Tomb (Råde)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tomb
Tomb.jpg
Flyfoto over gården som jordbruksskole.
Alt. navn: Tom
Først nevnt: Middelalderen
Fylke: Østfold
Kommune: Råde
Areal: 2018: 2267 dekar, hvorav
Dyrket mark: 1024 dekar
Skog: 955 dekar
Type: Setegård, herregård
Adresse: Tomballéen 7
Postnummer: 1640 Råde

Tomb er en tidligere setegård og herregård i Råde kommune, kjøpt i 1938 av Det norske lutherske Indremisjonsselskap (idag Normisjon) som fra 1939 drev landbruksskole og i dag videregående skole.

Navn

Navnet har en usikker fortolkning, men kommer fra norrønt, Þufn, som kan komme av þúfa, som betyr «tue».

Gårdsanlegget

Hovedbygningen

Den tidligere hovedbygningen på Tomb kan ha hatt røtter tilbake til 1500-tallet. Dette var et borgaktig gårdsanlegg med flere fløyer, oppført i stein og tre. Dette skal blitt revet mot slutten av 1800-tallet, blant annet etter en brann i 1814 hvor amtmannsarkivet gikk tapt. Dagens hovedbygning i sveitserstil ble da oppført.

Parkanlegget

Til gården hører en romantisk park somer åpen for publikum. En mindre del av denne er en renessansehage med hasseltunnel og speildam fra slutten av 1600-tallet, en romantisk park med en kenotaf fra rundt 1820. Denne hagen inngikk i et større hageanlegg fra denne tiden da det borgaktige gårdsanlegget var omgitt av hage på tre sider og avgrenset av tre dammer som kan ha vært rester av gamle vollgraver.

Det større parkanlegget er i dag en landskapspark som stammer fra andre kvartal av 1800-tallet og det kupperte terrenget har dammer, kanaler, hvelvede broer og store, gamle eiketrær og andre løvtrær.

Eiere

Tomb er kjent siden middelalderen, i forbindelse med bondeopprøret i Viken 1200 nevner Sverres saga Simon lagmann fra Tomb som en av de tre hovedmennene.

Ridder Guthorm nevnes som eier i 1291, og Assur Jonsson Stumpe (f.1220) nevnes som eier i 1309. I 1390-årene var Ogmund Berdorsson Bolt eier av godset, og dette forble i familien Bolts eie helt fram til 1515, da den kom til eie av slekten Galle, med blant andre riksråd Olav Galle (ca 1480-1532).

Oberst Tønne Huitfeldt kjøpte godset i begynnelsen av 1670-årene, og etter hans død i 1677 gikk det gjennom hans datter over til svigersønnen generalløytnant Hans Ernst von Tritzschler eier, og hans svigersønn generalløytnant Barthold Heinrich von Lützow overtok godset i 1701 og forble i hans etterslekt til 1795 da det ble ble testamentert til daværende assessor i Overhoffretten, senere statsminister Mathias Otto Leth Sommerhielm (1764–1827). Sommerhielm bodde der som amtmann i Smaalenene i 1814 da deler av gården brant og amtmannsarkivet gikk tapt.

Godset ble i 1846 solgt av Sommerhielm etterkommere og hadde flere eiere de neste toårene, før det ble kjøpt av godseieren, politikeren og legatstifteren Christian Frederik Sissenèr i 1874 som eide det fram til sin død i 1903. Han drev gårdsanlegget opp til et mønsterbruk i løpet av sin tid.

I 1938 ble gården kjøpt av Det norske lutherske Indremisjonsselskap (nå en del av Normisjon), som opprettet Tomb jordbruksskole, og som siden ble dagens Tomb videregående skole og landbruksstudier.

Kilder


Koordinater: 59.3202° N 10.8151° Ø