Strandgata 37 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Clarion hotel The Edge er virkelig et treffende navn.
Foto: Einar Dahl (2017).
Havna ved Strandtorget i 1915. Sentralt ligger Tromsø Smørfabrikk, til høyre for den ligger Sæberhagens brygge.
Foto: Chr. Hansen (ca. 1915).
Samme område en del år senere. Nå er bryggene rustet opp.
Foto: Chr. Hansen (1930-årene?).

Der bryggene i Strandgata 37 i Tromsø engang lå står det nå et hotell med adresse Kaigata 6.

Strandgata 37 besto en gang av 3 matrikkelnummer; 172c (Strandgata 37a), 203 (37b) og 254 (37c). Strandgata 37a ble opprinnelig utskilt fra Strandgata 35 og ble i 1933 slått sammen med denne igjen. 37c var ei brygge som opprinnelig lå ganske langt ute i sjøen, de to andre var lagerhus på land.

Ebeltoft

Strandgata 37b og c hørte til våningshuset i Strandgata 28 og besto av «nøst med tilbygning, krambodbygning samt pakkhusgrunn» da de ble solgt til Ole M. Schøning i 1834. Deretter har eiendommene felles historie fram til de ble slått sammen i 1930 og får felles navn Strandgata 37 i 1933.

I 1873 ble de solgt til sakfører A. Ebeltoft fra Schønings dødsbo.

Charlotte Amalie Ebeltoft arvet sin mann i 1881 og i 1884 tinglyses en presteattest om at hun hadde giftet seg med justisråd Chr. Fredrik Garde.

I 1888 kjøpte P. Hanssen & Co gårdene.

Falck og Sæberhagen

Da P. Hanssen & Co skulle avvikle forretningene tidlig på 1900-tallet solgte de til Edvard Falck i 1908. Falck hadde forretning i Strandgata 35. Samme år solgte han en ½-part av eiendommene til kjøpmann Einar Sæberhagen, han holdt til i Strandgata 26.

Allerede i 1921 måtte Sæberhagen gi seg og Falck kjøpte tilbake ½-parten på auksjonsskjøte.

I 1930 ble det holdt måle- og kartforretning hvorved 37b og 37c ble slått sammen til Strandgata 37b. I 1932 måtte Falck gi seg og han solgte til a/s Tromsø Smørfabrikk.

Fiskeeksportør Hagerup Paulsen holdt til her i 1932. Kobberslager Thv. Moe benyttet kanskje noe av lokalene, han drev ellers i Strandgata 39.

8. juni 1933 endres adressen til Strandgata 37 i Tromsø bys matrikkel . Eid av A/S Tromsø Margarinfabrikk i 1946, de var nærmeste nabo, på Strandtorget 1.

Husene ble revet få år senere.

Adressen Strandgata 37 brukes ikke i dag.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.