Vårinn Høyen Hauan

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vårinn Hauan

Vårinn Hauan (født Høyen 4. mai 1935) jobbet det meste av sin yrkeskarriere i administrasjonen for oljeselskapet ESSO Nord-Norge. Foreldre var Wilhelm Høyen og Olianne Marie Høyen, født Strand. Vårinn vokste opp i Harstadbotn, Harstad (den gang Sandtorg kommune) som den yngste av fire søsken. De øvrige var Gerd (1920), Terje (1930) og Karen (1933).

Oppvekst

Vårinn ble døpt i Betel kirke i 1946, 11 år gammel med søster Gerd og hennes ektefelle Evald Thorbergsen som faddere, og konfirmert i 1950 i Trondenes kirke. Hun startet på folkeskolen i 1942, altså under krigen da undervisningen foregikk i private hjem fordi skolen var overtatt av okkupasjonsmakten. De to første årene var de på Seljestad, deretter et år i ''Byskillet'' (grensen mellom kommunene Harstad og Sandtorg ) og til slutt tilbake to år et annen sted på Seljestad. De siste årene av folkeskolen fikk hun endelig oppleve å få undervisning i de normale skolebygningene. Før skolen kunne tas i bruk igjen, måtte den gasses for å bli kvitt kakkelakker. I 1949 gikk hun framhaldskolen før hun startet på realskolen i 1950. Denne avsluttet hun i 1953. De som kom fra nabokommunene, for henne Sandtorg, måtte ha en opptaksprøve som krevde Mtf i regning og norsk. Før krigen var det en reperbane like ved der hun bodde. Under krigen ble den brukt til hestestall, noe som var spennende for den unge Vårinn.

Utdannelse og yrkesliv

Høsten 1953 gikk Vårinn på Mehus Handelsskole som lå i Harstadhavn. Mehus var rektor og lærer, Backstrøm lærer i rettslære og Bera Evensen i bokføring mm. Sommeren 1954 var hun ferievikar i feilmeldingen på Telegrafen. Hun registrerte feilmeldinger fra abonnentene og renset nummervelgere. I årene 1955 til 1959 jobbet hun deltid på Telegrafen med plakettmerking av utstyr.

I mai 1961 startet Vårinns viktigste karrieresteg, da hun startet på hovedkontoret for ESSO Nord-Norge i Harstad. Her ble hun værende helt frem til pensjonistalder. Den første stillingen var sentralborddame som innebar å "holde styr på" fjorten personer på kontoret, to på kaia, tankbilsjåfører for to tankbiler, lastebil, tre lagerarbeidere og to ansatte ved bensinstasjoner i byen. Hun holdt kontakten med to tankbåter som forsynte de ulike lagertankene i Nord-Norge og Svalbard. Hun skrev fakturaer på skrivemaskin med kopipapir, dette samtidig med sentralbordfunksjonen. Arbeidsoppgavene var krevende ettersom hun bare hadde begrenset kunnskap innenfor oljeteknologi. Det ble derfor mye gratisarbeid i starten for å sette seg inn i ord og uttrykk. Avtaleforvaltningen var basert på ei håndskrevet bok. To år hadde hun disse oppgavene og i tillegg var hun vikar for sekretæren ved behov.

I 1963 ble hun kasserer som var hennes funksjon frem til 1968 da ble hun spurt om å være sekretær. Hun gikk kurs for å perfeksjonere maskinskrivning med bruk av touchsystemet. Arbeidet som sekretær varte helt til innføringen av EDB på 1980-tallet da sekretærfunksjonen ble tatt bort. Hun ble da overført til avdelingen for servicestasjonene og hadde ansvaret for kommunikasjonen med disse. Hun var også sekretær for distriktssjefene i Bodø, Tromsø, Harstad og Hammerfest. Det var da lite reisevirksomhet i denne perioden, bortsett fra ved årlige distriktsjefsamlinger. Da kunne det også bli turer til utlandet, bl.a. Wien og Paris. Fra 1987 ble hun salgssekretær, der hun reiste rundt til bensinstasjonene i sonene Lofoten, Narvik, Innlandet og Finnsnes. Hun tok da i bruk det «hotteste» innen kommunikasjon, en Mobira Talkman som brukte mobilnettet Nordisk Mobiltelefon (NMT). Denne hadde hun med seg i bilen (Citroen). Hun var tidvis stedfortredende distriktssjef for området mellom Lofoten og Finnsnes. Hun ble pensjonist i mai 1993.

Familie og fritid

En ung Vårinn

Vårinn ble våren 1953 kjent med en musiker fra Tromsø, Svein Hauan. De giftet seg 11. september 1954 og fikk to barn, Håvard Hauan (1954) og Sonja Hauan (1970). Vårinn bodde hjemme sammen med sin far Wilhelm den første tiden hun var sammen med Svein. Faren var blitt enkemann i 8. januar 1953. Etter at de ble gift, bodde begge sammen med far/svigerfar inntil rett før jul i 1955 da de flyttet til Vårinns søster Gerd og sokkelleiligheten i General Fleischers gate 19. I september 1959 flyttet de til eget rekkehus i Hærens boligbyggelag Solgry i Samasjøen.

Vårinn og Svein kjøpte både sin første båt og første bil i 1961. Det ble hyppige turer i hele Norge, samt til Sverige, Finland og Danmark. I 1967 kom den første turen til syden, Rimini i Italia. De bygde hytte ved Gressholman i 1973. Den ble hyppig benyttet. Vårinn har alltid likt godt å gå i marka om sommeren og på ski om vinteren. Bærplukking har vært en kjær hobby. Hun har strikket mye og lest bøker i hopetall. Hun liker godt å holde seg i form og har deltatt på aktiviteter i Harstadhallen i mange år.

Kilder og litteratur

Skrevet av Even Thorbergsen basert på intervju med Vårinn Hauan i februar 2019.