Stavernsodden fyrstasjon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Stavernsodden fyrstasjon
Oppretta: 1855
Status: Automatisert og avfolket 1984
Funksjon: Innseilingsfyr
Eier: Staten
Kommune: Larvik kommune
Fylke: Vestfold
Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner

Stavernsodden fyrstasjon ligger på en øy utenfor Stavern. Fyrbygningen i stein er et 1 1/2 etasjes bolighus med fyrlykten i et tilbygg på hjørnet. Fyret har 1. ordens linseapparat. Anlegget omfatter den tidligere fyrbygningen av gråstein, maskinhus, nyere bolig, uthus, naust, vei og landing, samt tufter etter naust og oljebod. Fyrstasjonen ligger i sammenheng med Citadelløya med verneverdig bebyggelse og festningsanlegg. Landingsforholdene er gode. Stasjonen inngår i området for regional verneplan for Oslofjorden som er under utarbeidelse.

Stavernsodden fyrstasjon er et harmonisk, lite anlegg med markert beliggenhet i innseilingen til Stavern. Fyrstasjonen har stor mijløbetydning i sammenheng med Citadellet på samme øy, og med bygningsmiljøet i Stavern. Fyrbygningen i stein fra 1874, er som type sjelden. Vern av Stavernsodden fyrstasjon bør sees i sammenheng med sikring av Citadellet og det omkringliggende kulturlandskapet. Fyrstasjonen har høy miljøskapende verdi i området.

Fyret er medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening.

Kilder

Se også