Vethammaren (Stange gnr. 138/1)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vethammaren
Vethammer i Sbb.JPG
Vethammaren i Stange. Fra Stange bygdebok b. 2 (1952)
Sted: Stange
Sokn: Stange
Fylke: Innlandet
Kommune: Stange
Gnr.: 138
Bnr: 1
Type: Gård

Vethammaren er en gard i Stange kommuneHedmarken. Gården ligger helt nede ved Mjøsa rett sør for Gjøvika. Den grenser mot Solliødegården og Hvitberg.[1]


Gården hadde i gamle dager adskillig handel med Toten, den hadde således aksjer i Hjeld brenneri, hvor den leverte poteter og korn og hentet drank.

Navnet

Navnets første ledd er viti = varde. Det må ha stått en varde på åsen ovenfor gården.

Eiere og brukere

Går­den var ødegård og tilhørte Stange prestebord.

Morten var oppsitter 1612-26

Torkild er oppsitter 1627-62, hans sønn er antagelig:

 1. Gulbrand Torkildsen (1628-)

Ved matrikuleringen 1669 var gården Stange prestebords, oppsitter Gulbrand, skyld 1 hud. Det heter da: «Dette er en ringe plats, engen er ganske ringe, findes ingen synderlig udmark til gårdens nøtte.» 1678/79 betaler Gulbrand i tiende: ½ settg. rug, ½ t. bygg, 3 settg. blandkorn. I jordeboken av 1688 er Gulbrand fremdeles oppsitter. Skyld 1 hud. 1695 er den fritatt for odelsskatt av 1 hud - Stange prestebords.

Gulbrand Tor­kildsen (f. o. 1628) og hans barn igjen er antagelig:

 1. Torkild Gulbrandsen (1660-1737), bruker av Mellem Rå
 2. Astrid Gulbrandsdatter (1655-1716), gift med Nils Hansen, neste bruker

Nils Hansen (1658-1736) og Astrid Gulbrandsdatter (1655-1716) hadde barna:

 1. Nils Nilsen, f. o. 1686, 25/1 1718 gift med enken Anne Haraldsdatter på Frisholm, bruker av Frisholm fra 1718.
 2. Hans Nilsen (1689-1777), neste oppsitter,
 3. Simen Nilsen, f. o. 1708. (Kan være identisk med den Simen Nilsen som giftet seg med enken Inger Kristoffersdatter på Nøkleby.)
 4. Mari Nilsdatter, d. 1736, gift med Erik Bjørsrud.
 5. Anne Nilsdatter (1693-1755) , gift med 1. Gulbrand Larsen Grøtholm. 6/11 1729 gift med 2. Ole Nilsen. Døde på Vethammer
 6. Dortea Nilsdatter, gift med Ole Gulbrandsen.
 7. Eli Nilsdatter , d. før 25/4 1736, ug.
 8. Kjersti Nilsdatter, f. o. 1706.

1718 betalte Nils Vethammer i krigsstyr 1 rdr. 2 mk. Ved skifte etter Astrid Gulbrandsdatter 23/10 1716 møtte for barna: Ole Ramset og Torkel Rå. Nils Hansen ble 3/1 1718 gift med 2. enken Goro Syversdatter Lund og overtok bruken av Lund. Han ble begravet 11/3 1736. Det var skifte etter Nils på Lund 25/4 1736.

13/11 1715 overtok hans sønn, Hans Nilsen bygselen.

Hans Nilsen (1689-1777), 26/1 1718 gift med 1. Inger Børgersdatter Frisvoll (1692-1742). De hadde barna:

 1. Nils Hansen (1718-), til stede ved skiftet i 1742
 2. Mari Hansdatter (1720-1722)
 3. Mari Hansdatter (1722-1722)
 4. Siri Hansdatter (1723-1793), til stede ved skiftet i 1742, gift med Lars Larsen ,se Rekstadstranda.
 5. Mari Hansdatter (1724-), d. ung.
 6. Johannes Hansen (1726-), til stede ved skiftet i 1742
 7. Mons Hansen (1729-1742), til stede ved skiftet i 1742
 8. Børre Hansen (1731-1760), til stede ved skiftet i 1742
 9. Mari Hansdatter (1734-1734)
 10. Elen Hansdatter (1735-1735)

Den 9/5 1742 ble det avholdt skifte[2] etter Inger Børgersdatter, brutto 80, netto 39 rdr. Til stede ved skiftet: pårørende Arne Børgersen Frisvoll. Enkemannen Hans Nilsen, hadde ved skiftet innestående et beløp som verge for Ingebor Gulbrandsdatter Bagstad etter et skifte i 1718 etter hennes far.

Hans Nilsen, gift med 2. Maren Olsdatter. De hadde barna:

 1. Johannes Hansen, dp. 5/4 1744.
 2. Inger Hansdatter, 27/1 1784 gift med Erik Larsen Osvold.
 3. Ole Hansen (1749-1774), neste oppsitter.
 4. Peder Hansen (1755-1755)
 5. Peder Hansen, dp. 20/11 1757.
 6. Kari Hansdatter, dp. 31/3 1763.

21/10 1771 fikk hans sønn, Ole Hansen bygselen. Føderåd til hans far.

Ole Hansen (1749-1774), gift med Kirsti Enge­bretsdatter s. Nøttestad (1749-­1810) . De hadde barna:

 1. Engebret, dp. 9/3 1773, d. liten.
 2. Ole Olsen (1774-1775)

Ole Engebretsen fikk bygselen fra 14/7 1775.

Kirsti Engebretsdatter ble gift med 2. Ole Engebretsen (1744-­1816). De hadde barna:

 1. Engebret, dp. 21/12 1775, d. ung.
 2. Marte dp. 17/5 1778.
 3. Engebret Olsen (1780-1816), neste bruker.
 4. Gjertrud, dp. 1/1 1782, gift med Ole Larsen.
 5. Ole (1783-1800).
 6. Kristofer (1785-1804).
 7. Thommes, dp. 5/8 1787, d. 19/3 1834, 30/3 1811 gift med Randi Olsdatter Måsjø, dp. 5/4 1789, oppsitter Måsjø.
 8. Henrik (1790-1808).

1/10 1802 er skylden 1 hud, Stange prestebords, oppsitter Ole Enge­bretsen, takst 600 rdr.

Engebret Olsen, dp. 20/2 1780, d. 21/4 1816 (skifte 11/12 1818), 14/3 1805 gift med Mari Mikkelsdatter Ile (datter av Mikkel Eriksen Mageli, Valberg). De hadde barna:

 1. Ole Engebretsen (1805-1876), neste bruker.
 2. Randi Engebretsdatter (1807-)
 3. Kirsti Engebretsdatter (1809-), 27/10 1834 gift med Søren Larsen Gjermstad, f. 1803.
 4. Mikkel Engebretsen (1811-1814).
 5. Kristofer Engebretsen (1813-1874), 2/5 1839 gift med Kersti Dyresdatter (1815-1887) fra Løken.
 6. Eline Engebretsdatter (1815-), d. liten.

1816 var enken Mari Mikkelsdatter oppsitter, løsørets takst 400 spd. Sølvskatt 7 spd. 96 skilling. Mari Mikkelsdatter ble 22/12 1819 gift med 2. Engebret Olsen Gillund, f. 1789, d. 7/1 1862 (sønn av Ole Olsen (1757-1828) og Gjertrud Johannesdatter). Engebret Olsen (Gillund) overtok Bøverstad i 1830. Se Bøverstad.

1818/19 oppsitter Engebret Olsen, sammenligningstall 14.

Engebret Olsen Vethammers sønn, Ole Engebretsen (1805-1876) fikk byg­selen 19/12 1818 mot føderåd til moren, Mari Mikkelsdatter 11/12 1818 er det skifte etter Engebret Olsen Vethammer, brutto 217, netto 212 spd.

Ole Engebretsen, dp. 21/7 1805, d. 23/1 1876, 21/3 1831 gift med Marte Larsdatter Kongsparten, f. 1810, d. 3/4 1876. De hadde barna:

 1. Eline Olsdatter (1832-1915), 24/2 1854 gift med Rasmus Rasmussen Søstuen (1829-1911), se også Vethammerbakken.
 2. Engebret Olsen (1835-1905), neste eier.
 3. Lina Olsdatter (1837-)
 4. Maren Olsdatter (1840-1840)
 5. Mari Olsdatter (1842-1915), 18/6 1863 gift med Engebret Eriksen Vitberg (1837-1925).
 6. Dina Olsdatter (1845-1889), 9/8 1881 gift med Even Nilsen, lille Hovind (1826-1899).
 7. Matea (1848-1902), ugift, skifte 9/7 1902.
 8. Randi Olsdatter (1851-1916), gift med Jens Peter Larsen Ulvin. Barn :a) Lars, f. 1884, b) Ole, f. 1887, c) Elen, f. 1889, d) Lina, f. 1894.
 9. Ole Olsen (1855-1911) emigrerte til Amerika.

1838 oppsitter Ole Engebretsen, skyld 5 dlr. 2 ort, 16 skilling.

I 1844 kjøpte Ole Engebretsen gården og pantsatte den 13/7 1852 til kaptein Juel på Atlungstad. Etter Ole Engebretsens død i 1876 overtok hans sønn, Engebret Olsen.


Engebret Olsen (1835-1905), 10/4 1862 gift med Sidsel Evens­datter Wethammer (1841-1908) fra Rotlia. De hadde barna:

 1. Marte, f. 5/7 1862, bor på Dillerud, hvor hun har bygget.
 2. Pauline, f. 29/4 1865, bosatt Hamar, eier av Søstuen og Østmarken.
 3. Oline, f. 17/2 1867, 27/3 1893 gift med Anders Olsen Dillerud, f. 8/2 1868.
 4. Dina, f. 18/1 1869, d. 7/12 1899 ug.
 5. Matea, f. 3/1 1871, d.
 6. Ole, f. 1/8 1874, neste eier.
 7. Engebret, f. 14/11 1876, verkstedformann Hamar, 4/4 1913 gift med Marte Børresen, Vang, f. 1870.
 8. Anne Sofie, f. 24/10 1878, d., gift med Lars Jensen Ulvin, f. 1884, mekaniker.
 9. Marie, f. 10/11 1882, d.
 10. Sigurd, f. 20/6 1885.
 11. Lina, f. 1/10 1880, d. 1883.
 12. Even, f. 18/11 1863, d. 29/4 1946, eide Rotlien til 1908, bopel Solvang, gift med Karina Ommundsen.

1886 eier Engebret Olsen - skyld 9 mk. 2 øre.

Fra 1903 hans sønn, Ole Engebretsen.

Ole Engebretsen Wethammer (1874-1947), ble 19/10 1899 gift med Elen Matea Vethammer (1874-1903) fra Vitberg. De hadde barna:

 1. Sigrid Vethammer (1900-1957).
 2. Engebret Vethammer (1902-2000)


Engebret Vethammer (1902-2000) ble eier fra 1939. Han ble i 1938 gift med Karen Vefling­stad (1906-2000).


Olav Dillerud (1932-) fikk skjøte på Vethammer 26.03.1975.


Arne Harald Dillerud ble eier fra ...........

Bildegalleri

Bilder

Tjenestefolk og andre beboere

Disse bodde på gården, enten som tjenestefolk eller som andre beboere:

Husmannsplasser

 • Vethammerbakken, ryddet før 1801. Er i dag i bruk som fritidsbolig.
 • Skvaldrebækken, ryddet mellom januar 1804 og oktober 1806. Nedlagt mellom 1865 og 1875.
 • Småsvea, ryddet etter 1801, nedlagt mellom 1865 og 1875
 • Henrikstua, opptrer i folketellingene fra 1891. Husene skal være flyttet fra Småsvea som ble fraflyttet mellom 1865 og 1875.


Kilder

Der ikke annet er nevnt eller lenket til som kilde, er Stange bygdebok[3][4] hovedkilde.

 1. Norgeskart fra Kartverket
 2. https://media.digitalarkivet.no/view/25189/557
 3. Veflingstad, M.: Stange bygdebok I: Gårds- og slektshistorien. Utg. Stange historielag. [1951-52]. Digital versjonNettbiblioteket.
 4. Veflingstad, M.: Stange bygdebok II: Gårds- og slektshistorien. Utg. Stange historielag. [1951-52]. Digital versjonNettbiblioteket.


Alm oestre stange.jpg Vethammaren (Stange gnr. 138/1) er en del av prosjektet Digital bygdebok for Stange, som er en oppdatering og utvidelse av bygdebøkene for Stange. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa, og Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide den.

Se også: Om prosjektetEiendommer i Digital bygdebok for StangeMatrikkelgarder

Koordinater: 60.661353° N 11.144962° Ø