Walles Hotel

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Walles Hotel sett fra hagen, daværende Drammensveien (nå Sandviksveien) går bak bygningen.
Foto: Bærum bibliotek (1900).

Walles Hotel var et tidligere overnattingssted i Bærum, grunnlagt i 1875 av enkemadam Haagine Valle (1823–1890). Hotellet holdt i de første årene til i en av de gamle bygningene på gården Sandvigen, men da madam Valles sønn Anthon Walle overtok driften i 1881, reiste han en ny toetasjes hotellbygning i sveitserstil og med valmtak, og som vendte seg mot hagen mot fjorden, solen og utsikten med sine verandaer i flere etasjer.

Denne nye hotellbygningen lå der hvor daværende Drammensveien (nå Sandviksveien) kom inn i tettbebyggelsen nordfra, det vil si omtrent der det lille parkanlegget foran rådhuset ligger i dag.

Hotellet baserte sin virksomhet i stor grad på gjester som kom fra Christiania på dags- eller helgeutflukter; reisen skjedde enten med jernbane på den nyåpnede (1872) linjen Christiania–Drammen eller med et av de mange dampskip som pløyde fjorden fra 1860-årene og utover (de såkalte «pappabåtene», som senere også ble viktige i transporten av feriegjester til sommerpensjonatene langs Bærum- og Askerlandet). Av andre gjester var det ofte handelsreisende, som leide egne rom («utpakningsværelser») for å vise frem sine varekolleksjoner til lokale butikkeiere, og om vinteren bodde ofte travkjørere her mens de kjørte konkurranser på isen på Sandviksbukta. Hotellet var i perioder også tilholdssted for kunstnere, og bl.a. Harriet Backer og Hulda Grønneberg har foreviget stedet i sine bilder.

Etter noen år leide Walle ut hotellet til fru Maren Todderud og fra omkring 1895 til Anders Bjørnstad, som tidligere hadde vært fullmektig ved Bærums Verk og fra 1877 drev skysstasjonen i Sandvika. Bjørnstad overlot driften av hotellet til sine sønner Hans Luytkis og Fredrik Bjørnstad, og fra 1898 var frøken Gina Lindahl ansatt som hotellbestyrerinne. Frøken Lindahl ble etter hvert fru Luytkis, og ekteparet eide og drev hotellet fra 1905 til 1914. Sandvikas første kino ble i noen år fra 1912 drevet i hotellets kjeller.

Fra 1914 ble hotellet i noen år drevet av direktør M. Schwartzbach-Jensen, som fra 1917 også drev Sollihøgda Hotel. I 1918 solgte fru Luytkis Walles Hotel til Bærums Haandværkerforening, men før salget kunne gjennomføres, ble hotellet 1. april 1919 totalskadet i en dramatisk brann som visstnok oppstod i vinkjelleren. Ingen av hotellets gjester kom til skade i brannen og naboeiendommene ble heller ikke berørt, men hotellbygningen brant ned til grunnen og ble aldri gjenreist. Året etter brannen kjøpte kommunen tomten og la den ut til park, i dag Rådhusparken.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Walles Hotel er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.8903° N 10.5269° Ø