Signy Arctander (1895–1971)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Signy Arctander»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Signy Arctander.
Foto: Ukjent, hentet fra Studentene fra 1915. Biografiske opplysninger samlet til 50-årsjubileet 1965.

Signy Anette Arctander (født 26. oktober 1895 i Bergen, død 23. september 1971 i Oslo) var samfunnsøkonom og statistiker, gjennom hele sin yrkeskarriere tilknyttet Statistisk sentralbyrå. Hun hadde i etterkrigstiden ledende stillinger i byrået, og mellom 1960 og 1963 var hun konstituert direktør. Arctander var sosialt interessert, både innen sin forskning og når det gjaldt ulike former for frivillig arbeid. Under krigen var hun engasjert i illegalt arbeid og satt en periode på Grini med fangenummer 13742.

Familie

Signy Arctander var datter av statsråd og stortingsrepresentant Sofus Anton Birger Arctander (1845–1924) og Maren Sofie Aars (1849–1940), og forble ugift. Hun var søster av sorenskriver Ivar Arctander (1885-1953).

Liv og virke

Signy Arctander var født i Bergen, men familien flyttet etter århundreskiftet til Kristiania. Hun tok examen artium der i 1915, og begynte å studere økonomi ved universitetet samme år. Hun ble cand.oecon. i 1919. I 1922 studerte hun statistikk i München og København med offentlig stipend.

Allerede i studietiden engasjerte Arctander seg i Kameratklubben, en idealistisk forening som arbeidet for forståelse mellom kvinnelige studenter og arbeiderkvinner, og hun var i en årrekke klubbens leder. Arctander kom også tidlig med i Norsk forening for sosialt arbeid, og var med på å utarbeide Sosial håndbok for Norge i 1937.

Signy Arctander var knyttet til Statistisk Sentralbyrå (SSB) hele sin yrkeskarriere. Her ble hun ble ansatt som sekretær 1920, forfremmet til byråsjef 1946 og var underdirektør fra 1955 til hun gikk av med pensjon i 1965. Mellom 1960 og 1963 var hun konstituert direktør i byrået i direktør Petter Jacob Bjerves tid som finansminister, og var da statens høyest plasserte kvinnelige tjenestemann.

Signy Arctander viet seg først og fremst til sosial forskning. Hun skrev en rekke vitenskapelige og praktisk sosialpolitiske artikler i Statsøkonomisk tidsskrift, i det statistiske fagorganet Sosiale meddelelser og i tidsskriftet Sosialt arbeid. Blant hennes viktigste arbeider regnes gjerne Miljøundersøkelse for Oslo (1928), og to arbeider om vergerådsbarn, Hvordan går det våre vergerådsbarn? (1932) og Vergerådsopdragelsen og dens resultater (1936). Som byråsjef i Statistisk sentralbyrå arbeidet hun blant annet med å utarbeide nye normer for lønnsstatistikk, tilpasset både arbeidslivet og det nye nasjonalregnskapet.

Under den annen verdenskrig var Signy Arctander aktiv motstandskvinne og involvert i illegalt arbeid etter å ha blitt vervet av SSBs direktør Gunnar Jahn. I 1944 ble hun fengslet og satt på Grini med fangenummer 13742, fram til frigjøringen.

Signy Arctander ble i 1966 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Bosteder

Ved folketellingen for 1900 er Signy Arctander, foreldrene og tre eldre brødre oppført på adressen Welhavens gate 39 i Bergen. Ved folketellingen for 1910 er familien bosatt i Vestheimgata 4b i Kristiania. I adresseboka for Oslo for 1927 er Signy Arctander oppført som sekretær i Statistisk sentralbyrå med samme bostedsadresse. I adresseboka samme sted for 1939 er hun oppført på adressen Geitmyrsveien 5. I adresseboka for 1948 er Arctander oppført som byråsjef i Kirkeveien 49, og den samme adressen er hun oppført på i adresseboka for 1970/71, like før hun døde.

Ettermæle

Signy Arctander er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en redaksjonell omtale i Aftenposten 24. oktober 1970 i forbindelse med hennes 75-årsdag, ble Signy Arctander omtalt slik (utdrag):

Signy Arctanders interesser er mangfoldige, og hennes arbeidskraft har vært noe helt enestående. Ved siden av sitt krevende virke i byrået har hun publisert en lang rekke skrifter, først og fremst om sosiale emner. ... Signy Arctander kan Norge. I tall og i virkeligheten bak tallene. Hun har fulgt det statistisk, fra det tunge, gråtriste Fattig-Norge til dagens Industri-Norge, preget av vekst og fremgang. ... Signy Arctander har et lyrisk sinn og et glimt i øyet som forteller at humor er en del av hennes utrustning.

Signy Arctander er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo, sammen med blant andre sine foreldre.

Utgivelser

Kilder