Soenerløkken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Løkkeeiendommen etter at Lasson hadde overtatt stedet.
Foto: Oslo Museum (1870-1880).

Soenerløkken er en tidligere løkkeeiendom i Oslo, også kalt Sorgenfri, Nøisomhed, Midtsommer, Rolighed og Sørensenløkken. Etter utparsellering av eiendommen ble hovedbølet kalt Lassonløkken.

Eiendommen

Løkkeeiendommen dekket hele området som dag avgrenses av Hegdehaugsveien I vest, Oscars gate I nord, Pilestredet I øst og Parkveien i sør.

Eiendommen besto opprinnelig av fem løkker i Bymarken, nr. 778–80 og 113. Disse ble samlet i 1791 av skipskaptein Ole Balle Thorsen, Mogens Thorsens far.

Ved Thorsens død ble løkkeeiendommen i 1833 solgt til Thomas Johannessen Heftye ved hans bankierfirmaet Thomas J. Heftye og Søn.

Bebyggelse

Hovedbygningen etter at den hadde blitt barnehjem.
Foto: Ruth Raabe/Oslo Museum (1933).

Heftye fikk i 1840-årene oppført en enetasjes hovedbygning på eiendommens høyeste punkt som i dag har adresse Grønnegata 19.

Løkkeiendommen ble i 1848 kjøpt av proprietær Christian Sørensen som bygget på hovedbygningen til dagens utseende med to etasjer, i en blanding av den gamle empirestilen, som særlig kommer fram i hjørnestolpene og verandaen, og den moderne trestilen, også kalt sveitserstil, hvor særlig salaket endegavlens åttekantede vinduer er typiske for denne.

I tillegg ble det oppført to låvebygninger som som er med på å danne et lite tun på baksiden av hovedbygningen. Mot nordøst ble det i 1876 bygget på en lav murfløy etter tegninger av arkitekt Paul Due.

Utparsellering

Akvarell av Hegdehaugsveien 23 med professor Marcus Jacob Monrad nede i venstre hjørne, som bodde i gården i en årrekke.

Sørensen utparsellerte eiendommen og bygget en murvilla i Hegdehaugsveien 23. Denne ble senere kjøpt av professor Marcus Jacob Monrad som bodde her fram til sin død i 1897. Bygningen ble da revet og i 1901 ble dagens hjørnegård mot Parkveien oppført.

Høyesterettsadvokat Christian Lasson kjøpte hovedbølet i 1869 og bodde her med sin store, kunsteriske familie og gjorde stedet til et av byens kulturelle tyngdepunkt som ble hyppig besøkt av tidens kjente malere, komponister og forfattere.

Lassons eiendom har også blitt kunstneriske framstilt av Edvard Diriks som malte huset og hagen en vinterdag i 1881, og av Christian Krohg i maleriet «Grønnegate nr. 19», malt i 1893,

Senere bruk

Hovedhuset i Grønnegata 19, i dag et rehabiliteringssenter for rusavhengige.
Foto: Helge Høifødt (2008).

Familien Lasson solgte eiendommen i 1901 til høyesterettsadvokat Ingebretsen og etter flere eierskifter ble den i 1920 kjøpt av kommunen og tatt i bruk som mødrehjem, senere barnehjem og er nå Lassonløkken rehabiliteringssenter.

Senteret tilbyr tidsavgrenset opphold (inntil to år) for menn med rus- og alvorlige psykiske problemer. Stedet har ti døgnplasser i form av ti møblerte leiligheter av ulik størrelse med eget kjøkken i åpen løsning og bad.

Vern

Hovedbygningen ble 20. september 1989 vernet etter Plan- og bygningsloven.

Kilder


Koordinater: 59.92252° N 10.73064° Ø