Yngvar Brun

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Yngvar Brun.
Foto: Hentet fra Studenterne fra 1880 (1905)

Yngvar Brun (født 2. juni 1862 i Kristiania, død 20. mars 1911) var utdannet teolog, men virket ikke i noen geistlige stillinger. Han arbeidet i stedet i en årrekke som lærer ved flere skoler i hovedstaden. Han var også engasjert i riksmålssaken, skrev lærebøker og var ellers en aktiv samfunnsdebattant.

Familie

Yngvar Brun var sønn av skuespiller Johannes Finne Brun (1832-1890) og skuespiller Louise, født Gulbrandsen (1830–1866).

Liv og virke

Yngvar Brun vokste opp i hovedstaden, der begge foreldrene virket som skuespillere fra 1857. Han var elev ved  Gjertsens skole og tok examen artium i 1880.

Brun begynte deretter på teologistudiet, og ble cand. theol. i 1885. Praktikum tok han i 1888. Som student arbeidet han som timelærer ved sin gamle skole, Gjertsens, og etter endt teologistudium fortsatte han lærergjerningen ved flere skoler, blant annet Otto Anderssens skole og Frøken Bauers pikeskole. Fra 1890 var han dessuten lærer ved universitetets praktisk-teologiske seminar og førstelærer ved Botsfengselet. Han hadde altså ingen teologisk karriere. 

Brun var timelærer ved Borgerskolen fra 1907 og ble adjunkt samme sted i 1911, men døde etter kort tid i stillingen etter en operasjon på Lovisenberg sykehus.

Brun engasjerte seg sterkt i riksmålssaken, og var fra 1899 "riksmålssekretær", det vil si bestyrer for en forløper til Riksmålsforbundet (som ble etablert i 1907). Han var også aktiv innen studentpolitikken, og var en periode formann i Det Norske Studentersamfund.

Brun ga ut flere lærebøker, blant annet en bibelhistorie for folkeskolen, og skrev en rekke artikler og debattinnlegg i dagspressen.

Ettermæle

Yngvar Brun er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2023).

I et minneord i Morgenbladet 21. mars 1911 (usignert) ble Yngvar Brun beskrevet slik (utdrag):

Yngvar Brun var en i flere henseender orginalt begavet mand med mangeartede og sterke interesser. Han hørte hjemme, hvor der var lov og kamp, han stod altid rede til djærvt og uforfærdet at gaa i ilden for sine anskuelser. Han kunde være steil, kunde synes hensynsløs i sin optræden – forstod ikke let, at nogen kunde bli støtt over et uvorrent ord, da han selv var helt fri for al snerpethet og furten. Og altid var hans optræden baaret av glødende tro og ideel begeistering.

Yngvar Brun er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Litteratur og kilder