Arneberg (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Arneberg
Alt. navn: Ormeberg
Først nevnt: 1390
Sted: Vestfossen
Sokn: Vestfossen
Fylke: Viken
Kommune: Øvre Eiker
Gnr.: 27
Type: Navnegård
Postnummer: 3320 Vestfossen

Arneberg er en matrikkel-og navnegård på Øvre Eiker i Hedenstad fjerding like øst for tettstedet Vestfossen. På begynnelsen av 1800-tallet ble Eker Papirmølle bygd på nabogården Hedenstad, og deler av gården ble etter hvert kjøpt opp av denne bedriften og av etterfølgeren, Fredfoss Uldvarefabrikk. På 1900-tallet er store områder lagt ut til villabebyggelse i Vesle-Sverige Nybyen og boligfeltet Arnebergjordet. Fortsatt er det imidlertid gårdsdrift på hovedbølet Arneberg (bnr.2) og på småbrukene Arnebekk (bnr.8) og Søndre Arneberg (bnr.11).

Navnet

Lydskrift for den lokale uttalen av «Arneberg», ifølge Oddvar Foss i hans hovedoppgave om stedsnavn på Eiker

Navnet er blitt skrevet Ormæbergh (Røde bok), Ormabærghom (1395), Ormaberghi (1398), Ormæberg (1408), Ormebergh (1448, 1460), Ormebærgh (1528), Ormberg (1557), Ornnebergh (1578), Arnneberg (1593, 1661), Arneberg (1723).

Uttalen på slutten av 1800-tallet var ifølge Oluf Rygh «å:`rnebær», men i dag er «a:`rnebær» vanlig (jfr. lydskrift). Navnet kommer opprinnelig av mannsnavnet Orm, mens den moderne uttalen og skrivemåten visstnok skyldes en feilaktig sammenblanding med mannsnavnet Arne.

Flere gårder i samme område ender på -berg (Besseberg, Torberg, Røkeberg). Arneberg er den som ligger lavest av disse. på en ganske lav høyde, cirka 35 m.o.h. Også det usammensatte gårdnavnet Berg finnes i nærheten, men på motsatt side av Vestfosselva.[1]

Beliggenhet og topografi

Opprinnelse og forhistorie

Arkeologiske funn og kulturminner

Høymiddelalderen (1050-1350)

Seinmiddelalderen (1350-1500)

Tidlig nytid (1500-1650)

Fra matrikler og panteregister

Matrikkel 1647
Gammel matrikkel MN 172 med skyld 1 skippund 10 lispund
Matrikkel 1838 MN 54 med skyld 8 riksdaler 1 ort 12 skilling
Matrikkel 1887 Gnr.27 med skyld 17 mark 22 øre
Areal og antall bruk 2009

Nyere historie

Deling av gården fra omkring 1800

Bruksnummer i 1887-matrikkelen

KilderEiker Leksikons logo.jpeg Arneberg (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!


Koordinater: 59.731755° N 9.882898° Ø

  1. Foss, s.4 og 134