Wergelandsveien 29 (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bygningen i Wergelandsveien 29 i Oslo huset opprinnelig Oslo lærerskole, i dag er den kjent som Litteraturhuset.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)
Detalj fra gesims mot Wergelandsveien, med bygningens opprinnelige navn, Oslo lærerskole.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)
Den opprinnelige bygningen på eiendommen, J.H. Nebelongs villa fra 1846. Fotografert omkring 1905, da den var eid av fabrikkeier Knud Graah. I 1918 ble den overtatt av Den nye lærerskole.
Foto: Ukjent (ca. 1905)

Bygningen i Wergelandsveien 29, bydel Frogner i Oslo, nær Slottsparken, er siden 2007 kjent som Litteraturhuset. Bygningen ble oppført som lærerskole i to byggetrinn, 1922-1926 og 1930-1932. Den er i tre etasjer i pusset mur på lavt fundament av hugget granitt, med rektangulært grunnplan. Arkitekt var Henry Fearnley Coll (1877-1954).

Første byggetrinn ble oppført på tomtens bakre del mot Hegdehaugsveien inntil en eldre villa som sto på tomten. Første byggetrinn ble forsinket i oppføringen på grunn av lockout og streik, mens andre trinn ble forsinket på grunn av redusert lærermangel og strid om statsbidrag.

Det var Indremisjonen som førte opp bygningen for skolevirksomhet. Skolen var blitt opprettet allerede i 1912 av flere kristelige organisasjoner, med Ole Hallesby som pådriver, men fra 1922 overtok Indremisjonen alene. Det opprinnelige navnet var Den nye lærerskole i Kristiania, og undervisningen startet opp høsten 1912 i leide lokaler ved Aars og Voss skole. Fra 1914 ble undervisningen flyttet til den nyinnkjøpte eiendommen Wergelandsveien 29, der en eksisterende villa, som senere ble revet, ga plass til blant annet fire klasseværelser.

Skolens opprinnelige navn ved åpningen i 1932, Oslo lærerskole, er plassert midt på gesimsen både mot Wergelandsveien og Hegdehaugsveien. Mot Parkveien står dessuten ANNO DOMINI MCMXXXII og der er det også to granittmedaljonger med henholdsvis Kristus-monogram og Bibelen i stråleglans.

Oslo lærerskole ble kjøpt av Staten i 1947, og fikk da navnet Oslo offentlige lærerskole, fra 1967 Oslo lærerskole. Den ble i 1981 en del av Oslo lærerhøgskole, fra 1992 del av Bislet høgskolesenter, og fra 1994 del av i Høgskolen i Oslo.

Bygningen i Wergelandsveien 29 ble oppusset for Oslo lærerhøgskole utvendig og innvendig 1990-1991. Gjennomgripende nyinnredning, modernisering og oppussing fant sted ved etableringen av Litteraturhuset her 2006-2007. Bygget eies av Entra Eiendom og er leid ut til Stiftelsen Litteraturhuset.

Om innvielsen av Oslo lærerskole 19. mai 1932

Den fullførte Oslo lærerskole ble offisielt innviet ved en seremoni 19. mai 1932. Samme ettermiddag refererte Aftenposten fra begivenheten (utdrag):

Oslo lærerskoles vakre nybygg på hjørnet av Wergelandsveien og Parkveien blev innviet i formiddag ved en sjelden vakker og stemningsfull høitidelighet. Da høitideligheten begynte var den nye festsal fylt til trengsel av en festklædt skare. Blant de tilstedeværende så man biskop Johan Lunde, medlemmer av Stortingets kirke- og undervisningskomité med formannen, skoleinspektør Svensen i spissen, Oslo og Akershus skoleinspektører, Ribsskog og Hegna. Oslo skolestyres formann, fhv. skoleinspektør Platou, professor Hallesby, professor Ihlen, fru Anna Sethne m. fl. Kirkestatsråden hadde dessverre meldt forfall.

Eldre villa

Tidligere sto Johan Henrik Nebelongs privatbolig her. Villaen ble oppført i nygotisk stil i 1847. Den var fra 1880 til 1909 eid av fabrikkeier Knud Graah. hans arvinger solgte i 1918 til Den nye lærerskole, senere Oslo lærerskole/lærerhøgskole.

Kilder og referanser

Eksterne lenker

Koordinater: 59.9203° N 10.728427° Ø