Storbjørneskjegg i Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storbjørneskjegg
Trichophorum cespitosum subsp. germanicum" (Palla) Hegi
Starrfamilien
Kart og graf oppdatert: 5.11.2023
53 av 228 5x5 km-ruter
88 av 4680 km-ruter
91 av 445013 0,1 km-ruter
Først funnet: 1947
Sist funnet: 2023

Storbjørneskjegg er en art som vokser i lynghei og myr i Østfold. Den kan forveksles med småbjørneskjegg. Storbjørneskjegg vokser i store tuer, mens forvekslingsarten står i små flate tuer.

Hyppighet og utbredelse

Storbjørneskjegg er spontan og er ganske sjelden i 5x5 km-skalaen og spredt i 1x1 km-skalaen. Den har en sørlig utbredelse, er nokså vanlig i kyststrøk og har flest funn på Hvaler med noen spredte funn lenger nord[1].

Økologi

Storbjørneskjegg vokser fuktig på hei og myr og har en vestlig utbredelse[2].

Oppdagelseshistorikk

Storbjørneskjegg omtales først av Robert Collett fra Asmaløy på Hvaler[3]. Det eldste belegget er samlet av Nordal Wille i Hobøl og er datert den 1.1.1873.

Utviklingstrekk, endringer i tid og rom

Storbjørneskjegg har klart flest funn etter 2015. Det henger sammen med økt innsats i florakartlegging. Man kan ikke si noe ombestandsutvikling på bakgrunn av dette. Øivind Johansen skriver at hovedarten bjørneskjegg ikke er vanlig i Onsøy[4]. Videre er den listet opp i artslistene på Kråkerøy[5] med navnet bjønnskjegg. På Søndre Asmaløy står det at storbjørneskjegg er vanlig på fattigmyr[6]. I Bohuslän er storbjørneskjegg ganska vanlig och jämnt spridd og flere funn ved inventeringen i 2010 enn i 1950 skyldes antakelig mer effektivt søk[7].

Forvaltningsstatus

Arten regnes som livskraftig (LC) i Norge[8].

Kilder og litteratur

  1. Stabbetorp, Odd. Storbjørneskjegg i Østfold, kart, grafer og nøkkeltall. Nettsiden Østfoldbotanikk.
  2. Elven, Reidar, Charlotte S. Bjorå, Eli Fremstad, Hanne Hegre & Heidi Solstad 2022. Norsk flora, 8. utgåva. - Det norske samlaget, Oslo. 1255 s.
  3. Collett, Robert 1868. Zoologiske botaniske Observationer fra Hvaløerne. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 15: 1-84. Christiania. Digital versjonNettbiblioteket.
  4. Johansen, Øivind 1981. Onsøy's flora. - Østfold-Natur 11. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  5. Hanssen, Ole Jørgen 1982. Kråkerøy's natur - flora og fauna. - Østfold-Natur 14. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  6. Viker, Morten G, Rune G. Bosy & Per R. Viker 1990. Flora på S. Asmaløy, s. 61-78, i: Fauna og flora på søndre Asmaløy, Hvaler. - Østfold-Natur 31. 81 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  7. Blomgren, Evastina, Eva Falk & Birgitta Herloff (red.) 2011. Bohusläns Flora. - Föreningen Bohusläns Flora, 731 s.
  8. Artsdatabankens ekspertkomité, rødlistede karplanter. Vurdering av Storbjørneskjegg Trichophorum cespitosum subsp. germanicum for Norge. Rødlista, siste versjon. Nettside hos Artsdatabanken.

Eksterne lenker