Thomas Hammer

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Thomas Hammer (født ca. 1713 på Nes, død 1776) var den første landhandleren på Toten med kongelig bevilling.

Hammer vokste opp på Nes på Hedmarken, der faren Ole Hammer var sokneprest. Thomas Hammer var først gift med Anne Qvislin (ca. 1717-48), men gifta seg opp att som enkemann med Christine Oppen (død 1817?). Thomas Hammer var far til blant annet generalveimester og oberstløytnant Christoffer Johannes Hammer og sokneprest Ole Christian Hammer. Sistnevnte var far til Abraham Falk Hammer, storbonde og landhandler.

I 1753 fikk Thomas Hammer kongelig bevilling til å drive som landhandler på Toten. Visestattholder Benzon begrunna dette med at «udi de Districter af Oplandene bør være boesiddende Landkræmmere, hvilke for Almuen kand falholde Visse slags Vahrer, uden at Landmanden derfor skulde paaføres bekostning af Reiser til Kjøbstaden.» Samme år løste Hammer også borgerskap i Christiania, noe som var en annen forutsetning for å begynne som handelsmann.

Handelsstedet hans, Gudderudvollen, lå etter hovedvegen mellom Hoff kirke og Mjøsa. På Gudderudvollen var det både tingsted og eksersisplass, noe som skapte mye trafikk. Hammer døde i 1776, og den 22. oktober dette året ble det holdt auksjon etter han, der både krambuvarer og en del løsøre ble solgt.

Kilder og litteratur

Eksterne lenker