Sigurd H. Unneberg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sigurd Hanssen Unneberg (født 1899 i Slagen, død 29. juni 1983 i Oslo) var lokalhistoriker og bygdebokforfatter som har skrevet omfattende gårds- og slektshistorier for Vestfold-kommunene Hof, Botne, Våle, Ramnes og Nøtterøy.

Han flyttet omkring 1920 til Oslo, og bodde der først i Suhms gate, senere på Rodeløkka. Han var ansatt ved Akershus Brannkasse i 44 år. Unneberg var æresmedlem av Vestfold historielag.

Biografi

Vestfold historielag ved Olav Hoff skrev i 1972 en beærende biografi om Sigurd H. Unneberg, som nedenfor er gjengitt i sin helhet og ordrett:

"Lokalhistorikeren Sigurd H. Unneberg Av Olav Hoff, 1972

Sigurd H Unneberg og medlemmer av Ramnes bygdeboknemd overrekker Anders Jahre Ramnes Bygdebok ved en tilstelning på Midtåsen, Sandefjord, høsten 1970. Fra venstre: lensmann Gunnulf Flåtten, skipsreder Anders Jahre, bygdebokredaktør Sigurd H. Unneberg, ordfører Torstein Håland. Foto: Emanuelsson.


Vestfold historielag er Sigurd H. Unneberg stor takk skyldig. Hans nitide granskerarbeid på spesialfeltet, gårds- og slektshistorie i midtre Vestfold, utøvd con amme under delvis vanskelige arbeidsvilkår, avtvinger den største respekt. Unneberg som er født 1898 i Slagen, i Tønsberg, kom som 23-åring til Oslo, der han til nådd aldersgrense har hått sitt virke som assurandør, senere kasserer i Norges Brannkasse. I Oslo begynte han straks å nytte sin fritid til arkivundersøkelser. Og naturlig nok var det slektsgården Unneberg i Slagen som ble utgangspunktet. I 1930-årene ble han så av professor Oscar Albert Johnsen knyttet til Sem og Slagen bygdebok og utarbeidet gårds- og slektshistorien for perioden etter 1700. I 1953 kom Unnabergs verk om gårder og slekter i Botne. Gardshistorien for Våle forelå i 1961, for Hof i 1964. I 1970 var Ramnes bygdebok ferdig, i 1971 er Nøtterøy gårds- og slektshistorie fullført. Unneberg har også skrevet enkelte avsnitt av Sem og Slagen kulturhistorie. I Vestfoldminnet finner vi fra hans hånd artikler om bygdeviser i Vestfold, og han har æren for utgivelsen av Peter Clausson: Jarlsberg Grevskabs Beskrivelse 1743 (Vestfold Historielags skrifter nr. 1, Tønsberg 1933). Carl Berners historikk over Sem kirke i Vestfoldminne 1951 grunner seg i det vesentlige på Unnebergs samlinger. Professor Reidar Th. Christiansen sier at når det i det hele er mulig å skrive om folkeminner i Sem og Slagen, skyldes det Unnebergs etnologiske opptegnelser. Han har villig øst av sitt overflødighetshorn ut fra et inngående kjennskap til livet i Vestfold i gamle dager, står det i en artikkel av Erling Bøe om Spelmenner i Vestfold. Som verdig arvtaker etter Lorens Berg er Sigurd H. Unneberg valgt til æresmedlem av Vestfold Historielag."[1]

Publikasjoner

Referanser

Kilder

Eksterne lenker