Stakekarse i Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Stakekarse
Barbarea stricta Andrz.
Korsblomstfamilien
Kart og graf oppdatert: 5.11.2023
Barbarea stricta.png
101 av 228 5x5 km-ruter
Barbarea stricta 1.png
209 av 4680 km-ruter
171 av 445009 0,1 km-ruter
Først funnet: 1877
Sist funnet: 2023

Stakekarse Barbarea stricta er en art som vokser på strender, veikanter og grøfter i Østfold. Den kan ligne på vinterkarse, men har tiltrykte skulper.

Hyppighet og utbredelse

Stakekarse er spontan og er mindre vanlig i 5x5 km-skalaen og ganske vanlig i 1x1 km-skalaen. Den har spredt utbredelse i fylket[1]. Stakekarse er historisk oftest sett funnet ved kysten og vassdragene, men i områdene syd for Halden har den få observasjoner[2].

Økologi

Stakekarse vokser på våte steder ved havet og ferskvannsstrender, grøfter, funkteng, skortemark, åkerkanter og ved vei og jernbane[3][4].

Oppdagelseshistorikk

Stakekarse omtales først av Robert Collett som skriver at den vokser på flere av øyene på Hvaler[5]. Det eldste belegget er samlet av Eleonore Holmboe i Moss 1877[6].

Utviklingstrekk, endringer i tid og rom

Forvaltningsstatus

Arten regnes som livskraftig (LC) i Norge[7].

Kilder og litteratur

  1. Stabbetorp, Odd. Stakekarse i Østfold, kart, grafer og nøkkeltall. Nettsiden Østfoldbotanikk.
  2. Artsdatabanken. Stakekarse i Østfold (grense 2019), historisk utbredelse pr. dato. Nettsiden Artskart.
  3. Elven, Reidar, Charlotte S. Bjorå, Eli Fremstad, Hanne Hegre & Heidi Solstad 2022. Norsk flora, 8. utgåva. - Det norske samlaget, Oslo. 1255 s.
  4. Mossberg, Bo & Stenberg, Lennart 2007. Gyldendals store nordiske flora. - Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo. 928 s.
  5. Collett, Robert 1868. Zoologiske botaniske Observationer fra Hvaløerne. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 15: 1-84. Christiania. Digital versjonNettbiblioteket.
  6. Holmboe, Eleonore, 1877. Herbarieark av stakekarse samlet i Moss. Digitalt på GBIF.
  7. Artsdatabankens ekspertkomité, rødlistede karplanter. Vurdering av stakekarse Barbarea stricta for Norge. Rødlista, siste versjon. Nettside hos Artsdatabanken.

Eksterne lenker