Karoline Hammerstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Karoline Hammerstad, 14. februar 1938. Foto fra gardsarkivet på Engelstad i Nannestad.

Karoline Hammerstad (født Elstad 10. oktober 1865 i Ullensaker, død 9. februar 1951 i Nannestad) var lokalpolitiker og aktiv sanitetskvinne i KolbuToten, gift med overrettssakfører Hans Hammerstad (1863-1918). Hun overtok også to større landbrukseiendommer i Nannestad og Ullensaker. Karoline Hammerstad var en engasjert kvinne, som reiste mye utenlands og korresponderte med mange.

Bakgrunn

Hun var datter av Halvor Jacobsen og Ingeborg Olsdatter Elstad. Faren dreiv garden Østre Elstad, en av de større eiendommene i Hovin sokn i Ullensaker. Halvor arva dessuten Nedgarden Engelstad i Nannestad, og brukte den garden sammen med Elstad.

Til Toten

Hun ble i 1897 gift med overrettssakfører og gardbruker Hans Hammerstad (1863-1918) fra Østre Toten. Paret gifta seg borgerlig, noe som var ganske uvanlig på denne tida. At Karoline og Hans Hammerstad var søskenbarn, kan ha vært en medvirkende årsak.

I 1900 bodde ekteparet Hammerstad på Tonga (Tangen) i Kolbu, der mannen Hans også var med på å anlegge et teglverk. I 1910 var de bosatt på Nord-Narum, lenger nede i Kolbu.

Sanitet og politikk

Underskriftsliste fra kvinner i Vestre Toten som støtta 7. juni-beslutningen i 1905. Øverst på lista står Karoline Hammerstad.

I juli 1907 var Karoline Hammerstad med på å grunnlegge Vestre Toten Sanitetsforening, to uker etter at Fredrikke Marie Qvam hadde holdt foredrag om Norske Kvinners Sanitetsforening i den nybygde HåkonshallenBøverbru. Hammerstad satt som formann fram til 1909. Hun var lenge aktiv i foreninga, og en gutt fra Bøverbru hadde ansvaret for å hente henne til møtene:

Jeg husker godt alle møtene som var på Gilje, for da fikk jeg hente fru Hammerstad på Bøverbru stasjon med hest og sluffe. Hun kjørte hjemmefra til Kolbu stasjon og toget derfra til Bøverbru og samme rute tilbake.

Karoline Hammerstad var engasjert i politikk. I 1905 sto hun øverst på underskriftslista fra kvinner i Vestre Toten som støtta den norske beslutningen om å oppløse unionen med Sverige. I 1910 ble hun som eneste kvinne valgt inn i det første herredsstyret i Kolbu, som hadde blitt skilt ut fra Vestre Toten som eget herred. Hammerstad ble valgt inn på «Arbeidere og Smaabrugeres liste», som tilsvarte Arbeiderdemokratene, det radikale partiet som sto så sterkt på Opplanda. Aasta Kjølseth i Østre Toten og Karoline Hammerstad var to av de ytterst få kvinnene som ble valgt inn i herredsstyrene i de fire Toten-kommunene før andre verdenskrig.

Tilbake til Romerike

Karoline Hammerstad ble enke i 1918, og bodde på sine eldre dager i Nannestad. Hun arva eiendommene til den barnløse halvbroren Jacob Elstad (1852-1926), som hadde overtatt både Elstad i Ullensaker og Engelstad i Nannestad. Hammerstad bosatte seg på Engelstad, der hun satte opp nytt fjøs i 1929. Hun solgte eiendommen i 1936, og tok føderåd. Elstad solgte hun i 1939 til barnehjem for Ullensaker.

Hun døde 9. februar 1951 og ble gravlagt ved sida av broren på Nannestad kirkegard. Mannen Hans Hammerstad ligger på kirkegarden i Kolbu.

Kilder og litteratur

Eksterne lenker