Strandgata 19 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det er vanskelig å forstille seg at det en gang lå en dobbelt husrekke herfra til Strandskillet. Strandgata 19 lå til høyre for trærne i forgrunnen.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et vakkert bilde av husrekka med nr. 17 helt i høyre kant, deretter nr. 19 med uthuset.
Foto: H.C. Brandt (1958).

Strandgata 19 i Tromsø besto av et bolighus og et lite uthus med torvtak. Begge ble revet på 1960/70-tallet. - Gammelt matr.nr. 341.

Nilsen

Arbeider Jan Nilsen bodde her med kone Nella Marie og tre barn i 1865.

Kjøpekontrakt, hvorved H.S. Christofersen og Johannes Nielsen Strømmen solgte eiendommen til Jan Nielsen, tinglyst 13. nov. 1873.

Huseier, sjauer og dagarbeider Jan Hendrik Nilsen med kone Nella og to barn, pluss to losjerende i 1875.

Skjøte fra Jan Nilsen til Vilhelm Rikardsen, 1883.

I 1885: Brødrene Jakob og Knud Wilhelmsen (fisker for sin far), søsteren Indiana Wilhelmsen (tjenestepike for sin far), fisker Nils Christensen med kona Theodine Tollefsen og fire barn.

I 1891: Karl Anton Paulsen med kona Henriette og fem barn.

Rikardsen/Wilhelmsen

Eid av Martha Rikardsen 1904.

Skjøte fra V. Rikardsens enke Martha Wilhelmsen til Magdalene Wilhelmsen, 1907.

Daglønner Christian og Hildur Widding m/fam, huseier Magdalene Wilhelmsen, notbas og gårdeier Rikard Wilhelmsen, matros Carl Monsen Wilhelmsen, sildehandler på Torvet Lars Johanesen, i 1910.

Huseier Magdalene Monsen, ekspeditrice Gudveig Hjørdis Eilertsen og ekspeditrice Elisabeth Johanne Hind, i 1916.

Eid av Magdalene Wilhelmsen i 1918. Eid av Magdalene Monsen i 1932.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, 1939.

Salmaker Harald og Signe Mortensen bodde her i 1940/46, han hadde verksted i Fredrik Langes gate 23. Maskinsetter Evald Munkvold og sjømann Ernst Schaal hadde også tilhold her i 1940.

Arbeiderne Fredrik og Mary Schaal, (1946).

Eid av Anna Arnesen i 1946.

Tvangsauksjonsskjøte til Anna Arnesen i 1949.

Tromsø kommune

Skjøte fra Anna Arnesen til Tromsø kommune i 1953.

Strykerske Signe og møbeltapetserer Harald Mortensen bodde her i 1957 og 1966, da med verksted i Vestregata 13.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø kommune 1940-90.