Thor Bekeng

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Thor Bekeng (født 7. mars 1905 i Kongsvinger, død 31. mars 1977 i Bærum) var advokat og NS-politiker.

Han var sønn av samlagsbestyrer Sigvard Bekeng og Marthe f. Bratvold. Etter latinartium som privatist i 1924 tok han Krigsskolens nederste avdeling på et år, og ble offiser av lavere grad. Han ble sendt til Chile for Forsvarsdepartementet i 1926–27, men studerte også jus og var ferdig med cand.jur.-graden i 1930. Han skal ha praktisert jus i kortere tid i Sande i Vestfold. I 1933 giftet han seg med Herborg Holmeset og slo seg ned i Kirkenes som overrettssakfører, altså advokat.

Han meldte seg inn i Nasjonal Samling i 1935 og var toppkandidat i Finnmark ved stortingsvalget året etter, uten å komme inn.

Ved det tyske angrepet i april 1940 var Bekeng vernepliktig offiser og tjenestegjorde som nøytralitetsvakt, men skal ha blitt internert fra 12. eller 13. april for «sin tyskvennlige innstilling» og fram til 7. juni 1940.

Med NS som eneste tillatte parti fra september 1940 fikk Bekeng ta del i forsøket på nyordning av Finnmark og ble konstituert som kontorsjef ved Troms fylkesmannsembete i januar 1941. I april 1941 ble han ansatt som kontorsjef ved Finnmark fylkesmannsembete, ledet av Hans Gabrielsen. Gabrielsen fikk satt Bekeng noe på sidelinja i administrasjonen, idet han bare fikk behandle «spesielle saker», men snart ble Gabrielsen arrestert og Bekeng ble innsatt som NS' fylkesmann i Finnmark. Her satt han til sovjetiske tropper frigjorde Finnmark. Under landssvikoppgjøret falt dom mot Bekeng først i april 1947; den lød på 15 års tvangsarbeid med mer.

Seinere bodde Bekeng på Lysaker i Bærum. Han døde i 1977 og etterlot seg kone, tre barn og flere barnebarn. Han er begravet på Haslum kirkegård.

Kilder