Sjøgata 10 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det lyser fremdeles gammel storhet av Sjøgata 10.
Foto: Einar Dahl (2018).
Sjøgata 10 og 12 ble restaurert til gammel prakt på 1970-tallet. 2009.
Foto: Knut Hansvold.
Ovn i Killengreens leilighet
På 1950-tallet hadde Tromsøsundets sparebank overtatt huset. Få år etter bygde de på nabotomta
En periode holdt Shell til i Sjøgata 10 mens Esso puttet tigre på tanken tvers over gaten.
Foto: Rognmosamlingen ca. 1970?

Sjøgata 10 i Tromsø er et flott, gammelt patrisierhus som i likhet med nr. 12 og 16 viser hva gata engang var.

Hans P. Lorch

Hans Peder Lorch (ca.1765-1806) var blant de første seks som fikk borgerskap som kjøpmenn i Tromsø, den 8. des. 1794. Lorch hadde vært skipper både i utenriksfart og langs kysten og i 1793 kom han til Tromsø med en last for kjøpmann Bredal. Bredals far søkte om borgerskap på Lorchs vegne. Han skal ha vært en stri mann som la seg ut med flere i byen.

Lorch fikk målebrev i 1799 og huset hans skal iflg. Ytreberg ha stått omtrent der Sjøgata 10 og 12 ligger i dag. En stor toetasjes gård, en av de fineste i byen på sin tid. Her ble det holdt ting og her startet byens første leseselskap «Enigheten», med regler som for en engelsk herreklubb. Lorch fikk bygd sitt eget fartøy i Tromsø, «Tromsø Prøve» og jomfruturen gikk til Trondheim i 1806. På tur nordover forliste skuta og alle omkom.

I 1813 kjøpte Christen Moe Lorchs eiendom som da besto av 7 hus. Allerede samme år solgte han videre til Steensohn og bygde seg ny gård i «Tvergaden», senere Fredrik Langes gate, nr. 14. Steensohn var en aktiv kjøpmann som også hadde sin egen slupp, «Speculationen». Han levde imidlertid ikke lenge, i 1826 kjøpte Killengreen huset etter I. Steensohns enke.

J. A. Killengreen & Søn

Handelshuset til Johan Andreas Killengreen (1791-1865) ble grunnlagt i 1820. Gården i Sjøgata 10 ble bygd i 1838.

Jørgen Chr. Dreyer hadde arbeidet seg opp hos Killengreen og i en periode var de to kompanjonger i firmaet «Killengreen & Dreyer». I 1845 skilte de to lag og Killengreen beholdt Sjøgata 10 mens Dreyer fikk Sjøgata 12.

Fra 1856 kom sønnen Christian med i ”J. A. Killengreen & Søn”, fra 1865 som eneinnehaver. Import og eksport, russehandel og rederi, direktør i sparebanken. Han døde i 1875.

Richa Killengreen fortsatte driften med Wilhelm Thue som bestyrer til 1884, da overtok sønnen Richard eneansvaret etter noen turbulente år.

I 1885: Firmaeier Richa Killengreen med tjenestepikene Anne Olsen og Marie Karlsen, firmaeier Richard Killengreen med barna Marie og Jens, handelsbetjent Johan Andreas Killengreen, handelsborger Hans D. Holst med kona Anne Rebekka (f. Dons), seks barn og tjenestepikene Maren Pedersen og Marthe Larsen, handelsbetjent Samuel Arnesen.

I 1891: Richard Floer Killengreen med kona Johanna, moren Rikke Henriette, sønnen Leif og broren Jens Holmboe Killengreen, tjenestepikene Johanna Myrseth og Hansine Hansen, Jakob Lønning med kona Magda og sønnen Leif, tjenestepikene Johanna Jakobsen og Ingrid Mæhle.

Richard Killengreen kjøpte i 1910/11 P. Hanssen & Co’s forretningslokaler i Sjøgata 17/19, og eide Ramfjordnes oljefabrikk for tilvirkning av seloljer fra 1916. Han hadde fra tidligere brygger/forretningslokaler i Sjøgata 21, 23a og 23b. Dette var i 1927 byens største private bedrift.

Junior i firmaet, Leif K., døde i 1936 mens senior Richard K. overlevde ham til 1944. Leifs sønn Richard kom inn i 1938. I 1942 ble Storgata 69 utskilt fra denne eiendommen. Eid av enkefru Nina Killengreen, svigerdatteren Randi Aamodt og sønnesønnen Richard Killengreen fra 1943. Etter krigen kom firmaet aldri på fote og eiendommene ble splittet på flere arvinger.

Nina Killengreen døde i 1949 og arvingene, Randi Aamodt og Richard Killengreen, solgte eiendommen til Tromsøsundets Sparebank i 1952.

Tromsøsundets Sparebank

Tromsøsundets Sparebank ble opprettet i 1904. De første par årene med tilhold i Bankgata 1, senere her. Banken kjøpte gården i 1952. I 1958 kjøpte banken også Sjøgata 8 sammen med Tromsøysund kommune med tanke på et felles bank/kommunebygg i nr. 8/10. Da det gikk mot kommunesammenslåing med Tromsø (1/1-1964) falt dette bort og banken overtok det hele. I 1964 sto det nye bygget ferdig i nr. 8, og banken flyttet dit.

Senere leietakere i huset har bl.a. vært avisen «Tromsø» med ekspedisjonslokaler her, (1966/72), «Fiskernes regnskaps- og oppgjørskontor A/S», (best. Andr. Bakkland), (1972), Domprostkontoret, (1977), Sandnessundforbindelsens kontor, (1977) Folkeferie reisebyrå, (1982), Nord Regnskap Tromsø A/S. (1982), NTB A/S, (1982)

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Ytreberg, Nils A.: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
  • Diverse telefonkataloger.