Våre utelatte

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fritz Robert Mankiewicz er en av de utelatte, både fra Våre falne og de fleste lister over holocaustofre.
Foto: Erna Stoll

Våre utelatte er et delprosjekt på Lokalhistoriewiki som har som formål å dokumentere personer som skulle ha vært med i verket Våre falne, men som av ulike grunner ble utelatt. Lista vil ikke være komplett og avslutta; det ligger i dens natur at det kan dukke opp flere enn de vi har funnet så langt.

Utvalgskriterier

For at dette virkelig skal være et tillegg til Våre falne, vil vi holde oss til de samme kriterier for utvalg som redaksjonen for det verket gjorde.

Først nasjonalitetskriteriet:

 • Norske statsborgere, uansett hvor de falt.
 • Utenlandske statsborgere, unntatt okkupasjonsmaktas personell, som var bosatt i Norge da de falt eller ble sendt i konsentrasjonsleir.

Så de forskjellige gruppene. De fire første kan sies å være «hovedmålgruppa», de som entydig «falt for Norge».

 • Soldater som falt i felttoget i 1940.
 • Krigsseilere i norsk eller alliert tjeneste.
 • Motstandsfolk.
 • Sivile ofre for krigshandlinger.

I tillegg ble det definert inn noen andre grupper:

 • Norske borgere som falt som følge av krigshandlinger mellom september 1939 og april 1940, altså før Norge var i krig. Dette omfatter særlig sjøfolk.
 • Ofre for ulykker direkte knytta til krigen, inkludert ulykker i tida rett etter krigen mens soldater fortsatt var i aktiv tjeneste.
 • Ofrene for holocaust.
 • Personer som døde av sykdom under aktiv tjeneste, herunder krigsseilere som døde av naturlige årsaker i tjeneste.

Hva vi ser etter

I enkelte tilfeller vil det være et tolkningsspørsmål om personer oppfyller kriteriene eller ikke. Vi skal her drøfte noen av disse problemstillingene for å avgrense så tydelige som mulig.

I tabellen lenger ned har vi laget et felt hvor det kan legges inn en forklaring på hvorfor de bør inkluderes.

Annet statsborgerskap

En del nordmenn som emigrerte tok annet statsborgerskap. I Våre falne er det i noen tilfeller nevnt spesifikt at personen beholdt sitt norske statsborgerskap, mens det i andre tilfeller er uklart. At andre- eller tredjegenerasjons nordmenn fra allierte land ikke skal være med er nokså greit å fastslå, men personer som hadde norsk statsborgerskap og så tok et annet er det vanskeligere å avklare. Hvis personen emigrerte som voksen kort tid før krigen, er det noe annet enn dersom personen emigrerte som barn lenge før krigen.

Det er uklart hva redaksjonen for Våre falne egentlig mente om dette; arbeidssituasjonen tilsier at de i liten grad kunne ta det for seg systematisk, ettersom de ikke hadde gode kilder til utvandra personer siden dødsmeldinger ikke ble sendt til norske myndigheter. I mange tilfeller har disse dødsfallene blitt plukka opp lokalt, fordi det har gått dødsmelding til pårørende i Norge, men de har ikke blitt med i de offisielle rapportene. Meldinger kan også ha kommet lenge etter krigen.

For å avgrense dette noe har vi valg å se etter følgende:

 • Er personen nevnt på et minnesmerke i Norge? Dersom det er tilfelle har personen åpenbart blitt regna som en av våre falne i lokalsamfunnet, og båndet til Norge har vært sterkt.
 • Er personen omtalt som norsk i litteratur, f.eks. artikler i lokalhistoriske årbøker. I så fall er også personen regna som en av våre falne.

Tyske flyktninger

Når det gjelder tyske flyktninger er det ikke helt entydig om de hører med eller ikke. Faremomentet her er at det var en del tyske etterretningsagenter som utga seg for å være flyktninger, slik at de kunne drive spionasje mot både det tyske eksilmiljøet og mot norske myndigheter. Her er det altså viktig å sjekke grundig.

Det er ei gruppe som er nevnt tidligere, nemlig de tyske, jødiske flyktningene - og muligens også jødiske flyktninger fra andre tyskkontrollerte områder, særlig Østerrike. Noen kom med, mens andre ble utelatt. Her er det nokså enkelt:

 • Alle som står i lista Jødiske holocaustofre skal inkluderes i denne lista dersom de ikke står i Våre falne. Dette fordi andre i denne gruppa, uavhengig av statsborgerskap og botid i Norge, ble tatt med.

Andre

Dersom man kommer over personer som åpenbart oppfyller ett eller flere av kriteriene, kan de inkluderes her. En viktig kilde til dette er de mange minnesmerkene rundt om i landet – det forekommer navn som ikke står i Våre falne, ofte fordi de har blitt føyd til flere år senere. Det kan også være at det man var usikre på om personen oppfylte kriteriene.

De utelatte

I tabellen utelater vi mye av den biografiske informasjonen som er med i Våre falne, da denne bedre kan presenteres i artikler om de enkelte personer.

Som nevnt over er dette ikke en fullstendig liste; den omfatter de vi så langt har klart å identifisere.

Navn Yrke Født Fødested Siste bosted Død Dødssted Omstendigheter/merknader Årsak til inkludering Bilde
Alice Rosa Borinski Husmor 1892-00-00 Berlin, Tyskland Bergen 1943-03-03 Auschwitz Jødisk holocaustoffer. Bosatt i Norge, trolig utelatt pga. tysk statsborgerskap; snublestein.
Paul Borinski Kjemiker 1881-04-28 Königshütte, Tyskland Bergen 1942-12-01 Auschwitz Jødisk holocaustoffer. Bosatt i Norge, trolig utelatt pga. tysk statsborgerskap; snublestein.
Fritz Gabriel Cohn Jurist 1885-06-28 Tyskland Asker 1943-01-07 Auschwitz Jødisk holocaustoffer. Bosatt i Norge, trolig utelatt pga. tysk statsborgerskap; nevnt i lokal litteratur.
Margot Flora Cohn Syerske 1892-08-02 Gleiwitz, Tyskland Asker 1942-12-01 Auschwitz Jødisk holocaustoffer. Bosatt i Norge, trolig utelatt pga. tysk statsborgerskap; nevnt i lokal litteratur.
Fritz Robert Mankiewicz Godsforvalter 1872 Tyskland Vang på Hedmarken 1942-10-27 Hamar kretsfengsel Selvmord for å unngå deportasjon; jødisk holocaustoffer. Bosatt i Norge, trolig utelatt pga. tysk statsborgerskap; snublestein; nevnt i lokal litteratur.
Fritz Robert Mankiewicz 1872-1942.JPG
Jørgen Tambini Sjømann 1892-08-17 Hornnes New York, USA 1942-03-05 Atlanterhavet Torpedering av konvoiskip. Norskfødt; nevnt på minnesmerke og i lokal litteratur.
Paul Thomle Dødsannonse i norsk avis anga «falt på amerikansk side»
Hugo van der Vlugt Sokneprest 1910-04-10 Nederland Hamar 1943-03-04 Sachsenhausen Sendt i konsentrasjonsleir for motstandsarbeid; død av dysenteri. Prest i Norge 1929–1942; motstandsarbeid; nevnt på minnesmerke. Hugo van der Vlugt.JPG