Ungdomslaget Midnatsol

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kristian Nymoen hadde vært i Amerika en tur. Da han kom heim igjen ble han formann i det sosialistiske ungdomslaget.

Ungdomslaget Midnatsol var et sosialdemokratisk ungdomslag i tidligere Sandtorg herred i Troms. Stiftet 2. juni 1918. Av ukjente grunner meldte laget seg ut av Arbeiderpartiet i 1927.

Harald Langhelle var Nord-Norges sekretær for Norges Socialdemokratiake Ungdomsforbund fra 1. mai 1918. Kontorsted var Harstad. I en periode var han også redaktør i avisa Folkeviljen. Seinere ble han journalist og redaktør i Arbeider-Avisa, Trondheim. Skutt som sonoffer på Falstadskogen i oktober 1942
Foto: fra boka om Norges Kommunistiske Ungdomsforbunds første 20 år.

Politisk foredrag

Redaktør Harald Langhelle i avisa Folkeviljen holdt foredrag på skolen i Fauskevåg søndag 2. juni 1918. Tema for møtet var velvalgt: «Venstres meritter siden partiet kom til magten». Dette temaet gjorde seg meget godt til å agitere med i Fauskevåg, der så mang en stor Venstre-mann var fra. Langhelle tok for seg hvordan Venstre hadde lovet den ene kneblingslov etter den andre for å beholde makta: Han nevnte spesielt lover som direkte forbød andre politiske partier å agitere for en del av sine programposter. Den gamle skolesalen var fylt til trengsel, og Folkeviljen meldte seinere at stemningen var utmerket. Avisa unnlot da heller ikke å nevne at ikke en av bygdas ivrige venstremenn hadde noe å si. «De fant sig naturligvis at være for svag i aanden til at imøtegaa foredragsholderen».

Stiftelsesmøte

Etter foredraget ble det stiftet et nytt socialdemokratisk ungdomslag, som fikk navnet «Midnatsol». Det tegnet seg 30 medlemmer på møtet. Til lagets første styre ble valgt: Hans Olsen som formann, kasserer Hjalmar Walen, sekretær ble Abraham Hansen og til den viktige posten som kommisjonær for Klassekampen ble valgt Sverre Buberg.

Folkeviljens medarbeider Naftali M. Nilsen fra Tovik hilste det nye laget velkommen «i den røde ungdoms rækker», og anslo at dette laget snart ville vokse seg til et av de største og kraftigste lag i distriktet.

Kommunistlaget «Midnatsol»

Folkeviljen for 31. mai 1923 har ei spalte over «Foreninger» tilsluttet «Trondenes kredsparti» (av DNA) Der framgår det at ungdomslaget Midnatsol har skifta betegnelse, til Kommunistlag. Det var ledet av Kr. Nymoen, Brokvik som var formann. Han ble seinere med i Fauskevåg Kjøpelag og enda seinere et aktet styremedlem av Fauskevåg Samvirkelag, men også søndagsskolelærer for en voksende baptistmeninghet i bygda. Seinere stortingsmann Peder Jacobsen, Voldstad var kasserer. Betegnelsen kommunistlag har nok skjedd i forbindelse med at Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund skifta navn til Norges Kommunistiske Ungdomsforbund i 1920. Noe som kom som en følge av at DNA meldte seg inn i «Den kommunistiske internasjonale», Komintern : 3. Internasjonale fra 1919.[1]

Utmelding

Harstads NKP-avis Dagens Nyheter meldte 22. januar 1928 at U.L. Midnattsol i Fauskevåg hadde meldt seg ut av Det norske arbeiderparti. Derved besto Trondenes Kretsparti da kun av avdelingen i Harstad og en liten avdeling i Kvæfjord.

Kilder

  • Dagens Nyheter 22. januar 1928