Riksskriver

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Riksskriver, formelt Norges rikes skriver, var tittelen til en av de høyeste juridiske embetsmennene i Norge. Han skal fra begynnelsen av 1600-tallet, ha fungert som rikskanslerens sekretær. Embetet ble oppheva i 1662.

Som kanslerens sekretær var det riksskriveren som oppbevarte domsseglet. Riksskriverne ble utnevnt gjennom kongelig bestalling, men da Laurits Pedersen Brix ble utnevnt i 1660 ble det presisert at han skulle innsettes i embetet av kansleren. Vi vet lite om hvilke arbeidsoppgaver riksskriveren hadde, ut over at han i noen tilfelle opptrådte som saksøker på stattholderens vegne.

Da embetet ble oppheva i 1662 ble siste embetsinnehaver, Laurits Pedersen Blix, utnevnt til justisskriver. Dette kan ha vært ment som en videreføring av embetet, men som følge av innføringa av enevelde i 1660 mista kansleren mange av sine juridiske oppgaver. Fra 1666 ble overhoffretten øverste instans i Norge, og spilte justisskriveren en viss rolle der.

Riksskrivere

Oversikten er ikke fullstendig.

Kilder og litteratur