Strandgata 10 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Strandgata 10 lå omtrent her ved garasjeporten og inngangen til Nille.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et flott bilde fra Stranda ca. 1958. Vi ser Strandgata 10/12 nede til høyre.
Foto: H. A. Brandt (ca. 1958).

Strandgata 10 i Tromsø hører med til rekken av bolighus som ble revet ca. 1965 for å gi plass til den nye forretningsgården Storgata 25. - Gammelt matr.nr. 343.

Samuelsen

Skjøte og målebrev fra Ole Ingebrigtsen Balsnæs på Ole Andreas Slettens vegne til John Johnsen, tinglyst 24. juli 1848.

Enken Berte Johnsen bodde her med 2 barn, arbeidsmann Anders Persen hadde sin kone Oline, i 1865.

I 1875 bodde huseier og hustømmermann Thorbjørn Samuelsen Heggebø her med kone Helena og tre barn. Det gjorde også ishavsskipper Hans Christian Johannessen med sin Bernhardine, og rentenist og strikkerske Berthe Johnsen.

Skjøte fra John Johnsens enke til Thorbjørn Samuelsen, med forbehold om kår, 1877.

Skjøte fra Torbjørn Samuelsen til skomaker Israel Borander på 1. etg. og halvdel av grunnen, 1878.

I 1885: Tømmermann Thorbjørn Samuelsen Heggebø med kona Helene Katrine og tre barn, skomaker Israel Borander med kona Margarethe Isaksen og tre barn, fisker Fredrik Abrahamsen, arbeidskone Bærte Tarraldsdatter Aamot.

I 1888 kjøpte Samuelsen halvdelen tilbake på auksjonsskjøte.

I 1891: Torbjørn Samuelsen med kona Jakobine Pauline, to sønner og stedatteren Elisabeth Olsen, Andreas Karl Andersen med kona Kristin og tre barn, enke Berte Johnsen Spangarud med datteren Anne Marie Johnsen.

Tømmermann Thorbjørn Samuelsen bodde her fremdeles i 1900, nå med kone og fem barn. Skomakermester Nils Kristiansen m/familie og bryggemann Ole og Othilie Olsen bodde her også.

Erklæring fra eierne av matr.nr. 344, 342, 340 og 366 (Strandgata 8, 10, 12 og Fiskergata 2b) om at de vil bebygge eiendommene sine sammenhengende, 1902.

Eid av Torbjørn Samuelsen i 1904.

Johannessen

Auksjonsskjøte til Haakon M. Johannessen i 1909.

Kobberslagersvend Fredrik og Fredrikke Moe, med sønnen Fritjof, bor i 1. etg. i 1910, i 2. etg. bodde handelsfuldmektig Haakon og Johanna Johansen med tre barn.

I 1916 bodde kjøpmann Haakon Marinius og Johanne Rebekka Johannessen her, Aksel Theodor Jensen (gullsmedforretning i Storgata 47) m/kone og to barn, butikkdame Jenny Victoria Westbø og tjenestepike Anna Paulsen.

I 1918 solgte Johannessen både Strandgata 10 og 12 til Agnes Gisvold. Dette var et dårlig tidspunkt å kjøpe hus på, allerede i 1924 ble begge eiendommene solgt på auksjonsskjøte. Kjøper var Herman Kotte, han eide huset også i 1932.

Telegrafist Øystein Kotte, matros Hartløf Thomassen, (1940).

Arbeider Erik Eriksen, båtsmann Hartløf Thomassen, kontordame Solveig Kotte, (alle i nr. 10/12). (1946).

Eid av Hermann Kottes enke i 1946 – Joramo.

Kontorassistent Aslaug og snekker Erik Eriksen, (1957).

Revet midt på 1960-tallet.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Folketellingen 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.