø Songlag O 10,40: Sang og musikk, amatørteater G
Bø Museum (Telemark) Bø-0012 Bø skulemusikk Bø skulemusikk O 10,40: Sang og musikk, amatørteater G
Bø Museum (Telemark) Bø-0044 Bø pensjonistlag Bø pensjonistlag O 10,90: Idrett, ungdoms- og fritidsorganisasjoner. Annet G
Bø Museum (Telemark) Bø-0101 Bø husmorlag Bø husmorlag O 10,50: Kvinneorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0222 Rjukan-Holla gruppen av Norges Husmorforbund Rjukan-Holla gruppen av Norges Husmorforbund O 10,50: Kvinneorganisasjoner G
Bø Museum (Telemark) Bø-0207 Margit og Gunhild Apalnes Margit og Gunhild Apalnes P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0059 Hilleborg og Kittil Bergland Hilleborg og Kittil Bergland P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0124 Gunhild G. Bergskås Gunhild G. Bergskås P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0119 Toralv Besteland Toralv Besteland P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0033 Bergit H. Borgen (1889-1974) Bergit H. Borgen (1889-1974) P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0028 Clas H. Borgen (1884-1945) Clas H. Borgen (1884-1945) P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0026 Gunnulv H. Borgen (1812-1880) Gunnulv H. Borgen (1812-1880) P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0027 Gunnulv H. Borgen (1881-1952) Gunnulv H. Borgen (1881-1952) P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0032 Halvor H. Borgen (1855-1907) Halvor H. Borgen (1855-1907) P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0030 Ingeborg G. Borgen (1855-1921) Ingeborg G. Borgen (1855-1921) P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0040 Ingebjørg S. Brenne (1900-1987) Ingebjørg S. Brenne (1900-1987) P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0159 Johannes Bøen Johannes Bøen P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0121 Birgit O. Børte Birgit O. Børte P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0041 Mari H. Eikja (1873-1899) Mari H. Eikja (1873-1899) P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0045 Ingebjørg Skoe Forberg (1895-) Ingebjørg Skoe Forberg (1895-) P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0110 Karl Flatland Karl Flatland P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0133 Hans og Karen Gjærnes Hans og Karen Gjærnes P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0132 Eilev K. Grave Eilev K. Grave P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0069 Gjermund N. Grivi Gjermund N. Grivi P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0181 Iver Gundersen Grivi Iver Gundersen Grivi P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0071 Erling Momrak Haugan Erling Momrak Haugan P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0105 Johannes Haugen Johannes Haugen P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0143 Lars, Anne og Ingrid Haugen Lars, Anne og Ingrid Haugen P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0211 Ingrid Haugland Ingrid Haugland P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0074 Halvor A. Heldal Halvor A. Heldal P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0213 Gunnar G. Halland Gunnar G. Halland P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0073 Johan Fr. Hoch Johan Fr. Hoch P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0216 Hans Høybø Hans Høybø P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0093 Lars Jysereid Lars Jysereid P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0116 Julius A. Kofod Julius A. Kofod P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0081 Toralv Bergland Kvernes Toralv Bergland Kvernes P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0163 Halvor og Anne Kvaalen Halvor og Anne Kvaalen P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0109 Olav Kvaalen Olav Kvaalen P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0113 Hans Lia Hans Lia P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0117 Olav S. Lien Olav S. Lien P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0120 Aslak J. Lid Aslak J. Lid P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0128 Aaste Lie Aaste Lie P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0023 Nils N. Lona (1822-1903) Nils N. Lona (1822-1903) P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0162 Johannes og Edvarda Løvland Johannes og Edvarda Løvland P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0201 Olav Midttun Olav Midttun P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0156 Olav H. Moen Olav H. Moen P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0218 Jostein Nerbøvik Jostein Nerbøvik P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0131 Erik T. Nordbø Erik T. Nordbø P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0053 Gunnulv G. Nordbø (1819-1901) Gunnulv G. Nordbø (1819-1901) P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0022 Kittil T. Oterholt (1875-1953) Kittil T. Oterholt (1875-1953) P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0199 Tor Sisjord-Otterholt Tor Sisjord-Otterholt P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0115 Johannes Saga m.fl. Johannes Saga m.fl. P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0189 Østen L. Sandsdalen Østen L. Sandsdalen P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0049 Halvor G. Sisjord Halvor G. Sisjord P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0050 Ingeborg H. Sisjord Ingeborg H. Sisjord P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0085 Olav I. Sisjord Olav I. Sisjord P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0123 Halvor H. Skogen Halvor H. Skogen P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0111 Svein Skogen Svein Skogen P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0142 Hallvard Stadskleiv Hallvard Stadskleiv P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0118 Torleiv Stadskleiv Torleiv Stadskleiv P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0140 Olav Ø. Torshøl Olav Ø. Torshøl P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0208 Mari H. Torstveit Mari H. Torstveit P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0103 Halvor N. Tveten Halvor N. Tveten P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0188 Neri Valen Neri Valen P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0160 Johannes B. Vellemyr Johannes B. Vellemyr P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0143 Mari, Ragnhild og Lars Øyhagen Mari, Ragnhild og Lars Øyhagen P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0134 Aasta Øverbø Aasta Øverbø P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0107 Martin Aanås Martin Aanås P G
Bø Museum (Telemark) Bø-0052 Bygdeboknemnda (Bø i Telemark) Bygdeboknemnda (Bø i Telemark) S G
Bø Museum (Telemark) Bø-0058 Knut H. Nordbø Knut H. Nordbø S G
Bø Museum (Telemark) Bø-0064 Halvor H. Nordbø Halvor H. Nordbø S G
Bø Museum (Telemark) Bø-0095 Bidragsprotokoll for bevaring av Bø gml. Kyrkje Bidragsprotokoll for bevaring av Bø gml. Kyrkje S G
Bø Museum (Telemark) Bø-0147 Gregar O. Nordbø Gregar O. Nordbø S G
Bø Museum (Telemark) Bø-0150 Olav G. Nordbø Olav G. Nordbø S G
Bø Museum (Telemark) Bø-0155 Ola Andreassen Ola Andreassen S G
Bø Museum (Telemark) Bø-0018 Bø Handelsforening Bø Handelsforening B *47,100 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0036 Hørte øvre mølle Hørte øvre mølle B *10,600 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0037 Hørte Dampfarveri Hørte Dampfarveri B *13,300 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0042 Hørte Samvirkelag Hørte Samvirkelag B *47,100 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0047 Åheim landhandel Åheim landhandel B *47,100 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0048 Midtbygda Handelslag Midtbygda Handelslag B *47,100 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0051 Telemarkingen Telemarkingen B *58,130 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0054 Bø Meieri Bø Meieri B *10,510 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0067 Tjønnås torvstrøfabrikk Tjønnås torvstrøfabrikk B *01,620 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0078 Lien oksestasjon Lien oksestasjon B *01,420 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0088 Sisjord & Sønstebø Sisjord & Sønstebø B *47,100 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0089 Bø Forbrugsforening Bø Forbrugsforening B *47,100 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0090 Gunnar S. Bø & Co/Bø Handelsforening Gunnar S. Bø & Co/Bø Handelsforening B *47,100 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0096 Halvor H. Skogens forretningsverksemd Halvor H. Skogens forretningsverksemd B *47,100 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0098 Oterholt meieris interessentskap Oterholt meieris interessentskap B *10,510 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0099 Oterholt farveri Oterholt farveri B *13,300 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0104 H. G. Sisjords eftef. A/S H. G. Sisjords eftef. A/S B *47,100 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0108 Nordbygdens Forbrugsforening Nordbygdens Forbrugsforening B *47,100 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0138 Sveinung O. Rønningens handelsverksemd Sveinung O. Rønningens handelsverksemd B *47,100 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0157 Akkerhaugens Forbrugsforening Akkerhaugens Forbrugsforening B *47,100 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0195 Kristen Grivi Kristen Grivi B *47,100 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0201 Løvlund Handelslag Løvlund Handelslag B *47,100 G
Bø Museum (Telemark) Bø-0220 Lars T. Espesett rivefabrikk Lars T. Espesett rivefabrikk B *16,290 G
Bø Museum (Telemark) Bø museum si fotosamling Bø Museum (Telemark) Fotosamling 10000 G