Vesle-Sverige

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vesle-Sverige fotografert fra Torberg i 1916 eller 1917

Vesle-Sverige er navn på et boligområde mellom Fredfoss Uldvarefabrikk og Vestfossen sentrum i Øvre Eiker kommune, på grunnen til gårdene Arneberg (gnr.27), Torberg (gnr.34) og Hedenstad (gnr.35).

Den første villabebyggelsen skriver seg fra tida omkring 1910, da flere av funksjonærene og arbeiderne ved Fredfoss Uldvarefabrikk bosatte seg her. Flere av husene lå langs Fredfossveien, som bedriften anla, og her ble det satt opp flere større bolighus med leiligheter for arbeiderne - «Arken,» «Langgården» og «Uglebo». En stor del av arbeidsstokken ved Fredfoss Uldvarefabrikk var svenske innvandrere, og dette var bakgrunnen for at navnet og begrepet «Vesle-Sverige» oppsto.

Også øst for fabrikken, i Gommerudbakkene, bodde det mange med tilknytning til fabrikken, og det er vanlig å regne dette som en del av Vesle-Sverige. Det samme gjelder boligområdet Nybyen, som ble bygd ut i 1920-åra på vestsiden av Smørgravveien, samt bebyggelsen langs Fabrikkgata ned til Skjelsbekken og mellom Møllabekken og Røkebergbakkene. I det sistnevnte området ble det nye boligfeltet Fredfoss Hageby bygd ut i 1970-årene. På Arnebergjordet, der ullvarefabrikkens arbeiderbrakker sto tidligere, ble det bygget ut et boligfelt i 1980-årene.

Vesle-Sverige er omgitt av jordbruksarealer knyttet til gårdene Gommerud, Torberg, Hedenstad og Besseberg. De dominerende industribedriftene har vært Ekers papirmølle (1801-1879), Ekers Chemiske Fabrik (1881-ca.1900) og Fredfoss Uldvarefabrikk (1895-1968), som alle lå på Fredfoss. I dag er dette gamle industriområdet omdannet til Fredfoss Kulturpark. På Sandholt ligger dessuten verkstedbedriften Kåre Besseberg AS, tidligere Sandholt Mek. Verksted. På samme sted lå tidligere Thorberg Teglverk. Juel A. Andersen kolonial i Fabrikkgata var i drift fra 1926 til omkring 1970. Per Engeset driver tannlegepraksis på «Doktorhjørnet», på hjørnet av Fredfossveien og Smørgravveien.

Av idrettsanlegg kan nevnes Vestfoss AIL's fotballbane Smørgravsletta og hoppbakken Nypekollen. I dag ligger Strandajordet Idrettspark i utkanten av boligområdene. Navnet «Vesle-Sverige» er fortsatt i alminnelig bruk i dag. Området beskrives i boka Blues for Vesle-Sverige fra 2006 av Stein Andersen.

Kilder:

  • Stein Andersen: Blues for Vesle-Sverige. 128s, utg.2006
  • Eiker/Modum/Sigdal sorenskriveri - Panteregister V-2
  • Eiker/Modum/Sigdal sorenskriveri - Firmaregister A-II


Eiker Leksikons logo.jpeg Vesle-Sverige inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!