Tordenskjolds gate (Harstad)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gata er oppkalt etter Peter Janssen Wessel Tordenskjold (1690-1720), sjøoffiser og krigshelt.

# Bilde Bygning og beboere
1 Harstadhamn - Tordenskjolds gate - Tore Hunds gate.jpg Eldre bilder viser at det i krysset Tordenskjolds gate/Tore Hunds gate sto et stort toetasjes murhus som senere ble revet. Det tilhørte Hagbart Pedersen og Edvard Tangen og hadde adresse Tore Hunds gate 3.
2 og 4 Tordenskiolds gate 2.JPG Den kjente skipsbyggeren Carl Andreas Hansen (1843-1935) kom fra Skien til Harstad i 1906 og kjøpte et område i Harstadhamn der han startet Harstad Skibsverft. Han var far til Karl Andreas Hanssen som på den tiden var ordfører i Trondenes kommune. I 1912 solgte han verftet til Edvard Tangen fra Leka og Hagbart Andreas Pedersen fra Kvæfjord. I 1915 hadde bedriften 30 ansatte. Firmaet var konkurs i 1923, og skipsbygger Nils Skandfer overtok for kort tid før det på ny ble konkurs. Sigvart Bach ble deretter eier og drev det så bra at han i 1948 kunne flytte inn i et stort, nytt bygg i Tore Hunds gate 7.

Huset på bildet ble bygd av Ragnar Pedersen som drev firmaet Nord-Norsk Kjøleindustri. I 1992 kjøpte Torbjørn Madsen Tordenskjolds gate 2.

3 Her sto det i sin tid et lite enetasjes hus som er blitt revet.
5 Tordenskiolds gate 5.JPG Edvard Tangen og Hagbart Pedersen bygde smie her i 1910 og tilbygg i 1914. Den ble senere overtatt av Sigvart Bach. Byens første yrkesskole hadde undervisning i huset. I 1916 bygde de et murbygg i Tore Hunds gate 3. I 1950 endret steinhogger Joakim Hansen (Harstad Steinhoggeri) bygningen og steinhoggeriet ble drevet til 2005.
6 Tordenskiolds gate 6.JPG Hans Vigstad eide bygningen i 1915 og hadde også stall. Her holdt firmaet Sykkel og Motor A/S til. Bygget ble revet ca. 2010 og nytt bygg for studentboliger kom opp på samme tomt i 2014.
7 Åpen plass med kai.
8 Tordenskiolds gate 8 23. aug 2008 003.jpg Huset ble bygget av Karstein Tretvoll som hadde kjøpt tomta i 1947 av Lovise Jacobsen (1885-1975), enke etter Hjalmar Jacobsen (1891-1941). Tretvold solgte det i 1968 til Torbjørn Madsen, som drev firma Madsen Bil og Båt Elektro AS her. I 1992 kjøpte Madsen Tordenskjolds gate 2.

Bygget ble revet ca. 2010 og nytt bygg for studentboliger kom på samme tomt i 2014.

9 Åpen plass med kai.
10 Tordenskiolds gate 10.JPG Albert Charlsen kom til Harstad i 1914 og kjøpte Tordenskjolds gate 10 og startet butikk for kolonial, jernvarer, skips- og fiskeutstyr. Da han døde i 1926, overtok sønnen Leonhard og endret firmanavnet til Leonh. Charlsen (senere A/S). Leonhard døde i 1951 og sønnen Odd Charlsen (f.1921) fortsatte virksomheten og beholdt det gamle firmanavnet.
11 Tordenskiolds gate 11..JPG Harstad Gasstasjon ble bygd her i 1920. Huset er påbygd siden.
11 A Smed Johan Larsen hadde festetomt her, men solgte den i 1946 til Albert Hansen, Heggen.
12 Tordenskiolds gate 12.JPG Se egen artikkel om Trevarefabrikken.
13 Tordenskiolds gate 13.JPG Inn- og utkjørsel til parkeringshuset i Havnegata 8, som tidligere huset mottak og sortering av ull til S/L Nord-Norges Salgslag.
14 Sandnes bakeri, Harstad.jpg Gården fikk navn etter Sandnes bakeri, som virket her til et stykke ut på 1970-tallet. Den var i 1920 eid av søstrene Hjørdis og Bertine Sandnes (fra Sandnes i Gratangen) og Jensen. Til gården hørte også et separat uthus som inneholdt selve bakerovnen. Disse to byggene ble senere sammenbygd. Etter at bakeriet opphørte, startet pølsemaker Sverre Saue sin virksomhet her før han flyttet til Skolegata 6 B og deretter til Storgata 59 (på Seljestad). Et kontorrekvisitafirma holdt til i lokalene. Det samme gjorde Madsens bil- og båtelektro. Gården ble ødelagt i en brann og tomta ble ryddet høsten 2013 og brukt til parkeringsplass.

Gården tjente i sin tid som gjestgiveri og kafé og ble ofte benyttet av "Svalbard-busen" mens de ventet på båtskyss til Svalbard.

Kilder

  • Vesterkjær, Siri Schrøder: Hus og plan i Harstad. Byggings- og reguleringshistorie 1893-1920

Se også liknende artikler om mange andre gater i Harstad: Gater og hus i Harstad sentrum