Hans Hammerstad (1863-1918)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det første kullet ved Østre Toten middelskole (ca. 1875). Hans Hammerstad står som nr. 1 fra venstre på første rekke.
Foto: Totens bygdebok II

Hans Hammerstad (født 3. juli 1863 i Østre Toten, død 18. januar 1918 i Kolbu) var overrettssakfører, gardbruker og teglverkseier. Han bodde og virka i Kolbu på Toten.

Bakgrunn

Hammerstad var yngstebarnet til gardbruker Syver Nilsen og Karen Jacobsdatter. Faren var født i Sogndal, mens mora var fra Ullensaker. Familien bodde lenge i hjembygda til kona, men flytta til Østre Toten noen år før sønnen Hans ble født. De bodde først på garden midtre Sostad i Vestbygda, men solgte den og kjøpte rundt 1870 Østgarden Hammastad (Hammerstad) i samme nabolag. Herfra tok Hans Hammerstad etternavnet sitt.

Sakfører og ektemann

Sammen med noen andre gutter fra storgardsmiljøet i Østre Toten gikk Hans Hammerstad på den private middelskolen i bygda. I 1880-åra studerte han jus ved Universitetet i Oslo. I folketellinga for 1885 er Hammerstad registrert som student på adressa Keysers gate 2, i samme hus som sambygdingen David Sommerfeldt, som også var student.

Etter fullførte studier reiste han tilbake til Toten og begynte som sakfører. Han hadde sannsynligvis kontor hjemme på garden Tonga i Kolbu, som han kjøpte på 1890-tallet. En periode hadde han også kontordag på Fjordheim i nabobygda Eina, et sted som var i rask vekst etter at Gjøvikbanen åpna i 1902.

Hammerstad ble rundt 1897 gift med søskenbarnet Karoline Elstad (1865-1951) fra Ullensaker, moras hjembygd. Karoline Hammerstad var ei engasjert kvinne som sto sentralt i samfunnslivet på Toten, og i 1910 ble hun den første kvinna som ble valgt inn i herredsstyret i Kolbu. Hans og Karoline Hammerstad var barnløse.

Teglverkseier

Hans Hammerstads dødsannonse, Norske Intelligenssedler 21. januar 1918.

I 1901 bygde Hammerstad og noen østretotninger et teglverk på Tongas grunn. Det lå på østsida av Lenaelva, og der hadde de et vasshjul til drivkraft. De fikk imidlertid problemer med råvaretilgangen, for etter 13 års drift var de nærmeste leirtaka tømt. De siste åra verket var i drift, satt Hammerstad som eneeier, etter at de andre trakk seg ut. Verket ble lagt ned rundt 1914.

Hammerstad døde 18. januar 1918 på garden Nord-Narum i Kolbu, som han hadde kjøpt i 1900-åra. Enka Karoline flytta til Nannestad, der hun tok over garden Engelstad etter broren sin.

Karoline Hammerstad er gravlagt i Nannestad, mens Hammerstads grav er på kirkegarden i Kolbu. Gravminnet, ei liggende jernplate, er bevart (pr. 2014).

Kilder og litteratur

Eksterne lenker