Johan Anton Lippestad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Anton Lippestad.
Foto: Gustav Borgen / Oslo Museum (ukjent datering).

Johan Anton Lippestad (født 24. september 1844 i Hobøl, død 6. juli 1913) var pedagog og spesialskolemann, grunnlegger av en skole på Torshov i Kristiania for psykisk utviklingshemmede, senere direktør for det nasjonale abnormskolevesenet.

Familie

Johan Anton Lippestad vokste opp på Søndre Leppestad i Hobøl, som sønn av gårdbruker Andreas Lippestad (1803–87) og Gunhild, født Bovim (1821–85), og var gift med Johanne (“Hanna”), født Larsen (1860–1913). Han var bror av pleiehjemsstifteren Emma Hjorth (1858-1921) og Carl Thorvald Lippestad (1856-1913), som også grunnla en spesialskole, sistnevnte er oldefar til advokat Geir Lippestad (f. 1964). Johan Anton Lippestad var far til Johan Lippestad (1902-1961), som ble Nasjonal Samlings organisasjonssjef og sosialminister i Vidkun Quislings regjering under andre verdenskrig.

Liv og virke

Lippestad etablerte sin skole for psykisk utviklingshemmede på tomta til Torshov gård, etter at han hadde kjøpt gården i 1877. Våningshuset fra begynnelsen av 1800-tallet er bevart, skolens hovedbygning (bak) er fra ca. 1900.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Johan Anton Lippestad tok eksamen ved Asker seminar som døvstumlærer i 1864. Han tok examen artium i 1871. Etter et kort vikariat ved Gjertsens skole tok Lippestad anneneksamen, og begynte å studere teologi, men fullførte ikke dette studiet.

Sammen med kollegaen Hans Hansen, og med offentlig støtte, startet Lippestad i 1874 med undervisning av psykisk utviklingshemmede («sinker»), gjennom Eftermiddagsskolen for aandelig abnorme Børn. Dette tilbudet fortsatte med kommunale midler da Lippestad og Hansen i 1876 startet sitt eget, private instututt på Vestheim i Kristiania, Skolen for åndssvage børn. I 1878 ble dette instituttet delt, Hansen fortsatte med guttene på Vestheim, mens Lippestad flyttet undervisningen av jentene til en gårdseiendom på Torshaug (Torshov), som han hadde kjøpt året før (Torshov gård), kalt Anstalten for aandelig abnorme Piger, senere Institutt for aandelig abnorme piger Thorshaug.

Instituttet ble overtatt av staten i 1899, og skiftet da navn til Torshaug offentlige aandssvageskole. Ved overtakelsen hadde skolen over 100 elever. Lippestad fortsatte som bestyrer. Skolebygninger med internat ble bygget på Lippestads eiendom på Torshov fra begynnelsen av 1880-tallet. Fra 1908 fikk også gutter adgang. Fra 1925 til 1951 var navnet på skolen Torshov offentlige skole for åndssvake, fra 1951 Torshov offentlige skole for evneveike, og bare Torshov skole fra 1976. Skolen ble nedlagt i 1992, men deler av virksomheten ble ført videre som Torshov kompetansesenter.

Da hans søster Emma Hjorth etablerte et pleiehjem for psykisk utviklingshemmede i Asker i 1898 (Hjorths Pleie- og Arbeidshjem), var det med Lippestads støtte. Hjemmet flyttet senere til Bærum, og var kjent som Emma Hjorths Hjem fram til nedleggelsen i 1996. Emma Hjorth arbeidet forøvrig en periode på Torshov for broren før hun etablerte hjemmet. Også broren Carl Thorvald Lippestad arbeidet med spesialpedagogikk, han grunnla en spesialskole i hovedhuset på Bolteløkka i 1898. Da hadde han siden 1892 drevet særskole for elever med lærevansker.

Lippestad var direktør for det nasjonale adnormskolevesenet fra 1904 (spesialskoler for utviklingshemmede). Han var også styremedlem i Den norske husflidsforening og Statens konsulent for husflidsaker, og han var medlem av bystyret i Kristiania.

Ettermæle

Johan Anton Lippestad er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Johan Anton Lippestad døde 6. juli 1913. Dagen etter omtalte Aftenposten ham slik i en nekrolog (utdrag):

Lippestads arbeide blant disse samfundets ulykkelige vil altid sikre ham hans medborgeres taknemmelighed. Og den maade, hvorpaa han har gjennemført sine methoder, har bragt hans navn langt udenfor Norges grænser. Lippestad har udenfor sit egentlige kald deltaget i ledelsen af en række almennyttige foretagender. Den norske husflid er ham saaledes megen tak skyldig. Han var en af husflidsagens ivrigste og dygtigste forkjæmpere i vårt land.

Begravelsen fant sted 10. juli 1913 fra kapellet på Vår Frelsers gravlund. Aftenposten refererte fra begravelsen dagen etter (utdrag):

Direktør Lippestads begravelse foregik igaar under megen deltagelse fra kapellet paa Vor Frelsers gravlund, som for anledningen var særdeles smukt dekoreret med levende vexter og sørgedraperier. I det store følge saaes medicinaldirektør Holmboe, expeditionschef Hougen, de fleste betyrere for landets abnormskoler foruden repræsentanter fra en rekke institutioner, hvormed Lippestad var kommet i berøring, og mange af hans venner. … Sognepresten takkede afdøde fra de mange rundt omkring i de tusinde hjem, som kunde takke ham for, at de fra nød og elendighed blev løftet op til en menneskelig tilværelse.

Johan Anton Lippestad er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Direktør for Abnormskolevæsenet er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser

Notis om Lippestads dødsfall i Harstad Tidende 7. juli 1913.

Eksterne lenker