Vestre Toten Sanitetsforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Vestre Toten Sanitetsforening (VTS) ble stifta i 1907, etter at Fredrikke Marie Qvam hadde holdt foredrag om sanitetssaken i den nybygde HåkonshallenBøverbru. Blant de lokale pådriverne i Vestre Toten var doktor Bredo Stang Lund og Karoline Hammerstad. Sistnevnte ble også foreningas første formann. Blant de seinere formennene kan spesielt Gunda Gulbrandsen nevnes, da hun hadde vervet i 22 år (1917–1938). Leder per 2021 er Gina Marie Sørum Sveen.

Gjennom historien har laget hatt flere lokale arbeidslag, blant anna i kretsene Elton, Ihle og Nordåsen. I starten var det hele ti arbeidslag. Under møtene i disse lokallaga ble det produsert store mengder håndarbeid, som ble lodda ut på basarer, kaffefester og liknende. Inntektene ga midler til drift av foreninga.

Den viktigste saken i mange år var bekjempelsen av tuberkulosen. Foreninga var spesielt opptatt av forebyggende helsetiltak, særlig for skolebarn. Det var også flere som fikk dekka innleggelse på Grefsen Sanatorium ved Kristiania. Mellom 1916 og 1937 lønna foreninga en sjukepleier. På slutten av 1930-tallet gikk VTS over til barnekontrollvirksomhet, og i juni 1956 fikk denne også et permanent tilholdssted. Sanitetsforeningas hus, Kløvertun på Bøverbru, ble da tatt i bruk.

Kilder og litteratur

  • Hjemmeside.
  • Hjelpestein, Signe: «Forberedelser og sanitetsmøter i 1920-åra», i årboka Totn, 1997, s. 31.
  • Nervik, Gunvor: «Vestre Toten sanitetsforening 90 år», i årboka Totn, 1997, s. 22-29.