Vessøya (Fjære gnr. 59)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Vessøya (Fjære gnr 59)»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Vessøya er en matrikkelgård i Fjære i Grimstad kommune.

Tidlig eierskap

I 1544 fikk fogden i Nedenes, Christoffer Gundersen, eierskap til Vesøya og Søm i Fjære.[1] Erling Ruud skriver: "Fogden i Nedenes, Christoffer Gundersen eide i sin tid Vestre Færvik. Etter et brev av 1544 hadde han makeskiftet med Talag Clemetsen, som fikk Færvik og 44 lod sølv samt 10 alen (tøy?), mens fogden fikk Vesøya og Søm i Fjære."

Tidlige brukere

Samuel Simonsen og Karen Eilfsdatter

Samuel Simonsen på Vessøya er nevnt i 1698.

Karen Eilifsdatter var datter av Eilif Danielsen og Gunnhild Helleiksdatter. Hun slektet fra Eilf Arnoldsson Udjus.[2]

De enkelte bruk

59:1 Guttormsens bruk

Ole Guttormsen bodde på Vesøya i 1910. Han var født i Birkenes 16. oktober 1866. I 1910 var han gårdbruker og sjømann. Ole var gift med Johanne Guttormsen, født 4/1 1864 i Solør. [3]

Ole og Johanne hadde dattera Anna, f. 19/9 1900 i Nedre Eiker.

I 1910 bodde Anders Jakobsen, født 27/3 1893 i Fjære hos dem «paa pleie».

I folketellinga for 1900 er også Bolette Larsdatter, født 1838 i Fjære, registrert på bruk nummer 1, i egen husholdning. Det heter at hun «Forsørges af Fattigvæsnet».

I 1946 overtok murmester Alf Krumhaus Larsen, født 10/7 1897 i Oslo, bruket. Han var gift med Anny Bendikte Nilsen, født 25/9 1897 i Arendal.

Alf og Anny hadde sønnen Kjell Edvind, f. 23/3 1925.

Under 59:1 Pedersens bruk

Erik Anton Pedersen ble født i 1835 i Fjære. Han var gift med Johanne Pedersen, født i 1835 i Øyestad. I 1900 var Erik Anton jernskipsarbeider.

Erik Anton og Johanne hadde barna:

 • Antoni Pedersen født 1869 i Fjære. Hun var tjenestepike i 1900.
 • Ohlie Pedersen født 1876 i Fjære. Hun «Hjælper Moren» i 1900.

Grenlees bruk (59:3)

Blant heftelsene på dette bruket kan nevnes:

 • 1821. Det ble avtalt skoggjerde mot Espenæs 28/10 1821. Dette ble tinglyst 5/7 1858.[4]
 • 1835: Det ble foretatt utskifting på gården 20/3 og tinglyst 3/4 1835.[5]
 • 1840: Etter et forlik 16/7 1840 - tinglyst 11/1 1841 - overtok Vessøya 10/12 parter av Væsømyren.
 • 1841: I 1841 ble det skilt ut en eiendom fra bruket. Denne ble gitt bnr 4.[6]
 • 1905: Det ble foretatt underutskifting, påbegynt 6/7. Tinglyst 20/12 1906.
 • 1944: Det ble registrert heftelse for anlegg av høyspentlinje 5/4 1944.[7]
 • 1945: Egon Grenlee erklærte forpliktelser etter statstilskudd til regulering av Almanabekken.[8]
 • 1970: Eiendommen Bakken, skyldsatt til 1 øre, skilles ut.

Brukerne

 • Thomas Pedersen og Anne Jensdatter
 • Gunder Gundersen
 • John Michael Gundersen og Karen Kristine Reinhartsdatter

Christen Olsen Vesøen og Karen Dorthee Olsen (1873-1958) fikk skjøte på eiendommen 21. april 1900.[9] Christen Olsen var skipstømmermann i 1910.

Christen og Karen hadde barna:[10]

 • Dortea Olsen, f. 1894 i Øyestad
 • Ole Olsen, f. 1899 i Øyestad
 • Karsten Vestel Olsen, f. 1902 i Fjære
 • Selmer Grenlee, f. 1908 i Fjære
 • Egon Holm, f. 1908 i Fjære

Christen og Karen hadde eiendommen til 1938. Karen var da enke.[11]

Jørgen Grenlee er født i 1909. Han dør i 1968.

1959: Egon Grenlee fyller femti år (Grimstad Adressetidende 3/1/1959)

Egon Holm Grenlee (1909-1968) og Jørgine Reiersøl (1914-2009)[12]overtok bruket i 1938. De kjøpte dette fra Karen Dorthee Olsen, enke etter Christen Olsen, for kr 6.000.-. Samtidig ble også bnr 13 overdratt.[13]

Egon Grenlee kjøper eiendommen Myra (Gnr 59:72) av Emilie Steffensen i 1959.[14]

Egon og Jørgine Grenlee hadde barna:

 • Sylvia f 1942
 • Kristen f 1947
 • Arnt

Bruket var skyldsatt til 0.89 skyldmark.[15]

Kristen Grenlee (f.1947), født 1947, overtok bruket - og bnr 13 og bnr 72 - etter foreldrene i 1974.[16]

Jensine Danielsen (59.4)

I 1943 hadde Jensine Danielsen (f 3/10 1876) og Hanne Danielsen (f 4/5 1890), hjemmel på bruket.[17]

59:5 Larsens bruk

I 1900 er Aasille Larsen, født 1855 i Landvik, omtalt som selveiende gårdbrukerske og enke.

Aasille hadde barna:

 • Laurits Larsen, født 1881 i Fjære. Matros i 1900.
 • Dorthea Larsen, født 1887 i Fjære.
 • Sofie Larsen, født 1888 i Fjære.
 • Karl Aaselvis Larsen, født 1891 i Fjære.

I 1900 bodde Ole Olsen, født 1815 i Landvik, og Anne Sofie Olsen, født 1824 i Landvik, på bruket, forsørget av Landvik fattigvesen.

59:6 Danielsens bruk

Terje Danielsen er født i 1841 i Fjære. I 1900 var han enkemann og oppføres som gårdbruker og fisker.

Terje hadde barna:

 • Daniel Terjesen født 1885 i Fjære. I 1900 noteres at han «Hjælper Faren med Gaardsbrug og Fiskeri».
 • Marie Terjesen født 1887 i Fjære.
 • Kristen Terjesen, født 1889 i Fjære.
 • Fridtjof Terjesen, født 1893 i Fjære.
 • Jørgen Terjesen, født 1895 i Fjære.

I 1900 bodde også Anne Gurine Terjesen, født 1812 i Fjære, på bruket. Hun er omtalt som tante, og ble forsørget av Fjære fattigvesen.

59:8 Larsens bruk

I 1900 bodde enken Anne Kristine Larsen, født 1828 på His, på bruket. Hun er omtalt som selveiende gårdbrukerske.

Anne Kristine hadde barna:

 • Gustav Olsen, født 1855 i Fjære. Matros i 1900.
 • Tomas Olsen, født 1862 i Fjære. I 1900 het det at han var «Kvartermester med amerikansk Dampskib».
 • Torvald Olsen, født 1873 i Fjære. Gårdsgutt og fisker i 1900.

I 1900 var Anne Nilsen, født 1860 i Froland, tjenestepike på bruket. Aanon Pedersen, født 1820 i Fjære, bodde hos familien – og ble forsørget av Fjære fattigvesen.

Notto Gunnufsen var født 17/8 1844 i Hornnes. Han var gift med Olivia Gunnufsen, født 31/12 1861 i Fjære. Notto er i 1910 omtalt som gårdbruker.

Notto og Olivia hadde dattera Nelly, født 30/9 1901 i Fjære.

I 1910 var Anna Mørli, født 25/1 1893 i Gjerstad, tjenestepike på bruket.

I 1943 hadde Peder Thygesen hjemmel til bruket. Bruket var da skyldsatt til 3 mark.[18]

59:10 Olsens bruk

Ole Peder Olsen var født i 1836 i Bergen. Han var gift med Ingeborg Matilde Olsen, født 1846 i Øyestad. Ole Peder var selveiende gårdbruker og skomaker i 1900.

Ole Peder og Ingeborg Matilde har:

 • Melankton Olsen, f. 1879 i Fjære. I 1900 var han matros, med antatt oppholdssted Liverpool.
 • Laurits Olsen, f. 1881 i Fjære. Matros i 1900.
 • Ole Martinus Olsen, f. 1884 i Fjære. Han «hjælper til med Gaardsarbeide» i 1900.

59:12 Kristensens bruk

Helje Kristensen er født i 1843 i Øyestad. I 1900 er hun omtalt som selveiende gårdbrukerske og ugift.

59:15 Salvesens bruk

Daniel Salvesen ble født i 1826 i Fjære. I 1900 er han omtalt som fisker og selveiende gårdbruker. Kona, Anna Salvesen, f. Klemetsdatter var født 23/3 1835 i Fjære. I 1910 er hun omtalt som enke og selveiende gårdbrukerske.[19]

Anna og Daniel hadde barna:

 • Maren Matilde født 4/12 1871 i Fjære. I 1910 bodde hun ugift hos moren.
 • Klemet, født 25/8 1869 i Fjære. I 1910 bodde han ugift hos moren. Han var «lægtefører» i 1910. Se nedenfor.
 • Salve, født 1874 i Fjære. I 1900 var han bryggearbeider.

Klemet Salvesen (f 25/8 1869) hadde hjemmel på bruket i 1943.[20]

Under 59:18 Pedersens bruk

Jørgen Kristian Pedersen var født 1828 i Fjære. I 1900 var han fisker. Han var gift med Gunhild Gurine Pedersen, født 1848 i Fjære.

Jørgen og Gunhild Gurine hadde barna:

 • Peder Jørgensen, f. 1872. Styrmann i 1900.
 • Aanon Jørgensen, f. 1876. Styrmann i 1900.
 • Andreas Jørgensen, f. 1878. Matros i 1900.
 • Ellen Anstine, f. 1887.

I 1900 bodde matros Johan Fredrik Johannesen til leie hos familien.

I 1949 hadde arvingene etter Hakon Gunleif Guttormsen hjemmelen til denne eiendommen, omtalt som festetomt nr 1.[21]

Enkelte notater

 • I 1705 var Samuel Simonsen Vesøen kirkeverge i Fjære.
 • I mars 1869 brant uthusbygningen på et av brukene på Vesøya ned. 3 kyr, 2 får, 1 gris og en kalv brant inne. For og kjøreredskap ble også ødelagt. Aftenposten skrev, med Nedenes Amtstidende som kilde, at "Intet var assureret".
 • Vesøen Bruk er omtalt i 1952 i "Vår industris geografiske fordeling".

Regulering av Almanabekken

I 1943 fikk fire av oppsitterne statstilskudd for regulering av Almanabekken. Dette gjaldt Peder Thygesen (59:8), Egon Grenlee (59:3), Jensine Danielsen og Hanne Danielsen (59:4) og Klemet Salvesen (59:15). Thygesen fikk et vedlikeholdsansvar på 34%, mens Grenlee og Danielsen får 33% hver.[22]


Gårder i Fjære er en oversikt over gårdene i Fjære (70 gårdsnummer) i nåværende Grimstad kommune.
I Kategori:Grimstad kommune ligger flere artikler knyttet til Grimstadområdet.

Referanser

 1. Erling Ruud: Tromøy kirke fra omkring 1100 til 1951
 2. Ref Per Reidar Bjørnerud Christiansen i Agder historielags årsskrift nr 70/1994
 3. https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036557005038
 4. panteregister 59:3
 5. panteregister 59:3
 6. panteregister 59:3
 7. panteregister 59:3
 8. panteregister 59:3
 9. SAK, Vestre Nedenes/Sand sorenskriveri, G/Ga/L0020: Panteregister nr. 14b, 1804-1957, s. 137 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080430330173
 10. Her er familien i folktellingen i 1900 [[1]] og 1910 [[2]].
 11. panteregister 59:3
 12. Se mer i Hans Herefoss: "Herefoss bygdesoge" b1 1981 - side 84
 13. panteregister 59:3
 14. GAT 29/8/1959
 15. SAK, Vestre Nedenes/Sand sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0054: Pantebok nr. A 7, 1945-1946, Tingl.dato: 01.11.1945 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080428390643
 16. panteregister 59:3
 17. SAK, Vestre Nedenes/Sand sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0054: Pantebok nr. A 7, 1945-1946, Tingl.dato: 01.11.1945 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080428390643
 18. SAK, Vestre Nedenes/Sand sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0054: Pantebok nr. A 7, 1945-1946, Tingl.dato: 01.11.1945 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080428390643
 19. Anna Salvesen i Historisk befolkningsregister
 20. SAK, Vestre Nedenes/Sand sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0054: Pantebok nr. A 7, 1945-1946, Tingl.dato: 01.11.1945 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080428390643
 21. SAK, Vestre Nedenes/Sand sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0059: Pantebok nr. A 12, 1949-1950, Tingl.dato: 01.10.1949 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080429320630
 22. SAK, Vestre Nedenes/Sand sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0054: Pantebok nr. A 7, 1945-1946, Tingl.dato: 01.11.1945 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080428390643