Widerøe (slekt)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Widerøe er ei slekt med røter i Romsdal, i det området som no utgjer Molde kommune. Som stamfar reknast Audun Aagesson Reknes (omkr. 1606–1679), som ofte omtalast med namnet Widerøe – det er uklart om han sjølv nytta det, eller som det er eit namn som er førd attende i seinare tid. Audun sitt opphav er uklart; forskjellige kjelder oppgir forskjellige fedre, og ei drøfting av den problematikken blir for omfattande her. Det vi veit er at han var ein av de største jordeigarane i Moldeområdet, og at han også eigde gardar andre stader i Romsdal.

Opphavet til namnet er ikkje klart. Ein moglegheit er at det er eit forvanska namn på Veøya, der Auden Aagensen eigde Horsgård.

Widerøe knyttast i dag særleg til Widerøes Flyveselskap, som er det eldste eksisterande flyselskapet i Noreg. Det vart grunnlagt av mellom anna brørne Viggo Widerøe og Arild Widerøe, som tilhørte denne slekta.

Kjente medlemmar av slekta

Litteratur og kjelder