Storgata (Porsgrunn)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata sett nordover fra Rådhusgata.
Foto: Roy Olsen (2019).
Storgata sett nordover fra Reynoldsparken.
Foto: Roy Olsen (2019).
Storgata på Osebakken sett sørover fra Osebru.
Foto: Roy Olsen (2018).
Storgata sett sørover ved Assuransegata.
Foto: Roy Olsen (2019).
Storgata sett sørover fra Hallsgate.
Foto: Roy Olsen (2019).
Storgata på Osebakken sett nordover fra Hallsgate.
Foto: Roy Olsen (2018).
Storgata sett sørover fra Kullhusbakken.
Foto: Roy Olsen (2019).
Storgata sett sørover fra Teknikergata.
Foto: Roy Olsen (2019).
Storgata sett sørover ved nr. 230.
Foto: Roy Olsen (2019).

Storgata i Porsgrunn går øst- og nordover fra Raschebakken ved rundkjøringa i sentrum, via Osebakken til kommunegrensa mot Skien ved Borgestadjordet der den går over i Gunnar Knudsens veg.

Gata er snaut 2,6 kilometer lang og er byens hovedgate. Mellom Lilleelvgata og Osebrogata krysser Storgata Lilleelva, eller Lerkup, som den vanligvis kalles, på Osebru. Dagens bru er fra siste halvdel av 1940-tallet. Den erstattet ei bru fra 1906, som hadde tatt over for en 86 år gammel bru bygget i 1820. Siste del av gata, mellom Sandbakken og kommunegrensa er en del av fylkesvei 32.

Storgatas utstrekning har gjennomgått flere endringer gjennom tidene. På bykartet fra 1887 går Storgaden bare fra Kirkebakken til Osebro. Derfra går Bratsberggaden videre til bygrensen ved Borgestad. I motsatt retning går Schweigaards gate vestover mot Koltangsundet. I 1930 blir det vedtatt at Storgaten skal være gatenavnet på hele strekningen fra Sundjordet til bygrensen. I et bystyremøte året etter, den 24. mars 1931, blir dette igjen vedtatt etter en lang debatt. En del år seinere endrer Storgatas vestre del navn igjen. Nå får strekningen fra Koltangsundet på Sundjordet, til omtrent midt på Down Town, navnet Kulltangvegen, mens en kort strekning på ca. 135 meter blir lagt til Raschebakken. Bebyggelsen langs Kulltangveien beholder de gamle husnumrene, mens de fem husene langs Raschebakken omadresseres til Huken. Ett hus får adressen Crøgerlia 32. Storgatas laveste husnummer er 81.

I november 1898 kom det tilbud fra A/S Franklin, Baker & Co, Porsgrunn, om å anlegge en prøvebelysning med buelamper i en av byens hovedgater på betingelse av at firmaet fikk fortrinsrett til konsesjon på anlegg av et elektrisitetsverk for lys og kraft i byen. Kommunen gikk med på dette, og vinteren 1898–1899 var Porsgrunns Storgate fra Brogaten til Osebro opplyst av 16 buelamper à 10 ampere, som fikk strøm fra Franklin, Baker & Cos høvleri og dampsag.

Eiendommer

Nr. Bilde Om eiendommen
81
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2472. Br.matr.nr. 186b.
83
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2473. Br.matr.nr. 188.

I 1830 fikk Ole Olsen grunnbrev på tomta av Jens Gasmann, eier av Jønholt gårds grunn. Nåværende 2-etasjes murgård er oppført etter bybrannen i 1905. Auksjonsskjøte til fru Karoline Steensen i 1915. Hun og mannen Petter Nielsen Steensen bodde her. Er kalt Baker Steensens gård.

85
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2476. Br.matr.nr. 297.

Porsgrund Håndverk- og Industriforening.

86
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2477. Br.matr.nr. 314.
87
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2479. Br.matr.nr. 49.
88
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2480. Br.matr.nr. 48.
89
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2481. L.matr.no. 417.

Det opprinnelige huset gikk med under bybrannen i 1905.

91
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2483. L.matr.no. 47a.

Oppført etter bybrannen i 1905.

93
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2485. L.matr.no. 45.

Oppført etter bybrannen i 1905.

94
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2486.
95
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2488.

Oppført etter bybrannen i 1905.

97
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2491.

Bygningen ble oppført i 1994 av Buer Entreprenør og har 4 leiligheter og forretningslokaler.

98
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2492. L.matr.no. 169.

Bygningen ble oppført i 1906 etter at skomaker Halvor Hansens hus gikk med i bybrannen 1905.

102
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2496. L.matr.no. 205.

I 1853 utstedte Holmboe Wright grunnbrev på tomta til skipsbyggmester John E. Kaalstad som satte opp hus her. I 1868 solgte han huset til farger A. Isaksen. (f. 1830). Isak M. Isaksen overtok huset i 1901 og solgte det i 1916 til frøken Karen Knudsen. Hun fikk revet det gamle huset i 1930 og oppført den 3-etasjes hjørnegården i mur som står her i dag.

104
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2498. L.matr.no. 39b
106
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2500.

I 1761 får salmaker Hans Tobiassen grunnbrev på denne tomta, og sønnen, salmaker Anders Hansen, bygger hus her. Han døde i 1790.
Eldre hus revet og dagens bygg oppført (1980-tallet?).

108
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2503. L.matr.no. 35.

Det første grunnbrev er utstedt i 1746 til Jacob Gundersen Strømtangen.

114
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2508. Br.matr.nr. 379.
115
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2509.

Porsgrunn Meieribolag. «Meierislottet» ble oppført i 1901 på tomta etter den tidligere telegrafbygningen som brant i 1899. Arkitekt Haldor Larsen Børve.
Natt til fredag 17. mars 2023 ble Meierigården totalskadet i en voldsom brann.
Bygningen er ikke fredet, men den er vernet som en del av hensynssonen i kommuneplanen. I kulturminneplanen for Porsgrunn er bygningen definert i kategori 1.

117
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2511, «Sparebankgården».

Oppført ca. 2009. Eldre hus revet ca. 2003.

118
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2517, «Schankebygget».
120
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2513. Br.matr.nr. 443.
122
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2514. Br.matr.nr. 203b.
124
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2516. L.matr.no. 31a.

I 1720 fikk Niels Albrechtsen grunnseddel på en liten hustomt og et engstykke på Myrene. Etter flere eierskifter gjennom årene kjøpte baker J. Johannessen eiendommen i 1882. I 1891 overtok sønnen, kjøpmann Marthin Johannessen (1864–1914) den lille gården, hvor Porsgrunds Bageri hadde holdt til, og bygde en 2-etasjes tregåd, hvor hans firma, en jernvareforretning, flyttet inn. I 1899 brant gården ned, og murgården som står der i dag ble oppført. Etter hans død ble firmaet oppløst, og gården og forretningen ble kjøpt av Chr. S. Hanssen, «Jernhansen».

125
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/3597, «Hammondgården».
Den opprinnelige Hammondgården var trolig fra før år 1700 og var fredet. Natt til 30. mars 1976 brøt det ut brann i huset. Det ble diskutert om huset skulle restaureres eller rives. Huset ble, ikke overraskende, revet i 1977. Navnet Hammondgården skriver seg fra kammerråd og tollinspektør Thomas Hammond som kjøpte gården i 1805. Husets adresse var Storgata 127.
Dagens bygg, kjøpesenteret Hammondgården, ble oppført i 1987 og eies av Schanke Eiendom AS.
126
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2518.
128
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2520. L.matr.no. 30a

Etter en brann i 1899 ble nåværende murgård oppført. Porsgrunds Handelsbank kjøpte huset i 1917. I dag (2021) holder Sparebank Sør og Sørmegleren til her.

130
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2524.
132
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2526. L.matr.no. 25b.
133
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2527. Br.matr.nr. 25a
134
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2528.

Opprinnelig lagerbygg for forretningen til Christian S. Hansen, «Jernhansen». Tidlig på 1930-tallet ble huset bygd om til butikklokale for gullsmed Ystad, som holdt til her i mange år. Ombyggingen til Art deco-stil ble tegnet av arkitekt Hans Ødegård. Tomi's slakterforretning holder til her i dag (2021).

135A/B
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2529. Br.matr.nr. 40a.
139
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2532. Br.matr.nr. 311.
145
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2536. L.matr.no. 17.

Opprinnelig lå det en lang enetasjes gård her. Grundseddel ble utstedt til los Søfren Nielsen i 1739. I 1872 kjøpte P. M. Petersen eiendommen og rev det gamle huset. Det var trolig han som oppførte det som står her i dag.

148
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2541. L.matr.no. 167.

Det tidligere huset som sto på tomta, Jacobine Vauverts gård, var en en-etasjes bygning med valmtak, med høy trapp og inngang midt på fasaden. Det ble kjøpt av Skiensfjordens Kreditbank i 1899 og revet samme år. Ny 2-etasjes murgård, den som står her i dag, ble oppført etter tegninger av arkitekt Haldor Larsen Børve ca. 1900. Bygningen ble kjøpt av Porsgrunds Sparebank i juni 1927.

149
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2542.

Porsgrunn rådhus. Oppført etter tegninger av arkitekt Haldor Larsen Børve og innviet i 1905. Rådhusamfiet ble valgt til Porsgrunns tusenårssted.

153
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/3594.

Porsgrunn kommune, servicesenteret og kulturkontoret.

154
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2551. L.matr.no. 16.

Dyrings bokhandel, oppført 1903. Arkitekt Haldor Larsen Børve.

155
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2552. L.matr.no. 12.
156
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2553. L.matr.no. 15, «Michel seilmakers gård».

Huset skal ha blitt oppført rundt 1750 av seilmaker Michel Olsen (1720–1792). I dag (2021), restaurant Michel Seylmager’s Hus.

157
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2554. Br.matr. nr. 292.

Det må være lov å undres over at denne fasadeendringen har blitt godkjent.

159
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2557. L.matr.no. 11.

Floodegården. Fra 1833 var Jørgen Flood eier av huset, derav navnet. Den gamle Flodegården fra 1744 brant i 1951 etter at barn hadde satt fyr på tørt grass nær bygningen.

161
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2562.

Condrupgården, oppført 1890-årene. Arkitekt Haldor Larsen Børve.

162
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2563, «Reformgården», Porsgrunn tollbod.

Oppført som forretnings- og leiegård i nygotisk stil i 1891 for Porsgrunds Brændevinssamlag. Tegnet av arkitekt Haldor Larsen Børve. Kjøpt av Tollvesenet i 1904 og ominnredet til kontorer og ekspedisjonslokaler for både tollbod, post, telegraf og Gjerpen sorenskriverkontor. Tollstedet ble nedlagt 1. januar 1997, og Statsbygg sør overtok bygget. Bygningen ble rehabilitert, ombygget og delvis restaurert av Statsbygg Sør til kontorer for eget bruk. Arkitekt: Amlies arkitektkontor. Vinduer og utvendige dører var uoriginale og ble erstattet med kopier av de opprinnelige. Statsetaten flyttet inn i 1999. Entra Eiendom overtok eiendommen ved opprettelsen av selskapet fra 1. juli 2000.
Er i verneplan for Porsgrunn registrert som klasse A, fredede eller meget verneverdige bygninger.

163
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2564. L.matr.no. 9.

Etter at et tidligere hus brant i 1865, oppførte kjøpmann Louis Vauvert bygningen som står der i dag. I 1905 skjenket enkefru Cathrine Vauvert huset til Porsgrunn og Omegns Sjømandsforening. Huset er spesielt med det dype inngangspartiet som nesten deler det i to.

165
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2566. L.matr.no. 7.

Et tidligere hus på eiendommen brant i 1865, og siden ble nytt bolighus bygget. Bygningen kjent som «Sko-Myhra» brant natt til 22. april 2018. Huset, som trolig ble oppført noe før 1870, gjennomgikk store fasademessige endringer på 1960-tallet. Pr. 2020 ønsker man å rive det brannskadde huset og bygge en replika.

167
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2568, «Bendixengården». Br. matr. nr. 301.
169
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/3573. Br. matr. nr. 289.

Utgått fra Borge ved grunnbrev nr. 38. Eier i 1709, Lars Solvesen.

170
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2571. L.matr.no. 10
171
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2572. Br. matr. nr. 204 B.

Gammel forretningsgård oppført i 1855. Har vært tilholdssted for avisa Grenmar og Dyring boktrykkeri. Ble tildelt Porsgrunn kommunes byggeskikkpris 1999.

172
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/4062.

Leilighetsbygg oppført i 2007.

174B
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2573.

Bygningen fra 1880-åra ble totalskadd i en kraftig brann som startet på kvelden 3. mai 2018. Det ble bygget en replika som sto ferdig høsten 2020.

175
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2575. Br. matr. nr. 312.
176
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2576. Br. matr.. nr. 204 A.

Udgått fra Borgestad ved grunnbrev nr. 2. I 1720 var eier kjøpmann Ole Knudsen Wulfsberg. Opprinnelig bolig og forretningsgård oppført ca. 1780–1790. Peter Bøyesen, skipper, kjøpmann, byens ordfører og første stortingsrepresentant for Porsgrunn, bodde her i årene 1836–1853. Pr. 2021, restaurant Becks Brasserie.

177A/B
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2577. Br. matr. nr. 288 C.

Utskilt fra Storgata 181 i 1861 da Edv. Funnemark kjøpte tomta av Jacob O. Flogstad.

177C/D
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2577.
178
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2578.

Natt til 5. oktober 1985 tente en pyroman på den gamle bolig- og forretningsgården som ble totalskadd. Nytt leilighetsbygg ble oppført i 1994.

181
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2580. Br. matr. nr. 288 A.

Utgått fra Borgestad. Første eier, ca. 1693–1740, Gunder Solvesen Buer. 1740–1745 hans enke Marichen Hansdtr.
---
Snekker Jacob Vetlesen Augestad (f. 1845) kom hit i 1888, rev ned det gamle huset og bygde det som står der nå.
Pr. 2019, sportsbutikken Porsgrunn sykkel & ski.

183
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2581. Br. matr. nr. 327.

Druidenes hus fra 1981.

185A
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2583. Br. matr. nr. 288 B.

Utgått fra Storgata 181. I 1857 fikk Jørgen Melgaard skjøte på tomta av svigerfaren Simon Andersen Bommen og satte opp huset.

185B
Foto: Roy Olsen (2021)
Samme eiendom som 185A.
187A–G
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2588. Br. matr. nr. 287.
187K
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/1110.

Grunnbrev fra Osebakken byggeselskap til Einar Wellerop 30. desember 1921. Utgått fra Assuransegata 6 i 1936. Tidligere adresse, Hovenggata 14 B.

187L
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/4061.
189
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2587.

Oppført 1974?

191
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2591. Br. matr. nr. 286.

Utgått fra Borge ved grunnbrev nr. 53. Den første kjente eier er i 1726 Christopher Andersen, som i 1746 selger til Anders Christensen.
Er kalt Kruusegaarden og Funnemarkgården.

191B
Foto: Roy Olsen (2021)
Samme eiendom som 191.
194
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2593. Br. matr. nr. 207 A.
195
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2594. Br. matr. nr. 273.
196/198
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2595 (og tidl. 2597). Br. matr. nr. 209 (og 210).

I nr. 198 bodde blant annet apoteker Thyge Thygesen, som drev Porsgrunds Apothek fra 1828. Gården brant i 1908 og ble ikke gjenoppbygget. Tomten ga senere plass for bensinstasjon, drevet av Bjarne Ytterbø som bodde i nærmeste nabohus.
Eier av nr. 198 fra 1937 og av nr. 196 fra 1970, A/S Norske Shell.
Eier fra 1979, Vestby Rørleggerforretning. Nå (2021), næringsbygg for bl.a. Grenland båt.

197
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2596. Br. matr. nr. 272.
199
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2598. Br. matr. nr. 271.
200
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2599. Br. matr. nr. 211.
200B Gnr. 200/2600. Br. matr. nr. 212.
202
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2601. Br. matr. nr. 213.

Første eier fra 1769 var snekker Morten Henrich. Skolehus fra 1790 til 1842.

203
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2602. Br. matr. nr. 257.
204A
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/4117. Br. matr. nr. 214.
204B
Foto: Roy Olsen (2019)
Uthus/anneks til 204A.
205
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2604. Br. matr. nr. 256.
206
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2605. Br. matr. nr. 215.
207
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2606. Br. matr. nr. 255.
208
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2607. Br. matr. nr. 230.
209
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2608. Br. matr. nr. 255.
210
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2609. Br. matr. nr. 231.
211
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2610. Br. matr. nr. 253 E.

I 1853 kjøpte Mathias Engebretsen Øvrum løkka som hadde tilhørt «Radehuset» (Storgata 215) og bygget huset.

212
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2611. Br. matr. nr. 232.
213
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/3875.
214
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2612. Br. matr. nr. 233.
214B Gnr. 200/4188. Oppført ca. 2019.
215
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2613, «Radehuset». Br. matr. nr. 253 A

Sykehus, kalt Radehuset, ble bygget spesielt for radesyke og åpnet 27. april 1776. I 1830 ble sykehuset nedlagt og solgt til høker Herman Meyer.

I dag (2020) holder Radehuset barnehage til i huset. Porsgrunn kommune kjøpte eiendommen i 1999, med det formål å drive barnehage. Denne åpnet i 2001. Huset er delvis ombygget og påbygget. Fasader og hage er beholdt i gammel stil.

216
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2614. Br. matr. nr. 234.
217
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2615. Br. matr. nr. 252 A.

I 1750 eide Jon Saavesen eiendommen.
Eier fra 1793, Jens Pettersen. Han bygde et 2-etasjes hus. I 1881 brant huset ned. Louis Vauvert bygde huset som står her i dag. Er kalt «Jebegården», men har også lenge vært kjent som «Møllergården».

218
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2612, «Admiralgården». Br. matr. nr. 236.

Admiral Jens Schou Fabricius (1758–1841) kjøpte huset av lege ved amtsykehuset i Bratsberg, Christian Radisch, i 1815 og bodde her til sin død. Fabricius møtte som representant for Sjøforsvaret under Eidsvollsforsamlingen i 1814. Han representerte Bratsberg amtStortinget i 1824. Fabricius var for øvrig med som stifter av Selskabet for Porsgrunds og Osebakkens Vel.

219
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2617. Br. matr. nr. 252 B.
221
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/3640.

Vokterbolig på Osebakken oppført ca. 1881 i forbindelse med Jarlsbergbanens (Vestfoldbanens) anlegg, etter tegninger av arkitekt Balthazar Lange, datert 16. januar 1879. Huset med 259 m² tomt ble solgt av NSB til privatperson i 1986.

222
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2619, «Apotekergården». Br. matr. nr. 237.

Huset ble bygget i 1816 av apoteker Mulertz som byens første apotek. Han hadde drevet et apotek i nabogården siden 1807. I en periode var det også spritbrenneri her.

223
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2620. Br. matr.r. nr. 252 D.

Utgått fra Storgata 227 A (Br. matr. nr. 252 C) 25. januar 1901.

224
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2621. Br. matr. nr. 247.
225
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2622. Br. matr. nr. 252 F.
226
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2623. Br. matr. nr. 248.
227
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2631. Samme eiendom som nr. 231.
228
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2627. Br. matr. nr. 302.
229
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2631. Samme eiendom som nr. 231.
230
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2630. Br. matr. nr. 249.

Utgått fra Borgestad ved grunnbrev nr. 49 i 1824 til Lars Johnsen.

231
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2631. Br. matr. nr. 344.
232
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2632. Br. matr. nr. 303.

Grunnbrev fra R. Cappelen til Peder Hansen i 1853.

233
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2633. Br. matr. nr. 251 B.

Tomta er utgått fra «Jebegården», Storgata 217 i 1873, da Anders Ellefsen Haukeraasen bygde hus her.

234
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2635. Br. matr. nr. 324.
235
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2636. Br. matr. nr. 251 A.
236
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2637. Br. matr. nr. 320.

Grunnbrev fra Gunnar Knudsen til Hans Johnsen i 1884.

237
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2638. Br. matr. nr. 250.

Eier fra 1959, Kameratklubben, Porsgrunn.

240B
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2641.
241
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2642. Br. matr. nr. 304.
242/244
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2643.

Skjøte fra Porsgrunn kommune til John From Nilsen i 1954.

259
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2660.

Utgått fra Storgata 255 (nå Åmotbakken 4B) i 1941.

261 Gnr. 200/2662. Revet en gang før 2002.
263 Gnr. 200/2663. Revet ca. 2005.
267
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 200/2665.
267B
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 200/2666.
269
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 373/27, «Kirsebærlund».

Utgått fra Borge vestre.

271
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 373/63, «Sandland».

Utgått fra Borge vestre.

273
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 373/64, «Sandbo».
274 A
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 374/109, «Ånnerød».

Utgått fra Borgestad, bnr. 1. Grunnbrev fra Gunnar Knudsen til Selma Andersen i 1902.

276
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 373/127, «Gulstad».

Utgått i 1930 fra Borgestad, bnr. 1.

278
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 373/124, «Erstad».

Utgått i 1930 fra Borgestad, bnr. 1.

280
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 373/123, «Rui».

Utgått i 1929 fra Borgestad, bnr. 1. Grunnbrev i 1929 fra Gunnar Knudsen til rørlegger Mikael Rue. Skjøte i 1972 til datteren Arnhild Rue Hansen i 1972.

285
Foto: Roy Olsen (2021)
Gnr. 374/142, «Nørstrud».

Utgått i 1936 fra Borgestad, bnr. 1. Grunnbrev i 1936 fra Erik Cappelen Knudsen til Torkel Nørstrud. Skjøte i 1967 fra Torkel Nørstrud til Arne Ognedal.

Kilder

 • Kartverket: Norgeskart
 • Breviks Dagblad 25. mars 1931: Det blev Storgaten – uten opstykning. Referat fra bystyremøte.
 • Diverse avisartikler.
 • Info fra Porsgrunn kommune.
 • Nagell Svendsen, Per Chr.: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Porsgrunn biblioteks hjemmeside.
 • Knudsen, Finn C.: Gjerpen–Porsgrund. Porsgrunn 1948. Porsgrunn biblioteks hjemmeside.
 • Knudsen, Finn C.: Eidanger–Porsgrund. Porsgrunn 1932. Porsgrunn biblioteks hjemmeside.
 • NSBs Bygningsregistrering, Drammen distrikt, Bratsbergbanen. NSB Arkitektkontoret 1988.
 • Byens ansikt – det gamle Porsgrunn som forsvinner. Kiwanis Club og Telemarksbanken, 1982.
 • Arkivverket: grunnboksblader.
 • Alfsen, Harald: Porsgrunns kommunale Elektrisitetsverk 1901–1931. Porsgrunn biblioteks nettsted.
 • Riksantikvaren: KOMPLEKS 492001 Storgata 162, Porsgrunn.
 • Riksantikvaren: Brannen i Porsgrunn (Storgata 115).
 • Arc!: arkitekturhistorie.
 • Facebook-gruppa Porsgrunn før i tida.
 • Opplysningsplaketter på vegger: Porsgrunn kommune - Historiske steder.


Koordinater: 59.13795° N 9.64372° Ø