Trefningen ved Nykjua

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Trefningen ved Nykjua fant sted ved Nykjua i Finnemarka den 10. mars 1945, altså mindre enn to måneder før slutten på andre verdenskrig. Under en razzia ble to mann fra Milorg drept, og to tyske soldater falt også.

Stedet ligger i Lier kommune, nær grensa til Modum, i et område der Milorg hadde stor aktivitet. Det var to slipplag, altså grupper som tok imot flyslipp, forlagt på ei hytte ved Nykjua og ei ved Tverråsaksla. Til sammen var det sytten Milorg-jegere der. I tillegg drev de trening i området for mannskaper fra Lier og Drammen. Man var klar over at det var risikabelt, for det var stor trafikk inn dit, og når som helst kunne en angiver tipse tyskerne.

Natt til 10. mars la en styre på 28 nordmenn fra SS-Skijegerbataljon Norge og 12 tyske soldater ut fra Vikersund. De gikk inn i Finnemarka for å undersøke et større område, etter tips om flyaktivitet. Mellom 2. juledag 1944 og 2. mars 1945 hadde det blitt sluppet over 30 tonn utstyr der. De førti soldatene var delt inn i fire lag á ti mann, med sju nordmenn og tre tyskere i hvert lag. To av lagene kom ikke over noe av interesse, men lag 1 gikk rett på Nykjua, og lag 2 kom nær nok til å høre skyting og komme til unnsetning.

Det var ti mann som var forlagt på Nykjua, men seks av dem var ute på oppdrag da patruljen kom omkring 09.25 på morgenen. De fire var Kjell Pedersen, Gunnar Mølsted, Bjarne Wilhelm Nilsen og Rudi Christensen. Pedersen hadde med seg hunden sin, og det var den som først oppdaga at det var fremmede på vei. Mens Nilsen hogde ved begynte den å bjeffe. Nilsen reagerte, men ble straks skutt. Trolig var det den norske lederen for laget som avfyrte skuddet. De tre andre reagerte raskt inne i hytta. Christensen fikk fatt i en US-Karabin, og skjøt to tyskere. Mølsted klarte å hoppe ut av vinduet, og gjemte seg i en issprekk – vårsmeltinga pågikk, og det var blitt mange større sprekker man kunne komme seg ned i. Pedersen kom seg også ut, men klarte ikke å gjemme seg raskt nok. Patruljelederen skjøt ham, men han klarte å krabbe ned i en issprekk. Christensen kom seg også ut, og han klarte også å gjemme seg i en issprekk.

De tre nordmennene holdt seg i dekning, mens patruljen omgrupperte seg. Den innledende trefninga hadde bare tatt et par–tre minutter, og må ha vært nokså forvirrende. Mølsted klarte å åle seg ut og kom usett over en demning ved Lille Nykjua. Han var i sokkelesten, og med mye snø måtte han gi opp å komme seg til Tverråsaksla. I stedet gikk han mot bygda. Han traff en tømmerhogger nær Kanada i Lier, og ble tatt med til familien Trollerud der han fikk ly og varme.

De åtte som var igjen fra lag 1 holdt seg i ro, og klokka 10:05 kom lag 2 fram etter å ha hørt skuddene. Med dekning fra dem ble hytta storma klokka 10:20, men detr var det tomt. Pedersen lå såra i issprekken, og hunden hans var fortvila. Den avslørte hvor han lå, og han ble skutt igjen, denne gang med dødelig utfall. Hunden skal også ha blitt skutt. Straks etter fant de også Christensen, som ble tatt til fange. Patruljene venta en stund, og klokka 11:00 kom Milorg-jegerne Asbjørn Pedersen, Einar Heegaard Nilsen og Einar Samuelsen til Nykjua etter endt oppdrag. De hadde hørt skuddene, men gikk rett i fella. De tre ble pågrepet uten strid.

I løpet av dagen, kveld og natta ble de fire pågrepne kraftig mishandla. Patruljene ble ved Nykjua, der de på ettermiddagen satte fyr på låven for å sikre at Milorg ikke lenger kunne bruke stedet. Dagen etter ankom forsterkninger. De to døde Milorg-jegerne ble lagt inn i hytta, som så ble tent på. De fire pågrepne ble tvunget til å trekke de to døde tyskerne på kjelke ned til Kanada. En av de drepte tyske soldatene var Wachtmeister der Schutzpolizei Johann Biller, også omtalt som Hans, 25 år, fra Deggendorf-Schaching i Bayern.

Det er reist en bauta ved Nykjua, med navnene til de to falne Milorg-jegerne.

Litteratur og kilder