Ytterkollen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ytterkollen skole
Foto: Ukjent / Eiker arkiv

Ytterkollen er et område på Nedre Eiker, mellom sentrum av Mjøndalen og Drammen kommune. Området avgrenses av Drammenselva i nord, Ryghkollen i vest, kommunegrensa mot Drammen i øst og Narverudåsen i sør. Dette var den østre eller nedre delen av Milesvigfjerdingen.

Ytterkollen er et jordbruksområde, som omfatter gårdene Langesø (gnr.1), Narverud med Stensmyren (gnr.2-5), Daler (gnr. 6 og 9) og Nordengen (gnr.7). Ytterkollen er det mest typiske jordbruksområdet i kommunen, og det har vært dyrket her i århundrer. Firmaet Nils Otter Lundteigen driver stor produksjon av frukt og grønnsaker.

Det har i perioder vært bergverksdrift i Narverudgruvene, og det har vært teglverksdrift på Dahler teglverk og Langesøe teglverk. I tillegg kjenner man til et steinbrudd fra 1920 og -30 årene på gården Stensmyren. Her var det gode forekomster av lys granitt som ble brukt til gravmonumenter og portstolper. Den kjente håndverkeren Kristian Stensmyren (1892-1978) hadde sitt kurvmaker-og møbelverksted her. Han startet verkstedet i 1918, og han produserte hundre tusen kurver i året.

Det eksisterte tidligere to private elektrisitetsverk i området - Dahler Elektricitetsverk og Ytterkollen Elektricitetsverk. Drammen-Randsfjordbanen går gjennom Ytterkollen. Gjennomfartsveien er Øvre Eikervei, som går fra Mjøndalen og inn i Drammen kommune ved Gulskogen. Den nye E 134 går langs Narverudåsen.

Ytterkollen var tidligere egen skolekrets. Ytterkollen skole brukes i dag som grendehus og drives av Ytterkollen Velforening og Ytterkollen Idrettslag.


Kilder:


Eiker Leksikons logo.jpeg Ytterkollen inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!