Hans Skarphagen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Skarphagen

Hans Skarphagen (opprinnelig Hansen) (født 8. august 1888 i Larvik, død 31. desember 1971 i Bærum) var ingeniør, professor og minister i Vidkun Quislings andre regjering fra februar 1944 og resten av okkupasjonen. I 1946 ble han dømt til 20 års tvangsarbeid. Skarphagen var sønn av skipsfører, senere tårnvaktmann ved Larvik brannstasjon, Niels Hansen og Christiane Petterø. Barndomshjemmet var Brannvaktsgate 11.

Liv

Han var utdannet fra mekanisk linje ved daværende Skiensfjordens tekniske fagskole i Porsgrunn 1905-1907 (per 2010 var den en del av Høgskolen i Telemark). Så jobbet Skarphagen til 1911 som verksmester ved Drammens Armaturfabrikk.

Ved hjelp av et bedriftsstipend reiste han til Karlsruhe, fullførte videregående skole samme år og deretter studerte han ved den tekniske høyskolen i Karlsruhe, hvor han tok diplomeksamen i 1916.

Da Skarphagen kom tilbake til Norge, arbeidet han først ved A/S Watt i Kristiania som overingeniør 1916-1921 og så ved Vardal kommunale elektrisitetsverk som driftsbestyrer til han i 1926 reiste til Irland for å arbeide som senior- og kontrollingeniør ved utbyggingen og reguleringen av Shannonelven, Shannon Power Development, for det tyske firmaet Siemens-Schuckert og den irske regjeringen. Da Skarphagen flyttet tilbake til Norge i 1930, ble han ansatt som overingeniør ved Elektrisk Bureau og bosatte seg i Mellemveien 6 på Høvik.

I 1936 ble Skarphagen professor i maskinteknisk fabrikkdrift og verktøymaskiner ved Norges Tekniske Høyskole.

Nasjonal Samling

Den tyske hustruen til Skarphagen meldte både seg selv og mannen inn i Nasjonal Samling i 1933, men han var ikke politisk aktiv før 1940.

Under den tyske okkupasjonen hadde han en rekke sentrale verv. Så var Skarphagen ekspedisjonssjef i Kirke- og undervisningsdepartementet februar-juli 1941 og såkalt kommisarisk leder av NRK 1. juli 1942-sommeren 1944.

Han arbeidet også i energisektoren, blant annet med vassdrags- og energispørsmål i Arbeidsdepartementet november 1941-februar 1942 og var deretter konstituert generaldirektør for Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Skarphagen var utpreget tyskvennlig, og gikk langt i å ville gi tyske interesser konsesjon til norsk vannkraft. Dette spørsmålet vakte strid innen Quislings regjering. Den endte med at arbeidsminister Tormod Hustad ble presset ut av regjeringen og erstattet av Skarphagen i februar 1944. Departementet ble samtidig omdøpt til Trafikkdepartementet.

Skarphagen hørte til den pangermanske fløyen rundt Jonas Lie og Sverre Riisnæs og var som disse medlem av Germanske SS Norge.

Annet

I 1917 giftet han seg med tyske Martha Hess i Karlsruhe. Ekteparet skiltes i 1938, etter at hustruen hadde flyttet tilbake til Tyskland i desember 1937.

Kilder


Creative Commons License Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Hans Skarphagen» fra Wikipedia på bokmål og riksmål og kan kopieres, distribueres og/eller endres slik det er angitt i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For en liste over bidragsytere til den opprinnelige artikkelen, se endringshistorikk knyttet til den opprinnelige artikkelen. For en liste over bidragsytere til denne versjonen, se endringshistorikk knyttet til denne siden.
Artikkelen bør gjennomgås med tanke på tilpasninger til lokalhistoriewiki.no. Se Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia for mer informasjon.