Viktor Haxthow

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Viktor Haxthow
Foto: Ukjent, hentet fra Halbo (1933): Norges advokater og sakførere 1932.

Viktor Haxthow (født Hansen 12. september 1874 i Kristiania, død 17. mai 1955) var jurist med privatpraksis i Kristiania/Oslo i en årrekke, med sjørett som et av sine spesialfelt. Han var også en aktiv skiidrettsmann i yngre år, med flere deltakelser i Holmenkollbakken.

Familie

Viktor Haxthow var sønn av oberstløytnant Lauritz Mathias Hansen (f. 1828) og Johanne Cecilie Samuelson (f. 1829), og ble gift i 1923 med Eva Johanna Worm-Petersen (1896-1982).

Liv og virke

Faksimile fra Aftenposten 16. april 1919: Annonse for advokatfirmaet Hielm Friis og Viktor Haxthow, om at de holder stengt påskeaften 1919.

Viktor Haxthow tok examen artium i 1892 og juridisk embetseksamen i 1897. Han var dommerfullmektig ved Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete og Lillehammer byfogdembete 1898-1900, og var deretter fullmektig hos advokatene Gustav Blom og Harald Koss i Kristiania 1900-1907.

Haxthow ble høyesterettsadvokat i 1906, og i 1908 etablerte han sitt eget advokatkontor, fra 1914 i kompaniskap med overrettsakfører Hielm Friis. Dette kompaniskapet varte yrkeskarrieren ut. I 1908 studerte Haxthow dessuten sjørett i Oxford og London, og han utga, sammen med Gustav Blom, en mye benyttet kommentarbok til sjøfartsloven (første utgave 1911). Haxthow var også lærer på Sjømannskolen i rundt 40 år.

Viktor Haxthow var dessuten aktiv idrettsmann i yngre år, særlig innen skiidrett, og tilhørte de opprinnelige "Oddkara" på Slagteren. Han oppnådde flere gode resultater i Holmenkollbakken.

Enkelte bosteder

I folketellingen for Kristiania for 1885 er den gang Viktor Hansen oppført sammen med foreldrene og seks søsken (den eldste 18 år eldre enn ham selv), i Grønnegata 8. Den samme adressen er familien oppført med i folketellingen for 1885. I adresseboka for Kristiania for 1904 er han oppført som Haxthow, cand. jur. ved Blom & Koss, med adresse Eilert Sundts gate 27.

I adresseboka for Oslo for 1927 er Haxthow oppført som høyesterettsadvokat i firmaet Hielm Friis og Viktor Haxthow, med kontoradresse Prinsens gate 12, og bostedsadresse Odens gate 32. I adresseboka for Oslo for 1946 er han oppført med samme kontoradresse, men med Gulleråsveien 9 på Slemdal som bostedsadresse. Her bodde han livet ut.

Ettermæle

Viktor Haxthow er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016).

I en nekrolog over Viktor Haxthow i Aftenposten 20. mai 1955, skrevet av hans mangeårige kompanjong, Hielm Friis, ble han beskrevet slik (utdrag):

Haxthow var en fremragende jurist og hørte til den gamle stab av sjørettsadvokater som nød stor anseelse. Alt som han tok på av juridiske oppdrag, utførte han til det ytterste samvittighetsfullt og grundig. ... Han var i all sin ferd en hedersmann, et helt igjennom fint menneske. ... I personlig samvær var Viktor Haxthow den muntre og trofaste kamerat.

Viktor Haxthow er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Kilder